KOMISJE I PEŁNOMOCNICY DZIEKANA I 

Dziekan
Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

Prodziekan ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych
Dr inż. arch. Michał Sitek
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
Dr inż. arch. Tomasz Bradecki

 

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ  - Przewodniczący Rady

dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ  - Z-ca Przewodniczącego

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ 

dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ 

dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ

prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej 

dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz, prof. PŚ 

dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ 

dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz, prof. PŚ 

dr hab. inż. arch. Krzysztof Zalewski, prof. PŚ

dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ

 

Rada Dziekańska:

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ - Dziekan
Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ - Prodziekan ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
Dr inż. arch. Michał Sitek - Prodziekan ds. Ogólnych
Dr inż. arch. Tomasz Bradecki - Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej
dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ

dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ

Krzysztof Wejner – Przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

Mgr inż. Mariusz Czyszek, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Mgr inż. Łukasz Siódmok, Prezes Fulco System

  


 STAŁE KOMISJE RADY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
powołane na kadencję 2016-2020

 
1. Komisja ds. Kształcenia
Przygotowuje i opiniuje sprawy dotyczące programu kształcenia.

Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ;- Dziekan
Członkowie :  
- Prof. dr hab.inż. arch. Krzysztof Gasidło,
- Prof. dr hab.inż. arch. Zbigniew J. Kamiński,
- Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej,
- Prof. dr hab. Jerzy Stiller,
- Dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska- Nowak, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ,


oraz dwóch przedstawicieli studentów (wybieranych na jeden rok akademicki)  :

- Julia Giżewska (Ar)
- Paulina Odlanicka-Poczobutt (AW) 


2. Komisja ds. Nauki
Przygotowuje i opiniuje sprawy dotyczące stopni naukowych i tytułu, organizacji i finansowania badań naukowych oraz wydawnictw naukowych.


Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ- Prodziekan ds. Nauki,
Członkowie:  
- Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło,
- Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński,
- Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej,
- Dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof.  PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ,
- Dr hab inż. arch. Joanna Tymkiewicz, prof. PŚ.


 

3. Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK)
 
Przewodnicząca: dr inż. arch. Anna Szewczenko,
(Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Członkowie:
- Dr inż. arch. Marek Janik,
- Dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin,
- Dr inż. arch. Katarzyna Rosłon,
- Dr inż. arch. Jonna Sedyńska,
- Dr inż. arch. Dariusz Masły.
oraz 4 przedstawicieli studentów  (wybieranych na jeden rok akademicki):
- Paulina Odlanicka-Poczobutt (AW)
- Maria Czaja (AR)
- Magdalena Musioł (AW)
- Jadwiga Małecka

Wydziałowi Audytorzy SZJK:
- dr inż. arch. Justyna Swoszowska,
- dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ,
- dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ,
- dr inż. arch. Krzysztof Gerlic,
- dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz.4. Komisja ds. Osobowych

Przygotowuje i opiniuje sprawy dotyczące zatrudnienia, nagród i wyróżnień.

Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ -  Dziekan
Członkowie:
- Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło,
- Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej,
- Dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz,
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Ewa Wala, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz,
- Dr inż. arch. Dariusz Masły,
- Mgr inż. arch. Janusz Poznański,
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych:
- Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka - ZNP
- Mgr inż. arch. Wojciech Słodowy – NSZZ ‘Solidarność


  KOMISJE I ZESPOŁY ROBOCZE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 
w roku akademickim 2017/18

1.    Komisja robocza ds. Programów Studiów
Przewodnicząca: Dr hab. inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ (Pełnomocnik ds. Kształcenia i Programów Studiów)
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ,
- Dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja
- Dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik
- Dr inż. arch. Joanna Serdyńska
- Dr inż. arch. Anna Sulimowska

2.    Zespół roboczy ds. Obciążeń Dydaktycznych
- Dr inż. arch. Michał Sitek (Pełnomocnik ds. Obciążeń Dydaktycznych)
- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ
- Dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt
- Dr inż. arch. Anna Szewczenko
 
3.    Zespół roboczy ds. Sprawozdawczości  Naukowej 
- Dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ (Pełnomocnik ds. Systemu POLON)
- Dr inż. arch. Tomasz Bradecki  (Pełnomocnik ds. Zarządzania Projektami oraz Międzynarodowych Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych )
- Dr inż. arch. Rafał Radziewicz- Winnicki  (Pełnomocnik ds. Sprawozdawczości i  Efektów Działalności Naukowej  Wydziału Architektury)
- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ
- Dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska
 
4. Komisja robocza  ds. Rozwoju Nauki
Przewodniczący: Dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ (Pełnomocnik ds. Systemu POLON)
- Dr inż. arch. Agata Twardoch (Pełnomocnik ds. Współpracy Miedzynarodowej)
- Dr inż. arch. Tomasz Bradecki (Pełnomocnik ds. Zarządzania Projektami oraz Międzynarodowych Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych)
- Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar
- Dr inż. arch. Aleksandra Witeczek (Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału i Strony Internetowej

 


 
PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
powołani na kadencję 2016-2020
 

Pełnomocnik ds. Krajowych Ram Kwalifikacji 
- Dr hab. inż. arch.  Krzysztof Rostański, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Kształcenia i Programów Studiów
- Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
- Dr inż. arch. Anna Szewczenko

Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych
- Dr inż. arch. Joanna Biedrońska (na kierunku Architektura)
- Dr inż. arch. Aleksandra Grzonka (na kierunku Architektura Wnętrz)

Pełnomocnicy ds. Wymiany Międzyuczelnianej Studentów i Realizacji Programu LLP/ERASMUS
- Dr inż. arch. Joanna Serdyńska (na kierunku Architektura)
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ (na kierunku Architektura Wnętrz)

Pełnomocnik ds. Mobilności Kadry Naukowo-Dydaktycznej
- Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Konkursów Studenckich i Warsztatów
- Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka

Pełnomocnik ds. BHP i Ochrony Środowiska
- Mgr inż. arch. Daniel Płocica

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Rekrutacji
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Badania Losów Zawodowych Absolwentów
- Dr inż. arch. Iwona Benek

Pełnomocnik ds. Sprawozdawczości i  Efektów Działalności Naukowej Wydziału Architektury
- Dr inż. arch. Rafał Radziewicz-Winnicki

Pełnomocnik ds. Wydawnictw Naukowych - Redaktor Działowy
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Zarządzania Projektami oraz Międzynarodowych Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych
- Dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej
- Dr inż. arch. Dariusz Masły

Pełnomocnik ds. Modernizacji Obiektów Wydziału Architektury
- Dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Galerii Wydziału Architektury i Wystaw
- Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału i Strony Internetowej
- Dr inż. arch. Aleksandra Witeczek

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej
- Dr inż. arch. Agata Twardoch

Pełnomocnik ds. Sieci Komputerowych, Aparatury i Technologii
- Dr inż. arch. Michał Sitek

Pełnomocnik ds. Obciążeń Dydaktycznych
- Dr inż. arch. Michał Sitek

Pełnomocnik ds. Systemu POLON
- Dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Zdalnej Edukacji
- Dr inż. arch. Krzysztof Gerlic

Pełnomocnik ds. Promocji Wizualnej
- Dr hab. Jacek Joostberens, prof. PŚ

__________________________________________________________________________

Rada Konsultacyjna Wydziału Architektury 2017/2018

 

Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej WA

Dnia 15 maja 2017 odbyło się pierwsze spotkanie powołanej przez dziekana Rady Konsultacyjnej Wydziału Architektury. Celem powołania Rady Konsultacyjnej jest tworzenie treści programowych w konsultacji z izbami zawodowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Członkowie Rady pełnią rolę konsultantów i doradców. Na spotkaniu dziekan przedstawił prezentację dotyczącą wydziału, rady i regulaminu, natomiast prodziekan ds. studenckich prezentację programu nauczania. W dalszej części spotkania wywiązała się interesująca dyskusja w zakresie: sugestii Interesariuszy zewnętrznych do treści i metod kształcenia, opinii na temat poziomu wykształcenia absolwenta na Wydziale Architektury oraz współpracy Wydziału ze Śląską Izbą Architekrów, SARP oraz firmą Fulco.

Członkowie Rady Konsultacyjnej WA na rok akad. 2017/2018:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Dr hab.inż.arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ – Dziekan
Dr hab.inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ – Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab.inż.arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ - Prodziekan ds. Organizacji
Dr hab.inż.arch. Michał Stangel, prof. PŚ  – Prodziekan ds. Nauki

ŚLOIA RP - Śląska Okręgowa Izba Architektów RP o/Katowice
Mgr inż.arch. Małgorzata Pilinkiewicz - Przewodnicząca Rady
Mgr inż.arch. Piotr Średniawa - Zastępca przewodniczącej

SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice
Mgr inż.arch. Agnieszka Kaczmarska - Prezes
Mgr inż.arch. Krych Jacek - Wiceprezes

TUP- Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice
Dr hab.inż.arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Prezes Oddziału
Dr hab.inż.arch. Maciej Borsa – Wiceprezes Zarządu Głównego

PTErg - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, oddział śląski
Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz, prof. PŚ – Prezes Oddziału

ŚIB - Śląska Izba Budownictwa w Katowicach
Mgr inż. Mariusz Czyszek – Wiceprezydent

FULCO Grupa Kapitałowa, Gliwice
Mgr inż. Andrzej Sapierzyński – Prezes Zarządu
Mgr inż. Łukasz Siódmok – Wiceprezes Zarządu

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Władze