STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Karty przedmiotów dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 201
7/2018 


Semestr 1

 
MATEMATYKA, pobierz .pdf
GEOMETRIA WYKREŚLNA, pobierz .pdf
MODUŁ 1: WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO, pobierz .pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY, pobierz.pdf
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO, pobierz .pdf
MODUŁ A/1: RYSUNEK, pobierz.pdf
MODUŁ B/1: ZAAWANSOWANE TECHNIKI RYSUNKOWE, pobierz .pdf
WF, pobierz .pdf
JĘZYK OBCY, pobierz .pdf
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA, pobierz .pdf


Semestr 2


MECHANIKA BUDOWLI, pobierz .pdf
MODUŁ 2: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE, pobierz .pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY, pobierz .pdf
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO, pobierz .pdf
MODUŁ A/2: TECHNIKI MALARSKIE, pobierz .pdf
MODUŁ B/2: KOLOR W ARCHITEKTURZE, pobierz .pdf
WF, pobierz .pdf
JĘZYK OBCY
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, pobierz .pdf
ERGONOMIA, pobierz .pdf
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI, pobierz .pdf


Semestr 3

MODUŁ 3: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  (Domy jednorodzinne), pobierz.pdf
Moduł 3: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE, pobierz.pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY, pobierz .pdf
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO, pobierz.pdf
Moduł A/3: FORMY RZEŹBIARSKIE, pobierz .pdf
Moduł B/3: KREACJA PRZESTRZENNA, pobierz .pdf
JĘZYK OBCY
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA, pobierz .pdf
WYKŁAD OBIERALNY*

*Patrz - Lista fakultetów


Semestr 4

FIZYKA BUDOWLI, pobierz .pdf
ARCHITEKTURA OBIEKTÓW USŁUG PODSTAWOWYCH, pobierz .pdf
Moduł A/4: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW USŁUG PODSTAWOWYCH (Projektowanie typologiczne), pobierz .pdf
Moduł B/4: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW USŁUG PODSTAWOWYCH (Projektowanie konceptualne), pobierz .pdf
PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH, pobierz .pdf
MODUŁ A/4: PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ, pobierz .pdf
MODUŁ B/4: PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH W KRAJOBRAZIE MIASTA, pobierz .pdf
MODUŁ A/4: PODSTAWY KOMUNIKACJI WIZUALNEJ, pobierz .pdf
MODUŁ B/4: ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO, pobierz .pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY, pobierz .pdf
KONSTRUKCJE BUDOWLANE, pobierz .pdf
JĘZYK OBCY
PROJEKT OBIERALNY*


Semestr 5

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  WIELORODZINNYCH ZESPOŁÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, pobierz .pdf
Moduł A/5: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  WIELORODZINNYCH ZESPOŁÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  (PROJEKTOWANIE TYPOLOGICZNE), pobierz .pdf
Moduł B/5: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  WIELORODZINNYCH ZESPOŁÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  (PROJEKTOWANIE KONCEPTUALNE), pobierz .pdf
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH, pobierz .pdf
Moduł A/5: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH ŚRÓDMIEJSKICH, pobierz.pdf
Moduł B/5: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH PODMIEJSKICH, pobierz .pdf
HISTORIA ARCHITEKTURY, pobierz .pdf
INSTALACJE BUDOWLANE I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, pobierz .pdf
METODY BADANIA JAKOŚCI BUDYNKÓW I PRZESTRZENI URBANISTYCZNYCH, pobierz .pdf
PSYCHOLOGIA ARCHITEKTURY, pobierz .pdf
LANDSCAPE DESIGN, pobierz .pdf
WYKŁAD OBIERALNY*


Semestr 6
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (DUŻA USŁUGA), pobierz .pdf
Moduł A/6: PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA PRZEKSZTAŁCONYCH TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH, pobierz .pdf
Moduł B/6: PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH W TKANCE MIEJSKIEJ, pobierz.pdf
Moduł 6: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE, pobierz.pdf

HISTORIA ARCHITEKTURY, pobierz .pdf
KONSTRUKCJE BUDOWLANE, pobierz .pdf

WPROWADZENIE DO KONSERWACJI, pobierz .pdf
WPROWADZENIE DO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, pobierz .pdf

TEORIE W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE, pobierz , .pdf

SOCJOLOGIA, pobierz .pdf
Wykład obieralny*
Projekt obieralny*


Semestr 7
PRAKTYKA ZAWODOWA, pobierz .pdf


Semestr 8

PROJEKT INŻYNIERSKI, pobierz.pdf
METODY PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO, pobierz .pdf
DETAL ARCHITEKTONICZNY, pobierz.pdf
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, pobierz .pdf
PRAWO BUDOWLANE, pobierz .pdf
ETYKA I SPECYFIKA ZAWODU ARCHITEKTA, pobierz .pdf
MODERN ARCHITECTURE, pobierz .pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
studiastacjonarneIstkartyprzed2017/18