STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Karty przedmiotów dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017 
Semestr 1


Budownictwo ogólne i materiałoznastwo, pobierz .pdf
Geometria wykreślna, pobierz .pdf
Historia architektury, pobierz .pdf
Język angielski B2, pobierz .pdf
Język angielski C1, pobierz .pdf
Matematyka, pobierz .pdf
Projektowanie architektoniczne - wstęp do projektowania, pobierz .pdf
Techniki plastyczne, pobierz .pdf
Technologia informacyjna, pobierz .pdf
Wychowanie fizyczne, pobierz .pdf


Semestr 2

Budownictwo ogólne i materiałoznastwo, pobierz .pdf
Ergonomia, pobierz .pdf
Historia architektury, pobierz .pdf
Język angielski B2, pobierz .pdf
Język angielski C1, pobierz .pdf
Kształtowanie terenów zieleni, pobierz .pdf
Mechanika budowli, pobierz .pdf
Projektowanie architektoniczne, pobierz .pdf
Techniki plastyczne, pobierz .pdf
Techniki wizualne, pobierz .pdf
Wychowanie fizyczne, pobierz .pdf


Semestr 3


Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, pobierz .pdf
Historia architektury, pobierz .pdf
Język angielski B2, pobierz .pdf
Język angielski C1, pobierz .pdf
Komputerowe wspomaganie projektowania, pobierz .pdf
Projektowanie architektoniczne, pobierz .pdf
Projektowanie urbanistyczne, pobierz .pdf
Techniki Plastyczne, pobierz .pdf

Wykłady wybieralne:
Komunikacja, pobierz .pdf
Konotacje architektury, pobierz .pdf
Kształtowanie zrównoważonych zespołów mieszkaniowych, pobierz .pdf
Tereny sportu i rekreacji, pobierz .pdf
Projektowanie proekologiczne w architekturze, pobierz.pdf


Semestr 4


Fizyka budowli, pobierz .pdf
Historia architektury, pobierz .pdf
Język angielski B2, pobierz .pdf
Język angielski C1, pobierz .pdf
Komputerowe wspomaganie projektowania, pobierz.pdf
Konstrukcje budowlane, pobierz .pdf
Projektowanie architektoniczne, pobierz .pdf
Projektowanie urbanistyczne, pobierz .pdf

Projekty wybieralne:
Projektowanie mikroprzestrzeni miejskiej, pobierz .pdf
Przestrzenie integracji społecznej, pobierz .pdf
Techniki i technologie wykonywania modeli, makiet i dioram, pobierz .pdf
Warsztaty modelowania, pobierz .pdf
Ergonomia w architekturze, pobierz .pdf 


Semestr 5


Historia architektury, pobierz .pdf
Instalacje budowlane i energooszczędność, pobierz .pdf
Landscape design, pobierz .pdf
Metody badań jakości budynków i przestrzeni urbanistycznych, pobierz .pdf
Projektowanie architektoniczne, pobierz.pdf
Projektowanie urbanistyczne, pobierz .pdf
Psychologia architektury, pobierz .pdf

Wykłady wybieralne:
Adaptacja budownictwa dla osób starszych, pobierz .pdf
Budownictwo drewniane, pobierz .pdf
Obudowa budynku wielkoskalowego, pobierz .pdf
Projektowanie elewacji, pobierz .pdf
Szkło we współczesnej architekturze, pobierz .pdf
Projektowanie obiektów motoryzacyjnych, pobierz .pdf
Odnowa miejska w kontekście, pobierz .pdf


Semestr 6


Historia architektury, pobierz .pdf
Konstrukcje budowlane, pobierz .pdf
Projektowanie architektoniczne, pobierz .pdf
Projektowanie urbanistyczne, pobierz .pdf
Socjologia, pobierz .pdf
Teorie w architekturze i urbanistyce, .pdf
Wprowadzenie do konserwacji, pobierz .pdf
Wprowadzenie do planowania przestrzennego, pobierz .pdf
Teorie w architekturze i urbanistyce, pobierz .pdf
Wykłady wybieralne:
Historia architektury Śląska, pobierz .pdf
Historia urbanistyki, pobierz .pdf
Ikony architektury współczesnej, pobierz .pdf
Nowe technologie w architekturze, pobierz .pdf

Projekty wybieralne:
Architektura i oświetlenie, pobierz .pdf
Detal architektoniczny, pobierz .pdf
Detal urbanistyczny, pobierz .pdf
Kreacja miejsca, pobierz .pdf
Modelowanie formy przemysłowej, pobierz .pdf
Partycypacja społeczna w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, pobierz .pdf
Projektowanie wnętrz, pobierz .pdf
Programowanie funkcjonalno-użytkowe, pobierz .pdf 
Adaptacja środowiska dla osób starszych, pobierz.pdf
Ekstrema architektury współczesnej, pobierz.pdf


Semestr 7

Praktyka zawodowa, pobierz .pdf


Semestr 8


Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego, pobierz .pdf
Etyka i specyfika zawodu architekta, pobierz .pdf
Metody projektowania inżynieryjnego .pdf
Modern architecture .pdf
Prawo budowlane, pobierz .pdf
Projekt inzynierski, pobierz .pdf
Detal architektoniczny, pobierz.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
studia stacjonarne Istkartyprzed2016/17