INFORMACJA
dla studentów wznawiających studia na semestrze dyplomowym w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego

W celu wznowienia studiów na Wydziale Architektury na semestrze dyplomowym należy, przed rozpoczęciem semestru w ściśle określonych terminach, złożyć podanie o wznowienie studiów:
– studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze dyplomowym zimowym muszą złożyć podanie w nieprzekraczalnym terminie do 14 września;
– studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze dyplomowym letnim muszą złożyć podanie w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem semestru letniego.

Podanie o wznowienie studiów na semestrze dyplomowym musi zawierać adnotację promotora pracy dyplomowej o możliwości dalszego jej prowadzenia w danym roku akademickim.

Do podania o reaktywację należy dopiąć dowód wpłaty za powtarzane przedmioty.

Zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Śląskiej wznowienie studiów na semestrze dyplomowym może nastąpić po spełnieniu warunków określonych przez dziekana.PRZENIESIENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI NA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Zasady i warunki przeniesień studentów z innych uczelni na Wydział Architektury określa § 8 Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej (link do regulaminu).

Do podania o przeniesienie student zobowiązany jest dołączyć: − indeks/wyciąg z ocen dokumentujący dotychczasowy przebieg studiów na uczelni opuszczanej,
− efekty kształcenia dla odpowiedniego poziomu kształcenia i kierunku studiów prowadzonych przez wydział opuszczany,
− karty przedmiotów dotychczas zaliczonych przez studenta,
− potwierdzenie, że student przystąpił do sprawdzianu z predyspozycji architektonicznych w ramach procesu rekrutacyjnego na wydział/uczelnię, którą opuszcza.

W roku akademickim 2018/2019 podanie wraz z kompletem dokumentów dla przeniesień na semestr zimowy należy składać do 14 września 2018 roku, a na semestr letni do 7 lutego 2019.


Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan wydziału przyjmującego.

PRZENIESIENIA ZE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Decyzją Dziekana WA od roku akademickiego 2014/15, zgodnie z § 8 Regulaminu Studiów, na Wydziale Architektury nie będą wyrażane zgody na przeniesienia studentów ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne.

REAKTYWACJA

W celu wznowienia studiów na Wydziale Architektury należy, przed rozpoczęciem semestru w ściśle określonych terminach, złożyć podanie o reaktywację:

− studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 muszą złożyć podanie o reaktywację w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2018;

− studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze letnim roku akademickim 2018/2019 muszą złożyć podanie o reaktywację w nieprzekraczalnym terminie  do 7 lutego 2019 roku.

Do podania o reaktywację należy dopiąć dowód wpłaty za powtarzane przedmioty.

UWAGA:
Powyższe terminy obowiązują również studentów wznawiających studia na obronę pracy dyplomowej.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
przeniesienie_reaktywacja