Koła Naukowe

+iKAWA więcej...

antyRAMA więcej...

GRAWIZJA  http://www.glarch.info/

Rokoko więcej...

ODNOWA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH więcej...

AKWA

WZORNIK  więcej...

LAB 60+

Informacje na temat kół naukowych zostaną uzupełnione w najbliższym czasie

_____________________________________________________________________

+iKAWA

Logo ikawa
Koło Naukowe „+iKAWA” działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach od marca 2006 roku. W swoich szeregach skupia aktywnych studentów z dwóch kierunków Wydziału Architektury /architektury i urbanistyki oraz architektury wnętrz/.

Działalność Koła opiera się na promowaniu aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w różnych akcjach społecznych po zajęciach na uczelni. Ważnym elementem naszego zaangażowania jest organizacja i uczestnictwo w warsztatach studenckich, wystawach architektonicznych. Organizowane przez nas spotkania i prelekcje mają na celu uwrażliwić adresatów na współczesną architekturę i sztukę oraz promować dorobek twórczy studentów oraz pracowników dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Wykonane przez Koło ekspozycje przyczyniły się do zaprezentowania osiągnięć dydaktycznych i artystycznych Wydziału Architektury w Gliwicach oraz Politechniki Śląskiej szerokiemu gronu odbiorców – zarówno pracownikom i studentom uczelni jak i mieszkańcom miast aglomeracji śląskiej, a także zaprzyjaźnionemu z naszym Wydziałem, Ośrodkiem Akademickim w Ostrawie w Republice Czeskiej.

Warsztaty prowadzone przez naszych studentów cieszą się dużą popularnością. Współpracowaliśmy przy organizacji wszystkich edycji Nocy Naukowców, warsztatów dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół.

W ramach współpracy międzynarodowej powstało wiele inicjatyw, m.in. w Gliwicach, Katowicach /Polska/, Bratysławie, Ostravie, Pradze /Czechy/, Marsylii /Francja/, Portsmouth /Wielka Brytania/, Kassel /Niemcy/.

Spotkania:
sala 04 (piwnica) Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
każdy wtorek godzina 17:00

Kontakt:
iHERBATA na fejsbuku
Forum koła iKAWA

_____________________________________________________________________

antyRAMA
Logo ikawa

Co jest ważniejsze obraz czy antyrama?
Można powiedzieć, że dzieło jest najważniejsze, lecz czym by ono było bez podtrzymującej je antyramy.

Czym jest antyRAMA architektury?
Jest zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Jest zaangażowaniem, kreatywnością, energią, partycypacją i... spontanicznością.

Co znajduje się w antyRAMIE?
Obraz ujawnia nam szczypta spotkań, seminariów, warsztatów i wyjazdów. Ujawnia nam ona obraz happeningów i akcji. W centrum tego dzieła są ludzkie potrzeby. antyRAMA architektury to odpowiedź na słowa: Ludzie ignorują architekturę, która ignoruje ludzi.

Obraz się zmienia, przedstawiając nam kolejne akapity, rozdziały, sceny ludzkiego życia, a antyRAMA pozostaje ta sama.

Kontakt:
antyRAMA na facebook'u
e- mail: kolo.antyrama@gmail.com
telefon: 725010599 Łukasz Harat
502028892 Karolina Czuwara
_________________________________________________________________________

Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "ROKOKO"

Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Rokoko"działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Tworzą je studenci zainteresowani nie tylko historią architektury, ale także współczesnymi wyzwaniami projektowymi w kontekście historycznym.

Członkowie Koła podczas wyjazdowych warsztatów mają okazję zmierzyć się z faktycznymi problemami urbanistyczno-architektonicznymi miejsc, dzięki realizowanej współpracy z władzami miast i gmin. Projekt koncepcyjny uatrakcyjnienia turystycznej przestrzeni w Kaletach - Zielonej, zaprojektowana idea śródmieścia Wisły, czy udział w konkursie na rewitalizację Starego Miasta w Żorach, to tylko niektóre z działań Uczestników Koła w ostatnim czasie.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi Kołami Naukowymi z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zaowocowała między innymi uczestnictwem we wspólnych, corocznych warsztatach w Seifhennersdorfie, poruszających tematykę rewitalizacji drewnianych obiektów przysłupowych.

Działania naszego Koła Naukowego kierowane są również w stronę poznawania śląskiego środowiska twórczego oraz lokalnego dziedzictwa architektury. Aktywność w tym zakresie to pomoc przy organizacji wystaw i benefisów Architektów-Nestorów, takich jak Jerzy Gottfried czy Jurand Jarecki w ramach prowadzonego przez Bibliotekę Śląską projektu: "Twórcy Śląskiej Architektury - Portrety". Spotkania z Mistrzami architektury są dla nas studentów niezwykłym przeżyciem.

Nasze motto to słowa Tomasza Manna: „Kultura to umiejętność dziedziczenia”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dziedzictwo architektoniczne i kulturowe nie jest obojętne!

 

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Marta Dobrowolska

Z-ca przewodniczącego: Jakub Bródka

Koordynator projektów: Justyna Motyka

Opiekunowie Naukowi:

- Magdalena Żmudzińska-Nowak, dr hab. arch, prof. nzw.
- Elżbieta Rzdzawska_Augustin, dr inż. arch

Kontakt:

https://www.facebook.com/skn.rokoko/

 

_________________________________________________________________________


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ODNOWY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

 

Koło formalnie działa od 1997r. Jest jednym ze studenckich kół naukowych najdłużej działających na Politechnice Śl.. Jego opiekunami naukowymi są obecnie: dr hab. inż. arch. Ewa Wala i dr inż arch. Anna Sulimowska-Ociepka, a konsultantami pracownicy Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAr3). Działalność koła skupia się na ważnych i aktualnych, zwłaszcza na Śląsku, problemach przekształceń terenów i obiektów poprzemysłowych. W ramach działalności koła organizowane są. warsztaty projektowe oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy studialne, Do współpracy zapraszane są różne instytucje, jak np. BAUHAUS-Dessau, IBA-SEE Fϋrst Pϋckler Land GmbH, oraz architekci z Polski i zagranicy (np. z Niemiec, Finlandii) zaprzyjaźnieni z naszym wydziałem, którzy dzielą się swym doświadczeniem w zakresie podejmowanej w ramach warsztatów problematyki. Celem działań koła z jednej strony jest zainteresowanie studentów problematyką przekształceń terenów poprzemysłowych, a z drugiej strony współpraca z władzami samorządowymi w zakresie poszukiwania rozwiązań, które mogłyby ułatwić im podejmowanie decyzji w tym zakresie.. Efekty działalności koła prezentowane są w w formie prezentacji multimedialnych i, wystaw organizowanych w siedzibach zainteresowanych instytucji oraz w formie publikacji. Uzyskane doświadczenia wykorzystywane są przez studentów w pracach kursowych i dyplomowych. Współpraca z różnymi instytucjami, stanowi swego rodzaju promocję działań podejmowanych przez pracowników i studentów, zmierzających do szerszej dyskusji o problemach związanych z odnową terenów poprzemysłowych naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do współpracy Kontakt:

Platforma Zdalnej Edukacji Publikacje: Krajobrazy przekształcone; Biul. Pol. Śl. 2011 nr 1, s. 34-35; https://issuu.com/politechnikaslaska/docs/biuletyn_styczen_2011

 Nowe życie wieży ciśnień; Biul. Pol. Śl. 2014 nr 6/7, s. 56, https://issuu.com/politechnikaslaska/docs/biuletyn_czerwiec-lipiec_2014

Współczesne metamorfozy - Dolni Oblast Vitkovice; Biul. Pol. Śl. 2017 nr 3, s. 27-30 ; https://issuu.com/politechnikaslaska/docs/biuletyn_polsl_03.2017

 


 

Koło naukowe “Wzornik” to grupa studentów, która prowadzi spotkania dyskusyjne oraz prace projektowe od czerwca 2015 roku.


Zapraszamy do wspólnego twórczego działania w każdy wtorek 9:50 - 11:00 oraz w środę 15:30 - 17:30.


W 2016 r. Koło Naukowe zrealizowało współpracę z firmami komercyjnymi w następujących zakresach:
- spotkania studyjne w firmach i zakładach produkcyjnych
- realizacja prac projektowych i prototypowych, konsultacje ze specjalistami
- wystawy prac studentów w siedzibach firm.

Wykaz firm komercyjnych z którymi nawiązano współpracę:

- Marka LARB – wizyta studyjna w salonie w Katowicach. Prezentacja oferty produktowej marki http://www.customform.pl/

-Classen-POL S.A Zrealizowano wizytę studyjną w fabryce w Zwonowicach. http://classen.pl/

- FIO Piotr Bolanowski – współpraca technologiczna http://filtertechnic.eu

-Drew Technika – współpraca technologiczna http://www.drewtechnika.pl/

- Mart Tomasz Wysocki Zrealizowano prace projektowe i prototypowe. http://www.materacemart.eu/

- Stolmos Tadeusz Moskała Zrealizowano prace projektowe.http://stolmos.pl/

- Coala Zrealizowano prace projektowe i prototypowe. http://www.coala.pl/pl/

- Asberg Meble – współpraca technologiczna. http://asberg.pl/


Zarząd koła

dr Krzysztof Groń- opiekun

Daria Pilszczyk - prezes

Joanna John - wiceprezes


Zapraszamy

https://web.facebook.com/pg/wzornik/posts/?ref=page_internal

 


 

Studenckie Koło Naukowe LAB 60+

Studenckie Koło Naukowe LAB 60+ działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod patronatem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) od 2016 roku.

Celem działalności koła jest:

 • zainteresowanie studentów tematyką projektowania dla osób starszych poprzez udział w projektach, warsztatach związanych z tym tematem,
 • możliwość współpracy z instytucjami zewnętrznymi, stowarzyszeniami z uwagi na społeczną aktualność tematyki
 • możliwości rozwoju i wzrostu kompetencji studentów w pokrewnych obszarach wiedzy (socjologia, wykorzystanie nowoczesnych technologii)

Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

 • Współudział w projekcie Architektura, technologia – VIRTUAL REALITY . Celem projektu było stworzenie symulacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, dającej możliwości testowania rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych pod kątem specyfiki różnych grup użytkowników. Projekt służy poszukiwaniu innowacyjnych zastosowań VR w projektowaniu architektonicznym i popularyzacji wiedzy na temat projektowania dla osób starszych.
 • Studenci z Koła Naukowego LAB 60+ wzięli w 2018 roku udział w warsztatach organizowanych w Przytułku  im. św. Brata Alberta w Warszawie przy tworzeniu ogrodu sensorycznego dla osób starszych. 3 dniowe warsztaty zakończyły się prezentacją dwóch koncepcji ogrodu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, czyli osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Praca nad tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa jest rozwijana poprzez udział studentów należących do Koła Naukowego LAB60+ w projektach PBL realizowanych na Politechnice Śląskiej: Obiektyw 60+ , Przestrzeń VR z perspektywą 60+, Mebel senioralny w Leonardo LAB oraz Centrum kontroli osoby starszej w Leonardo Lab. Są to projekty interdyscyplinarne angażujące do współpracy architektów, informatyków, bioinżynierów, psychogeriatrów..

Siedziba koła:

sala 104a na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

 

Opiekunowie naukowi:
dr inż. arch. Iwona Benek,  iwona.benek@polsl.pl

dr inż. arch. Agnieszka Labus, agniezka.labus@polsl.pl

 

Pytania i prosimy kierować na maila :

kolonaukowelab60plus@gmail.com

 

 

Student Scientific Circle LAB 60+

 

The Student Scientific Circle LAB 60+ operates at the Faculty of Architecture, the Silesian University of Technology, under the patronage of the Laboratory Architecture 60+ (LAB60 +) Foundation since 2016The purposes of the Scientific Circle's activities are:
 • students' interest in the subject of design for older people through participation in projects and workshops related to this subject,
 • • the possibility of cooperation with external institutions and associations due to the social relevance of the subject,
 • • opportunities for development and growth of students' competences in related areas of knowledge (sociology, usage of modern technologies).
The implementation of the above tasks takes place through:
 • Participation in the project Architecture, technology - VIRTUAL REALITY. The aim of the project was to create a simulation using virtual reality, giving the ability to test architectural and urban solutions in terms of different user groups. The project is aimed at finding innovative VR applications in architectural design and popularizing knowledge about design for older people.
 •  Students from the Scientific Circle LAB 60+ took part in the workshops organized in St. Albert Almshouse in Warsaw. The main theme was to create a sensory garden for the elderly in 2018. The 3-day workshop ended with the presentation of two garden concepts which took into account the needs of residents - the elderly and the disabled.
 •  Working on the subject of aging population is developed through the participation of students who belong to the Scientific Circle LAB 60+, in PBL projects implemented at the Silesian University of Technology: Lens 60+, VR Space with a perspective 60+, Senior furniture at Leonardo LAB and the Elderly Control Center at Leonardo Lab. These are interdisciplinary projects involving architects, IT specialists, bioengineers, and psychogeriatricians.
Main office:
room 104a at the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, Gliwice
 
Scientific supervisor:
Iwona Benek, PhD Eng. Arch., iwona.benek@polsl.pl
Agnieszka Labus, PhD Eng. Arch., agnieszka.labus@polsl.pl
 
Contact us via email:

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koła naukowe