Koła Naukowe

+iKAWA więcej...

antyRAMA więcej...

GRAWIZJA  http://www.glarch.info/

Rokoko więcej...

ODNOWA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH więcej...

AKWA

WZORNIK  więcej...

LAB 60+

Informacje na temat kół naukowych zostaną uzupełnione w najbliższym czasie

_____________________________________________________________________

+iKAWA

Logo ikawa
Koło Naukowe „+iKAWA” działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach od marca 2006 roku. W swoich szeregach skupia aktywnych studentów z dwóch kierunków Wydziału Architektury /architektury i urbanistyki oraz architektury wnętrz/.

Działalność Koła opiera się na promowaniu aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w różnych akcjach społecznych po zajęciach na uczelni. Ważnym elementem naszego zaangażowania jest organizacja i uczestnictwo w warsztatach studenckich, wystawach architektonicznych. Organizowane przez nas spotkania i prelekcje mają na celu uwrażliwić adresatów na współczesną architekturę i sztukę oraz promować dorobek twórczy studentów oraz pracowników dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Wykonane przez Koło ekspozycje przyczyniły się do zaprezentowania osiągnięć dydaktycznych i artystycznych Wydziału Architektury w Gliwicach oraz Politechniki Śląskiej szerokiemu gronu odbiorców – zarówno pracownikom i studentom uczelni jak i mieszkańcom miast aglomeracji śląskiej, a także zaprzyjaźnionemu z naszym Wydziałem, Ośrodkiem Akademickim w Ostrawie w Republice Czeskiej.

Warsztaty prowadzone przez naszych studentów cieszą się dużą popularnością. Współpracowaliśmy przy organizacji wszystkich edycji Nocy Naukowców, warsztatów dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół.

W ramach współpracy międzynarodowej powstało wiele inicjatyw, m.in. w Gliwicach, Katowicach /Polska/, Bratysławie, Ostravie, Pradze /Czechy/, Marsylii /Francja/, Portsmouth /Wielka Brytania/, Kassel /Niemcy/.

Spotkania:
sala 04 (piwnica) Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
każdy wtorek godzina 17:00

Kontakt:
iHERBATA na fejsbuku
Forum koła iKAWA

_____________________________________________________________________

antyRAMA
Logo ikawa

Co jest ważniejsze obraz czy antyrama?
Można powiedzieć, że dzieło jest najważniejsze, lecz czym by ono było bez podtrzymującej je antyramy.

Czym jest antyRAMA architektury?
Jest zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Jest zaangażowaniem, kreatywnością, energią, partycypacją i... spontanicznością.

Co znajduje się w antyRAMIE?
Obraz ujawnia nam szczypta spotkań, seminariów, warsztatów i wyjazdów. Ujawnia nam ona obraz happeningów i akcji. W centrum tego dzieła są ludzkie potrzeby. antyRAMA architektury to odpowiedź na słowa: Ludzie ignorują architekturę, która ignoruje ludzi.

Obraz się zmienia, przedstawiając nam kolejne akapity, rozdziały, sceny ludzkiego życia, a antyRAMA pozostaje ta sama.

Kontakt:
antyRAMA na facebook'u
e- mail: kolo.antyrama@gmail.com
telefon: 725010599 Łukasz Harat
502028892 Karolina Czuwara
_________________________________________________________________________

Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "ROKOKO"

Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Rokoko"działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Tworzą je studenci zainteresowani nie tylko historią architektury, ale także współczesnymi wyzwaniami projektowymi w kontekście historycznym.

Członkowie Koła podczas wyjazdowych warsztatów mają okazję zmierzyć się z faktycznymi problemami urbanistyczno-architektonicznymi miejsc, dzięki realizowanej współpracy z władzami miast i gmin. Projekt koncepcyjny uatrakcyjnienia turystycznej przestrzeni w Kaletach - Zielonej, zaprojektowana idea śródmieścia Wisły, czy udział w konkursie na rewitalizację Starego Miasta w Żorach, to tylko niektóre z działań Uczestników Koła w ostatnim czasie.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi Kołami Naukowymi z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zaowocowała między innymi uczestnictwem we wspólnych, corocznych warsztatach w Seifhennersdorfie, poruszających tematykę rewitalizacji drewnianych obiektów przysłupowych.

Działania naszego Koła Naukowego kierowane są również w stronę poznawania śląskiego środowiska twórczego oraz lokalnego dziedzictwa architektury. Aktywność w tym zakresie to pomoc przy organizacji wystaw i benefisów Architektów-Nestorów, takich jak Jerzy Gottfried czy Jurand Jarecki w ramach prowadzonego przez Bibliotekę Śląską projektu: "Twórcy Śląskiej Architektury - Portrety". Spotkania z Mistrzami architektury są dla nas studentów niezwykłym przeżyciem.

Nasze motto to słowa Tomasza Manna: „Kultura to umiejętność dziedziczenia”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dziedzictwo architektoniczne i kulturowe nie jest obojętne!

 

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Marta Dobrowolska

Z-ca przewodniczącego: Jakub Bródka

Koordynator projektów: Justyna Motyka

Opiekunowie Naukowi:

- Magdalena Żmudzińska-Nowak, dr hab. arch, prof. nzw.
- Elżbieta Rzdzawska_Augustin, dr inż. arch

Kontakt:

https://www.facebook.com/skn.rokoko/

 

_________________________________________________________________________


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ODNOWY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

 

Koło formalnie działa od 1997r. Jest jednym ze studenckich kół naukowych najdłużej działających na Politechnice Śl.. Jego opiekunami naukowymi są obecnie: dr hab. inż. arch. Ewa Wala i dr inż arch. Anna Sulimowska-Ociepka, a konsultantami pracownicy Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAr3). Działalność koła skupia się na ważnych i aktualnych, zwłaszcza na Śląsku, problemach przekształceń terenów i obiektów poprzemysłowych. W ramach działalności koła organizowane są. warsztaty projektowe oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy studialne, Do współpracy zapraszane są różne instytucje, jak np. BAUHAUS-Dessau, IBA-SEE Fϋrst Pϋckler Land GmbH, oraz architekci z Polski i zagranicy (np. z Niemiec, Finlandii) zaprzyjaźnieni z naszym wydziałem, którzy dzielą się swym doświadczeniem w zakresie podejmowanej w ramach warsztatów problematyki. Celem działań koła z jednej strony jest zainteresowanie studentów problematyką przekształceń terenów poprzemysłowych, a z drugiej strony współpraca z władzami samorządowymi w zakresie poszukiwania rozwiązań, które mogłyby ułatwić im podejmowanie decyzji w tym zakresie.. Efekty działalności koła prezentowane są w w formie prezentacji multimedialnych i, wystaw organizowanych w siedzibach zainteresowanych instytucji oraz w formie publikacji. Uzyskane doświadczenia wykorzystywane są przez studentów w pracach kursowych i dyplomowych. Współpraca z różnymi instytucjami, stanowi swego rodzaju promocję działań podejmowanych przez pracowników i studentów, zmierzających do szerszej dyskusji o problemach związanych z odnową terenów poprzemysłowych naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do współpracy Kontakt:

Platforma Zdalnej Edukacji Publikacje: Krajobrazy przekształcone; Biul. Pol. Śl. 2011 nr 1, s. 34-35; https://issuu.com/politechnikaslaska/docs/biuletyn_styczen_2011

 Nowe życie wieży ciśnień; Biul. Pol. Śl. 2014 nr 6/7, s. 56, https://issuu.com/politechnikaslaska/docs/biuletyn_czerwiec-lipiec_2014

Współczesne metamorfozy - Dolni Oblast Vitkovice; Biul. Pol. Śl. 2017 nr 3, s. 27-30 ; https://issuu.com/politechnikaslaska/docs/biuletyn_polsl_03.2017

 


 

Koło naukowe “Wzornik” to grupa studentów, która prowadzi spotkania dyskusyjne oraz prace projektowe od czerwca 2015 roku.


Zapraszamy do wspólnego twórczego działania w każdy wtorek 9:50 - 11:00 oraz w środę 15:30 - 17:30.


W 2016 r. Koło Naukowe zrealizowało współpracę z firmami komercyjnymi w następujących zakresach:
- spotkania studyjne w firmach i zakładach produkcyjnych
- realizacja prac projektowych i prototypowych, konsultacje ze specjalistami
- wystawy prac studentów w siedzibach firm.

Wykaz firm komercyjnych z którymi nawiązano współpracę:

- Marka LARB – wizyta studyjna w salonie w Katowicach. Prezentacja oferty produktowej marki http://www.customform.pl/

-Classen-POL S.A Zrealizowano wizytę studyjną w fabryce w Zwonowicach. http://classen.pl/

- FIO Piotr Bolanowski – współpraca technologiczna http://filtertechnic.eu

-Drew Technika – współpraca technologiczna http://www.drewtechnika.pl/

- Mart Tomasz Wysocki Zrealizowano prace projektowe i prototypowe. http://www.materacemart.eu/

- Stolmos Tadeusz Moskała Zrealizowano prace projektowe.http://stolmos.pl/

- Coala Zrealizowano prace projektowe i prototypowe. http://www.coala.pl/pl/

- Asberg Meble – współpraca technologiczna. http://asberg.pl/


Zarząd koła

dr Krzysztof Groń- opiekun

Daria Pilszczyk - prezes

Joanna John - wiceprezes


Zapraszamy

https://web.facebook.com/pg/wzornik/posts/?ref=page_internal

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koła naukowe