"Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu lub osobiście w sekretariacie szkoły, której uczniowie uczestniczą w projekcie.


Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć bezpośrednio  w sekretariacie szkoły w kopercie z dopiskiem "DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury” do dnia:

10.10.2018 w pierwszym cyklu naboru

10.10.2019 w drugim cyklu naboru 

 

Aktualnie prowadzony jest nabór uzupełniający na Cykle 5 i 6.


Ewentualne pytania dotyczące procedury rekrutacji prosimy kierować pod adres: power.umo.dwa@polsl.pl  lub umo.dwa@polsl.pl

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie rodzica, zgoda na udział w zajęciach terenowych.pdf 

Formularz zgłoszeniowy dziecka 

Formularz zgłoszeniowy rodzica

Formularz uczestnika (dziecka)  

Formularze uczestnika POWER UMO DWA (rodzica).pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DWA Rekrutacja