18 marca 2013
Zmarł Profesor Mieczysław Król

Z żalem przyjmujemy wiadomość, że w dniu 14 marca 2013 roku,
w wieku 85 lat, zmarł
em. prof. nzw. Politechniki Śląskiej dr inż. arch. MIECZYSŁAW KRÓL
- wybitny Architekt i Nauczyciel akademicki –


Śp. Profesor Mieczysław Król, od 1963 r. związany z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, był wychowawcą kilku pokoleń młodych adeptów architektury, którym imponował swym bogatym twórczym dorobkiem i charyzmatyczną postawą. Jego projekty i liczne realizacje w zakresie architektury i urbanistyki oraz architektury wnętrz, między innymi w Katowicach: punktowce mieszkalne 1959, Dom Handlowy „Zenit” (z arch. J. Jareckim) 1962, Galeriowiec 1962, Superjednostka 1968, Pałac Ślubów 1968, Kombinat handlowo-gastronomiczny „Centrum” 1973, Dom Handlowy „Junior” 1975; - ukształtowały śródmieście Katowic i zaliczane są do wybitnych osiągnięć współczesnej polskiej architektury. Ich dopełnieniem są naukowe publikacje poświęcone problemom urbanistyczno-architektonicznym przebudowy centrum Katowic i modernizacji zabudowy centralnych miast Aglomeracji Górnośląskiej, koncepcjom kształtowania zabudowy śródmiejskiej, projektowania architektonicznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach zagrożonych szkodami górniczymi, czy też refleksji nad formą architektoniczną i krajobrazem. W Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu 1978-1979 oraz kierownika Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Usługowej 1981-1984.- Cześć Jego pamięci!

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

***

Pogrzeb śp. Profesora Mieczysława Króla odbędzie się w środę 20 marca 2013 r. o godzinie 13.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2013 19:00, autor: Agata Twardoch
Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2013 08:34, wykonana przez: Agata Twardoch
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury