8 maja 2020
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH ORAZ EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
Szanowni Studenci studiów magisterskich, Drodzy Dyplomanci
 
W związku z licznymi prośbami o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej informuję, że została podjęta decyzja, iż  termin złożenia prac dyplomowych zostanie przedłużony o tydzień -  do 12 maja. Decyzja ta jest podyktowana trudnościami wynikającymi ze zdalnej pracy. Tydzień ten jest dodatkowym czasem na realizację wydruków.
Wiem że punkt usługowy, w którym najchętniej drukujecie swoje prace, jest gotowy do współpracy i jest w stanie wywiązać się ze zleceń. Wstępnie orientowałam się w tej sprawie i jest to możliwe, ale wymaga na pewno wcześniejszego umówienia się i przesłania dokumentów do wydruku. 
Przebieg egzaminów dyplomowych magisterskich będzie zgodny z harmonogramem, który zostanie Państwu przedstawiony po 12 maja, a egzaminy potrwają nie dłużej niż do 5 czerwca i będą miały przebieg zdalny, podobnie jak w sesji marcowej,  zgodnie z nową  instrukcją do procedury dyplomowania Egzamin dyplomowy magisterski w trybie zdalnym (Instrukcja I1-P-AR-2), dostępną na stronie Wydziału w zakładce SZJK   https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/szjk/Strony/DyplomMagisterski.aspx  
 
Składanie prac dyplomowych będzie miało następujący przebieg:
1. Prace dyplomowe będą składane  do dnia 12 maja , po uprzedniej informacji mailowej  od Studenta,  że danego dnia chce On  złożyć pracę. 
2. Do dnia 8 maja Studenci przesyłają do Pani Sylwii Wanat na adres: sylwia.wanat@polsl.pl ,  wcześniej  podpisany oraz zeskanowany  wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z informacją w jakim dniu  chcą złożyć pracę. Wówczas każdy Student otrzyma informację zwrotną, o której godzinie Jego praca zostanie przyjęta w danym dniu. Chcemy bowiem uniknąć dużej liczby Studentów w jednym czasie. 
3. W holu głównym  będzie zorganizowane czasowe  stanowisko odbioru prac dyplomowych. Prosimy o złożenie pracy  w wyznaczonym miejscu, bez konieczności wchodzenia do holu budynku. Następnie praca wraz z dokumentami zostanie odebrana i sprawdzona pod względem zawartości.
4. Przed wejściem do budynku, każdy Student ma obowiązek ubrania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek  jednorazowego użytku. 
5. Studenci o wskazanej porze ustawiają się w kolejce w odstępach między sobą nie mniejszych niż 2 metry. 
6. Obowiązują następujące dokumenty, które proszę ułożyć w kolejności: 
- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
- Karta Pracy Dyplomowej;
- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy;
- Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej
- 2 egzemplarze prac dyplomowych ( w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowane z płytkami CD), 
- Komplet zdjęć do dyplomu (4 szt. 4,5 cm x 6,5 cm), 
- Potwierdzenie opłaty za dyplom w kwocie 60 zł i ewentualnie informacje do suplementu (dodatkowe osiągnięcia).
Wszystko złożone w tekturowej teczce, zawiązanej i podpisanej imieniem i nazwiskiem. Ponadto Student składa plansze dyplomowe w opisanej teczce (wystarczy nakleić stronę tytułową pracy).
 
12 maja jest dniem ostatecznym złożenia pracy dyplomowej.  Aby uniknąć kolejki i niepotrzebnego stresu związanego ze z złożeniem pracy zachęcamy do złożenia przed 12 maja. Obowiązkowo prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 są przygotowane w odpowiedniej kolejności do złożenia i czy zawierają wymagane podpisy.
 
Pozdrawiam
 
Dorota Winnicka-Jasłowska
Pełnomocnik ds. Studenckich
Prodziekan ds. Kształcenia

Wiadomość utworzona: 8 maja 2020 11:14, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2020 11:14, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury