7 maja 2020
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY HARMONOGRAMU OCEN PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO I LICENCJACKIEGO ORAZ EGZAMINÓW INŻYNIERSKICH I LICENCJACKICH DLA STUDENTÓW OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKÓW ARCHITEKTURA I ARCHITEKTURA WNĘTRZ, W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Harmonogram zakończenia studiów I stopnia w roku akademickim 2019/2020

8-10 czerwca (pon-śr)

Ocena projektu inżynierskiego/licencjackiego

16 czerwca ( wt )

Zamknięcie semestru dla studentów kończących studia inżynierskie/licencjackie w terminie czerwcowym; ostateczny termin wpisywania ocen do EKOS-u

22 czerwca (pon ),

godz. 10.00

Egzamin inżynierski/licencjacki A/ AW - I termin

01 lipca (śr)*

Egzamin wstępny na II stopień A/ AW

2 lipca (cz)*

Egzamin wstępny na I stopień A

3 lipca(pt)*

Egzamin wstępny na I stopień AW

24 września ( czw ),

godz. 10.00

Egzamin inżynierski/licencjacki A/ AW - II termin

*terminy rekrutacji mogą ulec zmianie

Szanowni Państwo

Zgodnie z podanymi terminami oraz  z najnowszym Zarządzeniem 81/2020 Rektora PŚ z dnia 30 kwietnia 2020,  w sprawie sposobu i rozliczenia zajęć dydaktycznych zrealizowanych na odległość przy uwzględnieniu zasad realizacji wykładów i innych zajęć na Politechnice Śląskiej, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - Cov-2, informuję, że:

 

1.    Egzaminy inżynierski oraz licencjacki zostaną przeprowadzone w dniu 22 czerwca o godz. 10.00
w trybie zdalnym przy wykorzystaniu Platformy Zdalnej Edukacji oraz sesji spotkania wideo zorganizowanego z wykorzystaniem platformy ZOOM.us. Do  przeprowadzenia egzaminu zostanie powołana Komisja, która ten egzamin przeprowadzi z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Studenci przystępujący do egzaminu zostaną podzieleni na grupy i otrzymają zaproszenie na egzaminacyjną sesję zdalną (Zoom ID oraz hasło dostępu zostanie przesłane na adres z domeny student.polsl.pl na dwa dni przed  datą egzaminu). Opiekunowie spotkań zarządzają dostępem do sesji poprzez poczekalnię oraz udostępnią studentom hasło do testu egzaminacyjnego.

W dniu egzaminu na Platformie Zdalnej Edukacji zostanie opublikowany test. Dostęp będzie ograniczony czasowo do wskazanej daty i godziny. Liczba pytań dla każdego kierunku oraz czas przewidziany na wypełnienie testu zostaną podane w późniejszym terminie. 

Spotkanie zdalne przed rozpoczęciem egzaminu zacznie się o godz. 9.30.  W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu Opiekunowie spotkań odpowiedzialni będą za sprawdzenie obecności
i  tożsamości uczestników egzaminu. Prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty) ze zdjęciem oraz o sprawdzenie połączeń. Będą też odpowiedzialni za wsparcie w sytuacji problemów technicznych. Pracownik będący Opiekunem grupy egzaminacyjnej jest zobowiązany podać numer telefonu kontaktowego, na wypadek sytuacji utraty połączenia zdalnego, w trakcie trwania egzaminu. Do przeprowadzenia egzaminu wymagana będzie przeglądarka z obsługą JavaScript.

 

2.    Ocena projektu inżynierskiego i licencjackiego będzie przeprowadzona zdalnie z wykorzystaniem komunikatora Zoom.us. W tym celu zostaną powołane w Katedrach zespoły oceniające, które ocenią projekt.  Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania zdalnego będzie wyznaczony Pracownik w  zespole  oceniającym. W Katedrach zostaną  przygotowane  harmonogramy z podaniem terminu i godzin, kiedy przeprowadzona zostanie ocena. Harmonogramy te  będą Studentom udostępnione do wiadomości na Platformie Zdalnej Edukacji. Studenci zostaną podzieleni na grupy i otrzymają zaproszenie na sesję zdalną Zoom ID oraz hasło dostępu, które zostanie przesłane na adres z domeny student.polsl.pl dwa dni przed wyznaczoną dla grupy datą oceny. Opiekunowie spotkań zarządzają dostępem do sesji poprzez poczekalnię oraz zarządzają przebiegiem spotkania (część otwarta i zamknięta).

 

3.    Wymagania dotyczące przygotowania się Studentów do egzaminów inżynierskiego /licencjackiego:

Wymagania sprzętowe: komputer wyposażony w kamerę internetową lub telefon, stabilne łącze internetowe umożliwiające utrzymanie połączenia wideo, przeglądarka Internetowa z obsługą JavaScript O godz. 9.30 nastąpi rozpoczęcie sesji zdalnej, o godz. 10.00 rozpoczęcie testu.

 

4. Wymagania dotyczące przygotowania się przez Studentów do oceny projektu inżynierskiego/licencjackiego:

Student zobowiązany jest do włączenia się do sesji oceny Projektu inżynierskiego zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Sekretariat Katedry, w której realizował projekt.

Prezentacja projektu odbędzie się  w trybie zdalnym, w tym celu Student przygotowuje 3-4 minutową prezentację w programie Power Point, a następnie zapisuje ją w pdf. Prezentacja powinna zawierać: 1 planszę tytułową,  5 plansz przedstawiających projekt, 1 plansze z fotografią makiety (jeśli taka była wymagana),  oraz 2 plansze zawierające opis projektu. Prezentacja ta powinna być wgrana na PZE najpóźniej na 1 dzień przez obroną projektu.

 

Dodatkowe informacje będą zamieszczane do dnia 5 czerwca na Platformie Zdalnej Edukacji na kursie Projekt Inżynierski, Praca licencjacka. Zostanie również opracowana i zamieszczona na stronie instrukcja do procedury SZJK dot. projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej.

 

Dr hab.inż.arch., Prof. PŚ

Dorota Winnicka-Jasłowska

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia

 

 

Wiadomość utworzona: 7 maja 2020 12:30, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2020 13:59, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury