26 czerwca 2019
INFORMACJA z posiedzenia Jury na Wydziale Architektury w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury – RAr-3

oceniającego prace projektowe z Konkursu Studenckiego pn.:

 

„Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w Rybniku na terenie przy ul. Rzecznej – temat A”

i

„Studium urbanistyczno-architektoniczne parku technologicznego, zlokalizowanego
w Rybniku na terenie przy ul. Sportowej – temat B”

 

 

W dniu 25.06.2019 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Studenckiego na którym oceniano projekty konkursowe oraz wyłoniono grupy finałowe i laureatów Konkursu.

 

Temat A

Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu wybrała siedem prac do grupy finałowej:

§  praca nr …2……,autorzy: Karol Pieter, Paweł Furgalski,                  prowadzący  dr A. Sulimowska-Ociepka   

§  praca nr …3   …, autorzy: Agata Ćmak, Katarzyna Kowalczyk,        prowadzący  dr A. Sulimowska-Ociepka

§  praca nr …5……,autorzy: Robert Magiera, Martyna Suchanek         prowadzący  dr K. Kozak

§  praca nr …6……,autorzy: Aleksandra Zawartka, Weronika Rutka,   prowadzący  dr K. Kozak

§  praca nr …10…,  autorzy: Sylwia Lipus, Marta Pojda,                       prowadzący  dr K. Kozak

§  praca nr …11  …,autorzy: Ewa Sarna, Michał Mirosławski,              prowadzący   dr hab. E. Wala ,prof. PŚ    

§  praca nr …13 …, autorzy: Alex Duży, Wiktoria Paszek,                    prowadzący   dr hab. E. Wala , prof. PŚ

 

Jury, zgodnie z §9. p. 2 i p. 5 Regulaminu Konkursu, postanowiło nie przyznawać Nagrody Głównej i jednocześnie zdecydowało o przyznaniu dwóch nagród równorzędnych i jednego wyróżnienia.

Z grupy finałowej wyłoniono, w tajnym głosowaniu, Laureatów Konkursu i przyznano:

 

§  Wyróżnienie st. I - wartość nagrody 1500,-
pracy nr ……3……, autorzy: Agata Ćmak, Katarzyna Kowalczyk,

§  Wyróżnienie st. I - wartość nagrody 1500,-

              pracy nr ……6……, autorzy: Aleksandra Zawratka, Weronika Rutka ,

§  Wyróżnienie st. II – wartość nagrody 1000,-

              pracy nr ……11……, autorzy: Ewa Sarna, Michał Mirosławski

§  Wyróżnienie st. II – wartość nagrody 1000,-
pracy nr ……13……, autorzy: Alex Duży, Wiktoria Paszek,

Temat B

Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu wybrała siedem prac do grupy finałowej:

§  praca nr …4……, autorzy: Sabrina Tkaczuk ,                                        prowadzący  dr J. Biedrońska

§  praca nr …11…,   autorzy: Natalia Puchała , Paulina Kremska,            prowadzący  dr hab. E. Wala,  prof. PŚ

§  praca nr …12…,.  autorzy:  Wojciech Szkarłat, Kamil Kajdas              prowadzący   dr J. Biedrońska

§  praca nr …20….,  autorzy: Paula Domka, Oliver Siekierka                   prowadzący   dr A. Sulimowska-Ociepka   

§  praca nr …24…,   autorzy: Aleksandra Mazur ,Aleksandra Pradelok    prowadzący  dr  hab. E.Wala, prof. PŚ

§  praca nr …28…,   autorzy: Justyna Chowaniec, Katarzyna Kotulska ,  prowadzący  dr K. Kozak

§  praca nr …32…,   autorzy: Michał Szymaszek, Kamil Jany,                  prowadzący  dr hab. A. Ciosek, prof. PŚ

 

Jury, zgodnie z §§9. p. 2 i p. 5 Regulaminu Konkursu, postanowiło nie przyznawać Nagrody Głównej i jednocześnie zdecydowało o przyznaniu dwóch wyróżnień I stopnia i dwóch wyróżnień II stopnia.

Z grupy finałowej wyłoniono, w tajnym głosowaniu, Laureatów Konkursu i przyznano:

 

 

  • Nagrodę Główną - wysokość nagrody 2 500,-
    pracy nr …20……, autorzy: Paula Domka, Oliver Siekierka ,

 

§  Wyróżnienie st. I – wysokość nagrody 1 500,-
pracy nr …12……, autorzy: Wojciech Szkarłat, Kamil Kajdas

 

§  Wyróżnienie st. II  - wysokość nagrody  1 000,-
pracy nr …32……, autorzy: Michał Szymaszek,  Kamil Jany

 

 

Wszystkim Laureatom, Finalistom i Pracownikom prowadzącym zajęcia z nagrodzonymi studentami serdecznie gratulujemy a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w Konkursie.

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2019 13:49, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2019 13:49, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury