11 czerwca 2019
KOMUNIKAT O ZAPISACH NA FAKULTETY PROWADZONE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
Szanowni Państwo Studenci kierunków Architektura i Architektura Wnętrz
Informuję, że w najbliższą środę 12 czerwca rozpoczną się zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020.
Zapisy na fakultety odbywają się jedynie przez Platformę Zdalnej Edukacji.
Zapisy będą dwuetapowe:
  • I etap – służy wyodrębnieniu listy fakultetów, które odbędą się na pewno, przy spełnieniu warunku minimum zapisanych uczestników,
  • II etap – służy sformułowaniu list studentów przyporządkowanych do poszczególnych fakultetów. Uczestnictwo w etapie I nie kończy procesu zapisywania.
Terminy zapisów:
I etap – 12 czerwca (środa) do 17 czerwca (poniedziałek) br.
II etap – 21 czerwca (piątek) do 26 czerwca (środa) br.
Po tym terminie listy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości zapisania się na przedmiot fakultatywny.
UWAGA:
  1. Fakultety odbywają się niezależnie dla każdego rodzaju studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych).
  2. Zapisanie się w podanym terminie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w przedmiocie.
  3. Zapisy podzielone są na dwa etapy. Po pierwszym etapie określone są przedmioty, które odbędą się w następnym roku oraz wstępne listy studentów. Po tym etapie należy sprawdzić listy. W drugim etapie zapisują się tylko ci studenci, którzy nie znaleźli się na listach. O kolejności zapisów decyduje data i godzina wybrania przedmiotów przez studenta.
  4. Aby wybrać poszczególne przedmioty należy skorzystać z narzędzia, które na Platformie Zdalnej Edukacji nazywane jest „quiz”. Podczas wyboru sumowane są poszczególne punkty ECTS. W przypadku niewłaściwej liczby, na koniec wyboru, pojawi się stosowny komunikat. Należy wtedy ponownie przystąpić do wyboru przedmiotów. Nie ma ograniczeń, co do ilości przystąpień do wyboru, wiążący jest tylko ostatni wybór.
  5. Nie należy zapisywać się na inne kierunki i inne semestry.
Dr hab.inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska prof.PŚ
Prodziekan ds. Studenckich

Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2019 14:09, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2019 10:50, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury