17 maja 2019
Projektowanie europejskich przestrzeni publicznych. Idea zrównoważonego rozwoju, studia przypadków i modele przestrzeni publicznych miast średniej wielkości.

Designing the European public space. Sustainability issues, case studies and models of public space in medium-sized cities

Seminarium odbędzie się w budynku X, Wydział Architektury, Politechnika Śląska ul. Marcina Strzody 10, parter
Termin 28-my maja, wtorek, godz. 9.15
Wstęp wolny, wydarzenie prowadzone w języku angielskim

Seminarium 28-go maja, które towarzyszy wystawie to tzw. Multiplier Event, który jest cykliczny w ramach projektu ARCHEA pt: Designing the European medium-sized City. ARCHEA to projekt finansowany przez Unię Europejską z serii ERASMUS Action KA-2. Zgodnie z zapisami w projekcie celem spotkań jest wymiana myśli i poglądów oraz wiedzy na temat przestrzeni publicznych w miastach średniej wielkości. Prezentacje są rejestrowane i publikowane na stronie internetowej oraz stają się materiałami dydaktycznymi na platformie e-learningowej, które będzie udostępniona studentom po zakończeniu projektu. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Za projekt po stronie Politechniki Śląskiej odpowiada dr inż. arch. Tomasz Bradecki
Pełna informacja na temat projektu: 

W ramach tego wydarzenia zgodnie z wymogami projektu będziemy gościć profesorów z Uniwersytetów w Bolonii, Parmie, Aachen, Normandii. Seminarium otwiera prezentacja i wystawa studentów Wydziału Architektury na temat analiz i mapowania miasta Bolonii, którą przygotowano w ramach przedmiotu STRUKTURA MIASTA. 6 z 15 studentów, którzy uczestniczyli w projekcie będzie mogło pojechać na międzynarodowe warsztaty do Ceseny i Bolonii w listopadzie 2019. Celem warsztatów jest analiza i opracowanie możliwości przekształceń wybranego obszaru, w tym przestrzeni publicznych w Bolonii z wykorzystaniem metod analiz, które są przedmiotem projektu. Analogiczne warsztaty oraz merytoryczne przygotowanie analiz będzie miało miejsce dla miasta Aachen, gdzie warsztaty odbędą się w roku 2020. Każde z warsztatów mają charakter międzynarodowy grupowy: 6-ciu studentów oraz dwóch prowadzących z każdego z pięciu uczestników projektu. Wyjazdy studentów będą dofinansowane z budżetu projektu.
Projekt ma być zakończony w czerwcu 2021. Jego wyniki mają być upowszechnione na stronie internetowej, wystawach, w tym na Biennale Architektury w Bolonii.

Seminarium będzie transmitowane online: https://www.twitch.tv/grupa_interfaces dzięki wsparciu grupy INTERFACES na Wydziale Architektury http://www.grupainterfaces.pl/  

PROGRAM
9h15-10h00
Registration and cafe
 
 
Opening session/  Introduction
10h00-10h20
Introduction
 
Klaudiusz Fross, Dean of the Faculty of Architecture, Michał Stangel, v-ce Dean of the Faculty of Architecture
Krzysztof Gasidło, Head of the Chair of Urban and Spatial Planning
 
 
Zbigniew Kamiński, Head of the 'Structure of the city' course
10h25-10h30
Presentation of the ARCHEA project &Seminar
Tomasz Bradecki
 
10h30-10h55
Opening and presentation of the exhibition: Models of the structure of the Bologna city
Students' presentation
SESSION 1
sustainability issues and models of public space
11h00-11h25
Public spaces in the context of urban adaptation to climate change
Justyna Gorgoń TUP Society of Polish Town Planners, IETU
11h30-12h00
Sustainable multicriteria approach to public space at the district and city scale. BRNO Spitalka - case study of the competition entry design
Rafał Schurma PLGBC Polish Green Building Council
12h05-12h35
The essence of urban planning and design - the use of modern technological
tools in urban design
Sławomir Tront, Anna Lessaer PANOVA
 
13h10-14h00
Lunch
 
 
SESSION 2
Case studies and interventions
14h00-14h20
Town's urbanities. Places of daily living
Francesco Saverio Fera (UniBo)
14h20-14h40
The spatiality of the town
Jana Ring (RWTH)
14h40-15h00
Densify the city: from historical centre to the suburbs. The experiences
of Parma Compact City Architecture International IP Erasmus Design Workshop
Enrico Prandi and Paolo Strina (UniPr)
15h00-15h20
Climat Change and Urban Design: an educational matter
Valter Balducci (ENSA)
15h25-15h40
Pause-café
 
 
SESSION 3
Case studies, design principles, site visit
15h40-16h00
Akademicka street in Gliwice case study
Krzysztof Rostański, Tomasz Bradecki
 
16h00-16h15
Chrobry Park in Gliwice case study
Ewa Twardoch  44STO
16h55-17h20
Akademicka street & Chrobry Park walk and on site discussion with designers
 

Komunikat zawiera załącznikiflyer1.pdf, POSTER.pdf, STRUTKURAm.Bolonia.jpg, STRUTKURAm.Bolonia1.jpg

Wiadomość utworzona: 14 maja 2019 12:11, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2019 07:59, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury