29 lipca 2020
Ergonomia na pierwszym miejscu!

Odpowiednio ułożone stanowisko, ergonomiczny fotel z regulacjami oraz właściwa pozycja pracy to najważniejsze elementy gwarantujące bezpieczną pracę oraz zdrowie pracownika. Pod koniec lipca nastąpiła wymiana foteli na stanowiskach ciągłej pracy biurowej w biurze dziekana (3) i sekretariatach Katedr (5), kierownik BOS (1) oraz pełnomocnik ds. finansowych (1). Łącznie zakupiono 10 ergonomicznych foteli biurowych z regulacjami: 3-kierunkowa podłokietnika, 2-kierukowa wysokości siedziska, 2-kierunkowa wysokości oparcia, 2-kierunkowa wysunięcia siedziska, oparcie podążające z regulacją siły oporu lub blokadą pozycji, wysklepienie oparcia w części lędźwiowej, siedzisko „pływające”. W dniach 22 i 24 lipca wyposażono 7 stanowisk  z regulacją foteli pod kierunkiem ergonomisty oraz dziekana. Dokonano także przeglądu stanowisk i drobnych korekt. Pozostałe 3 fotele będą przekazane w kolejnych dniach.

Akcja - ERGONOMIA NA STANOWISKU PRACY BIUROWEJ jest elementem programu badawczego prof. Klaudiusza Fross, dziekana Wydziału. Wyposażone w fotele stanowiska pracy biurowej będą monitorowane oraz w miarę możliwości dalej dostosowywane i uzupełniane.

Akcję przeprowadzono pod kierunkiem ergonomisty Macieja Żłobińskiego, prezesa Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Nakręcono krótki film z udziałem ergonomisty Macieja Żłobińskiego, objaśniający dopasowanie fotela oraz właściwą postawę pracy siedzącej. Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=CGpB3DA8oHI dostępny na stronie Wydziału w zakładce – ERGONOMIA.

Cieszę się, że zrobiliśmy krok w kierunku poprawy świadomości w zakresie ergonomii i jakości stanowisk ciągłej pracy biurowej na Wydziale. Jak podaje literatura jedynie ok. 5% stanowisk pracy biurowej jest ergonomicznych. To znacząco za mało. W związku z tym faktem widzę wielką rolę Naszych badań naukowych oraz dydaktyki w tym zakresie. W roku akad. 2020/2021 prezes Maciej Żłobiński będzie miał wykłady z ergonomii, a także służy radą w zakresie tematu. Poza ergonomicznym wyposażeniem istotne są jeszcze utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, zmiana niewłaściwych przyzwyczajeń oraz stałe pilnowanie jakości w najbliższym środowisku pracy, a także sygnalizowanie pojawiających się problemów przełożonym. Życzę zadowolenia ze stosowania zasad ergonomii oraz wygody użytkowania nowych foteli podczas pracy biurowej.  

Klaudiusz Fross
dziekan

Komunikat zawiera załącznikiINFO 2.jpg

Wiadomość utworzona: 29 lipca 2020 11:49, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 29 lipca 2020 11:49, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury