26 czerwca 2020
„Projekt koncepcyjny budynku biurowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego”

Politechnika Śląska

Wydział Architektury

Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 7

i

Wektor Inwestycje, Spółka z o.o.,

ul. Zygmunta starego 24B/2, 44-100 Gliwice.

Gliwice, 23.06.20.r.

Protokół

z posiedzenia Jury, oceniającego prace projektowe z Konkursu Studenckiego pn.:

Projekt koncepcyjny budynku biurowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego

zorganizowanego w ramach pracy naukowo-badawczej, pt.:

Koncepcje „SMART CITY” (inteligentne miasta) na przykładach przekształceń wybranych terenów intensywnie z urbanizowanych

Komisja Konkursowa w składzie:

                Jan Rabiej                            (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – z prawem głosu,

                Marcin Brzeziński               (przedstaw. Organizatora II – Prezes Zarządu Wektor Inwestycje) – z prawem głosu,

                Andrzej Ciosek                  (przedstaw. Organizatora I  - Politechnika Śląska) – z prawem głosu,

                Marta Samela                     (przedstaw. Organizatora II - Wektor Inwestycje) – z prawem głosu,

4.     Jolanta Wlazło-Świtalska (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – sekretarz – bez  prawa głosu,

w tajnym głosowaniu wybrała siedem prac do grupy finałowej:

                praca nr 2122, autorzy: Olga Ościłowicz i Karolina Piotrowska,

                praca nr 0216, autorzy: Jadwiga Małecka i Anna Pruszowska,

                praca nr 1925, autorzy: Bartosz Słomka,

                praca nr 4753, autorzy: Artur Gała,

                praca nr 6835, autorzy: Daniel Pietrwalski i Mateusz Ulrich,

                praca nr 2804, autorzy: Alicja Łazarska,

                praca nr 0618, autorzy: Olga Lipińska i Jakub Swoboda.

Z grupy finałowej, w tajnym głosowaniu wyłoniono Laureatów Konkursu i przyznano:

                Nagrodę Główną – 1500,00 zł

pracy nr 2122, autorzy: Olga Ościłowicz i Karolina Piotrowska,

                Wyróżnienie I – 900,00 zł

pracy nr1925, autorzy: Bartosz Słomka

                Wyróżnienie II – 600,00 zł

pracy nr 0216 , autorzy: Jadwiga Małecka i Anna Pruszowska

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano:

Przewodniczący Komisji:

                             Jan Rabiej

Członkowie Komisji:

                            Marcin Brzeziński,

                            AndrzejCiosek,                                       

                            Marta Samela

                           Jolanta Wlazło-Świtalska

 

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2020 10:12, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2020 10:12, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury