26 czerwca 2020
„Koncepcje „Smart City” na przykładzie przekształceń wybranego terenu miasta Rybnika – obszar przy ulicy Ekonomicznej „- temat B”

Politechnika Śląska

Wydział Architektury

Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 7

i

Urząd Miasta Rybnik

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2.

Gliwice,24.06.2020 r.

 

Protokół

z posiedzenia Jury na Wydziale Architektury w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury, oceniającego prace projektowe z Konkursu Studenckiego pn.:

„Koncepcje „Smart City” na przykładzie przekształceń wybranego terenu miasta Rybnika –obszar przy ulicy Ekonomicznej „- temat B”

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Jan Rabiej                   (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – z prawem głosu,
  2. Sebastian Witek         (przedstaw. Organizatora II - UM Rybnik) – z prawem głosu,
  3. Monika Gitner            (przedstaw. Organizatora II - UM Rybnik) – z prawem głosu,
  4. Andrzej Ciosek          (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – z prawem głosu,

5.      Jolanta Wlazło-Świtalska (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – sekretarz – bez
                                    prawa głosu,

w głosowaniu wybrała siedem prac do grupy finałowej:

§  praca nr…1801… ,   autorzy:  Klaudia Materzok, Weronika Król

§  praca nr… 2608…,   autorzy: Małgorzata Karolak, Oliwia Kwaśniewska

§  praca nr …5389…,.  autorzy:  Sara Malicka, Kamil Matejkowski

§  praca nr …1107….,  autorzy: Karolina Rusek, Jakub Kapral

§  praca nr …4593…,   autorzy: Alicja Kochańska

§  praca nr …2617…,   autorzy: Dawid Krzeszowiec, Ewa Wandel

§  praca nr …7209…,   autorzy: Aleksandra Izydorczyk, Marta Zeifert

Z grupy finałowej wyłoniono Laureatów Konkursu i przyznano:

§  Wyróżnienie równorzędne – 1000, 00 zł
pracy nr …2608……, autorzy:  Małgorzata Karolak, Oliwia Kwaśniewska

§   Wyróżnienie równorzędne – 1000,00 zł
pracy nr …1107……, autorzy: Karolina Rusek, Jakub Kapral

§  Wyróżnienie równorzędne – 1000,00 zł
pracy nr …2617……, autorzy: Dawid Krzeszowiec , Ewa Wandel

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano:

Przewodniczący Komisji:

Jan Rabiej

Członkowie Komisji:

Sebastian Witek

Monika Gitner

Andrzej Ciosek

Jolanta Wlazło-Świtalska

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2020 10:04, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2020 12:42, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury