26 czerwca 2020
„Koncepcja „Smart City” na przykładzie przekształceń wybranego terenu miasta Rybnika – obszar między ulicami Reymonta, Jankowicką, Młyńską”- temat A”

Politechnika Śląska

Wydział Architektury

Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 7

i

Urząd Miasta Rybnik

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2.

Gliwice,24.06.2020 r.

Protokół

z posiedzenia Jury na Wydziale Architektury w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury, oceniającego prace projektowe z Konkursu Studenckiego pn.:

„Koncepcja „Smart City” na przykładzie przekształceń wybranego terenu miasta Rybnika –

obszar między ulicami Reymonta, Jankowicką, Młyńską”- temat A”

 

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Jan Rabiej                   (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – z prawem głosu,
  2. Sebastian Witek         (przedstaw. Organizatora II - UM Rybnik) – z prawem głosu,
  3. Monika Gitner            (przedstaw. Organizatora II - UM Rybnik) – z prawem głosu,
  4. Andrzej Ciosek          (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – z prawem głosu,

5.      Jolanta Wlazło-Świtalska             (przedstaw. Organizatora I - Politechnika Śląska) – sekretarz – bez                                 prawa głosu,

w głosowaniu wybrała siedem prac do grupy finałowej:

§  praca nr …4629….., autorzy: Dominka Jasińska, Marta Śpiewok

§  praca nr …6534   …, autorzy: Grzegorz Górnikiewicz, Adrian Pikorski

§  praca nr …2735  …,  autorzy: Aleksandra Batko, Magdalena Pająk

§  praca nr …3075 …,   autorzy: Barbara Rostańska, Agnieszka Sałkowska

§  praca nr …8359……,autorzy: Adrian Kałuża

§  praca nr …0420……,autorzy: Daria Domaradzka, Edyta Malanowicz

§  praca nr …9573……  autorzy:  Ewa Bubik

Z grupy finałowej wyłoniono Laureatów Konkursu i przyznano:

§  Wyróżnienie równorzędne – 1500,00 zł.
pracy nr …0420…, autorzy: Daria Domaradzka, Edyta Malanowicz

§  Wyróżnienie równorzędne – 1500,00 zł
pracy nr …9573…., autorzy: Ewa Bubik

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano:

            Przewodniczący Komisji:

    Jan  Rabiej

Członkowie Komisji:

    Sebastian Witek

    Monika Gitner

   Andrzej Ciosek

   Jolanta Wlazło-Świtalska

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2020 09:52, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2020 09:58, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury