7 maja 2020
WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH

Szanowni Studenci studiów magisterskich, Drodzy Dyplomanci

 

Przypominam, że prace dyplomowe magisterskie składamy do dnia 12 maja do godziny 12.00.

Dziś otrzymałam wiadomość z punktu usługowego, który drukuje prace dyplomowe, że w związku z ograniczeniem godzin pracy punktów usługowych w budynkach Politechniki Śląskiej oraz z uwagi na obostrzenia wynikające z procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią,   nie będzie możliwości dokonania wydruków wielkoformatowych. W związku z powyższym, w sesji majowej, za zgodą Dziekana Wydziału Architektury, rezygnujemy z konieczności składania posterów w formacie 100x70 cm. Obowiązuje natomiast wydruk opisu wraz z pomniejszonymi planszami do formatu A3 (dwa egzemplarze) . W przypadku uczestnictwa w konkursach na dyplomy magisterskie, będzie konieczność dokonania indywidualnego wydruku na koszt Studenta.

 

Przypominam, składanie prac będzie miało następujący przebieg :

 1. Prace dyplomowe będą składane  do dnia 12 maja, po uprzedniej informacji mailowej  od Studenta,  że danego dnia chce On złożyć pracę. 

2. Do dnia 8 maja Studenci przesyłają do Pani Sylwii Wanat na adres: sylwia.wanat@polsl.pl wcześniej  podpisany oraz zeskanowany wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z informacją w jakim dniu  chcą złożyć pracę. Wówczas każdy Student otrzyma informację zwrotną, o której godzinie Jego praca zostanie przyjęta w danym dniu. Chcemy bowiem uniknąć dużej liczby Studentów w jednym czasie. 

3. W holu głównym  będzie zorganizowane czasowe  stanowisko odbioru prac dyplomowych. Prosimy o złożenie pracy  w wyznaczonym miejscu, bez konieczności wchodzenia do holu budynku. Następnie praca wraz z dokumentami zostanie odebrana i sprawdzona pod względem zawartości.

4. Przed wejściem do budynku, każdy Student ma obowiązek ubrania maseczki ochronnej zasłaniającej usta
i nos oraz rękawiczek  jednorazowego użytku. 

5. Studenci o wskazanej porze ustawiają się w kolejce w odstępach między sobą nie mniejszych niż 2 metry. 

6. Obowiązują następujące dokumenty, które proszę ułożyć w kolejności: 

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

- Karta Pracy Dyplomowej;

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy;

- Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej

- 2 egzemplarze prac dyplomowych ( w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowane z płytkami CD), 

- Komplet zdjęć do dyplomu (4 szt. 4,5 cm x 6,5 cm), 

- Potwierdzenie opłaty za dyplom w kwocie 60 zł i ewentualnie informacje do suplementu (dodatkowe osiągnięcia).

 

Dodatkowo:

Prosimy o przygotowanie i przesłanie planszy oraz opisu pracy dyplomowej w postaci plików PDF zapisanych w archiwum (*.zip, *.arj) do Prodziekana ds. Ogólnych na adres michal.sitek@polsl.pl  Prosimy przesłać jedynie link udostępnienia pliku z zasobów Google Drive, OneDrive, WeTransfer lub nowo uruchomionej usługi Nextcloud w zasobach Politechniki Śląskiej (każdy student może skorzystać bezpłatnie z limitu 10GB przestrzeni dyskowej – wymaga rejestracji użytkownika w oparciu o e-mail w domenie polsl.pl; https://nextcloud.bg.polsl.pl/index.php/login?clear=1
Prosimy  o przygotowanie plików w rozmiarach umożliwiających ich efektywne przetwarzanie. Pliki *.pdf plansz graficznych powinny zostać zapisane w rozdzielczości nie przekraczającej 150 dpi i skompresowane w celu zmniejszenie ich rozmiaru. Pliki zostaną udostępnione recenzentom prac dyplomowych w celu oceny i przygotowania opinii.

 

Przypominam, że:

Przebieg egzaminów dyplomowych magisterskich będzie zgodny z harmonogramem, który zostanie Państwu przedstawiony po 12 maja, a egzaminy potrwają nie dłużej niż do 5 czerwca i będą miały przebieg zdalny, podobnie jak w sesji marcowej,  zgodnie z nową  instrukcją do procedury dyplomowania Egzamin dyplomowy magisterski w trybie zdalnym (Instrukcja I1-P-AR-2), dostępną na stronie Wydziału w zakładce SZJK    

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/szjk/Strony/DyplomMagisterski.aspx

Pozdrawiam

Dr hab.inż.arch., Prof. PŚ.  Dorota Winnicka-Jasłowska

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, Prodziekan ds. Kształcenia

Wiadomość utworzona: 4 maja 2020 19:09, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2020 14:33, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury