6 maja 2020
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RADA DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I

URBANISTYKA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH


zaprasza na


PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


mgr inż. arch. Marty Promińskiej


która odbędzie się w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 1400
w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
ul. Akademicka 7 w trybie zdalnym.


TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ:


Znaczenie środowiska zbudowanego dla zdrowia człowieka w systemach wielokryterialnych certyfikacji zabudowy istniejącej


PROMOTOR:


Dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ

Politechnika Śląska

RECENZENCI:


Dr hab. inż. arch. Anna Bać prof. PWr

Politechnika WrocławskaDr hab. inż. arch.Adam Nadolny, prof. PP

Politechnika Poznańska

z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Kaszubska 23.Przewodniczący Rady Dyscypliny Architektura i UrbanistykaDr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ

 

Osoby zamierzające wziąć udział w publicznej obronie są proszone o rejestracje w przeciągu 7 dni roboczych tj. od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Uczelni do godz. 12:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień obrony. Rejestracja osób wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostaną wysłane dane do logowania, najpóźniej na dwie godziny przed terminem przeprowadzenia obrony. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres aleksandra.dominik@polsl.pl . Obrona odbędzie się przy użyciu komunikatora ZOOM.Komunikat zawiera załącznikiSKM_22720050610180.pdf

Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2020 14:47, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 6 maja 2020 11:46, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury