27 kwietnia 2020
Info Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Prof. Zbigniew Kamiński został powołany w poczet członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody na kadencję 2020-2025. Rada liczy 26 członków. Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska. Członkami Rady są działający na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. Do zadań Regionalnej Rady Ochrony Przyrody należą m.in.: ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody. 

 


 

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2020 12:26, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2020 12:29, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury