3 marca 2020
„Wigancice Żytawskie: wczoraj-dziś-jutro” - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziałów Architektury: Politechniki Śląskiej, Poznańskiej i Wrocławskiej

28 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Dom Kołodzieja w Zgorzelcu odbyła się międzynarodowa konferencja będąca podsumowaniem pierwszgo etapu prac badawczych i projektowych dotyczących odtworzenia zabudowy łużyckiej wsi Wigancice Żytawskie zlikwidowanej w latach 90. XX wieku.

 

Wieś została wysiedlona i zburzona w wyniku planowanej ekspansywnej działalności kopalni Turów, co pociągnęło za sobą utratę kilkuset bezcennych przykładów tradycyjnej zabudowy domów przysłupowych, typowych dla regionu łużyckiego „trójstyku” polsko-czesko-niemieckiego.

Dzięki aktywności lokalnych stowarzyszeń, liderów społecznych oraz byłych mieszkańców Wigancic, powstała inicjatywa odbudowy utraconiej wsi.

Do współpracy przy projekcie odbudowy zaproszone zostały Wydziały Architektury Politechnik: Śląskiej, Poznańskiej i Wrocławskiej. Podczas konferencji i wystawy prezentowane były wyniki pierwszego etapu współnych badań oraz koncepcje projektowe. W kolenych miesiącach wystawa przewieziona zostanie do zagranicznych partnerów projektu - Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau oraz do Gminy Visnova w Czechach.

 

Na Wydziale Architektury Politechniki Ślaskiej projekt realizowany przez Zespół Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury. Projekt jest jednym z komponentów realizowanego od 2014 roku programu badawczo-wdrożeniowego pod tytułem:Lacjum-Toskania-Śląsk-Łużyce: Dziedzictwo miejsc cennych kulturowo w perspektywie ich ochrony i rewitalizacji międzynarodowe badania oraz wymiana doświadczeń”. Program ten wpisuje się w założenia priorytetowego obszaru badawczego POB-4 Politechniki Ślaskiej.

 

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Gospodarzy: Olgierd Poniźnik i Elżbieta Lech-Gottchard - prezesi Stowarzyszenia Dom Kołodzieja oraz przedstawiciele partnerskich Uczelni.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej reprezentowały: dr hab. inż. arch., prof PS Magdalena Żmudzinska-Nowak, dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin, oraz studentki prezentujące swoje prace: Daria Wiśniewska, Justyna Nowak, Kinga Garus, Ewa Wandel, Marta Cabaj, Patrycja Dapa, Agnieszka Sztabkowska,  Aleksandra Kuśmierz, Wiktoria Dziaduła, Klaudia Sosna i Agnieszka Janas.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej reprezentowli: dr hab. inż. arch., prof PP Grażyna Kodym-Kozaczko, dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska - prodziekan ds studenckich, dr. inż. Mieczysław Kozaczko oraz studenci

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej reprezentowali: prof. dr hab. inż. arch. Eżbieta Trocka-Leszczyńska - Dziekan Wydziału, dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber, mgr Agnieszka Nowicka oraz studenci.

 

Wśród innych partenrów projektu w konferecji uczestniczyli też przedstawiciele czeskiej gminy Visnova oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau.

Ponadto w konferencji uczestniczyli przestawiciele Sejmu RP, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy Gminy Bogatynia i dawnej wsi Wigancice.

 

Organizatorami konferencji byli:

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja

Inicjatywa Kraina Domów Przysłupowych

Politechnika Ślaska

Politechnika Poznańska

Politechnika Wrocławska

Stowrzyszenie Mieszkańców Wigancic

Wydzarzenie odbyło się pod patronatem medialnym: TV POLSAT-news oraz TV Bogatynia

Komunikat zawiera załącznikiPlakat_ang_info.jpg

Wiadomość utworzona: 3 marca 2020 08:10, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2020 08:11, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury