26 lutego 2020
Indywidualna Nagroda Pierwszego Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19 lutego 2020 podczas Gali Nauki Polskiej, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył nagrody laureatom z uczelni polskich.

Indywidualną Nagrodę Pierwszego Stopnia otrzymała prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak.

Nagroda przyznana została za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej z tytułu: „Nawiązywania i rozwijania naukowej współpracy międzynarodowej i krajowej

 

Laureatka stale inicjuje i prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczymi i organizacyjnymi w Europie i na świecie.

Pełni ona funkcję Pełnomocnika Dziekana ds współpracy międzynarodowej i mobilności kadry, Przewodniczącej Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą w ramach Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka w Politechnice Śląskiej oraz decyzją władz Rektorskich PŚ reprezentuje ona Politechnikę Śląską w kontaktach z uczelniami chińskimi stowarzyszonymi w Sino-Polish University Consortium (SPUC).

Szeroka współpraca międzynarodowa to nie tylko wymiana myśli i doświadczeń, ale także promowanie polskiej nauki na forum światowym.

 

Do głównych ośrodków z którymi laureatka stale współpracuje na polu naukowym są uniwersytety europejskie, w tym między innymi: University of Cassino and Southern Lazio, University of Pisa, University of Calgiari, University of Catania, University of Lisbon, oraz University of Prague, University of Bratislava, University of Debrecen, University of Maribor, University of Ostrava, a także pozaeuropejskie uczelnie między innymi w Chinach, w tym: Beijing University of Technology, North China University of Technology, Tianjin University of Technology, Chongqing Jiaotong University, i inne.

Stale odbywa ona wizyty studialne w uczelniach zagraniczych prowadząc wspólne projekty badawcze oraz wykłady. W 2018 roku otrzymała pozycję VISITING PROFESSOR na University of Cassino and Southern Lazio. Podczas pobytu prowadziła badania, przygotowywała wspólne projekty i realizowała wykłady i seminaria.

Do ważniejszych projektów zaliczyć należy rozpoczęty w 2015 roku wieloletni cykl działań badawczych pod wspólnym tytułem „LAZIO-TUSCANY-SILESIA-LUSATIA: Heritage Sites in Perspective of Protection and Revitalization - International Research and Exchange.” Projekt dotyczy czterech  regionów Europy: Lacjum, Toskanii , Śląska i Łużyc, a celem działań jest ochrona i rewitalizacja obiektów i obszarów cennych kulturowo oraz wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk.

Ważnym partnerem prowadzonej współpracy jest także 15 uczelni chińskich stowarzyszonych w Sino-Polish University Consortium (SPUC). Prof. Żmudzińska uczestniczyła w 1st Sino-Polish Art&Design Festival w Pekinie 2018, a aktualnie realizuje w Politechnice Śląskiej projekt pt. „Międzynarodowy Festiwal Nauki: 2nd Sino-Polish Art&Design Festival 2020”, w którym uczestniczą uczelnie chińskie i polskie stowarzyszone w SPUC.

Znaczącym elementem działalności jest także organizowana przez laureatkę corocznie szkoła letnia International Summer School of Architecture, w której uczestniczą studenci z całego świata. Studenci zapoznają się z naszą uczelnią oraz architekturą regionu Górnego Ślaska. Niektórzy z nich wracają by podjąć dalsze studia w Gliwicach.

Warto wspomnień także o rozwijanej współpracy z partnerami nieakademickimi. Jest to między innymi miasto Miasto San Pietro Infine we Włoszech oraz Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach (obiekt UNESCO) z którymi realizowała ona zainicjowany przez siebie projekt badawczo-dydaktyczny „SAN PIETRO INFINE: The PLACE and MEMORY - Il LUOGO e la MEMORIA - MIEJSCE i PAMIĘĆ”. W projekt ten zaangażowało się trzech partnerów międzynarodowych:  University of Cassino and Southern Lazio, (Włochy) Miasto San Pietro Infine (Włochy) i Zabytkowa Kopalnia Srebra. Projekt dotyczy waloryzacji dziedzictwa architektury miasta San Pietro Infine w celu przygotowania wniosku o wpisanie miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Komunikat zawiera załącznikiNAGORODA_MNiSZW_Zmudzinska.jpg

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2020 07:54, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2020 07:55, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury