3 grudnia 2019
Przedstawicielki Wydziału Architektury członkiniami Zespołu ds. Polityki Senioralnej Metropolii Silesia

Dr inż. arch. Agnieszka Labus i dr inż. arch. Iwona Benek zostały zaproszone do współpracy w ramach Zespołu ds. Polityki Senioralnej Metropolii Silesia przez Pana Przewodniczącego Grzegorza Podlewskiego.

Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej zainaugurował swoje prace w maju 2019r. W jego skład weszli przedstawiciele rad seniorów, organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych z Metropolii działających na rzecz seniorów. Zespół ds. polityki senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym, powołanym dla realizacji projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom” ujętego w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022“. Praca w zespole ma charakter społeczny.
Więcej: 
https://metropoliagzm.pl/…/kolejny-krok-ku-metropolii-przy…/

Gratulujemy i cieszymy się, że przedstawicielki naszego Wydziału będą miały realny wpływ na kształtowanie przestrzennej polityki senioralnej w naszym regionie!

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2019 08:10, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019 08:10, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury