22 lipca 2019
Wyniki konkursów studenckich organizowanych w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury

W dniach od 26 czerwca do 10 lipca 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie czterech konkursów studenckich organizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 przez Katedrę Teorii, Projektowania i Historii Architektury. Konkursy zorganizowane były w ramach dwóch Projektów Naukowo-Badawczych realizowanych w Katedrze RAr-3. Kierownikiem obu projektów NB był Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej.

Partnerem pierwszego projektu był Urząd Miejski w Rybniku. Temat obejmował dwa zadania:

    Zadanie A – „Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w Rybniku na terenie przy ul. Rzecznej”, które realizowane było w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne na 6 semestrze studiów I stopnia.

-   Wyróżnienie st. I otrzymał zespół autorski: Agata Ćmak i Katarzyna Kowalczyk – konsultacje dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka

-   - Wyróżnienie st. I otrzymał zespół autorski: Aleksandra Zawratka, Weronika Rutka – konsultacje dr inż. arch. Krzysztof Kozak,

-   - Wyróżnienie st. II otrzymał zespół autorski: Ewa Sarna, Michał Mirosławski – konsultacje dr hab. inż. arch. Ewa Wala, prof. PŚ,

-   - Wyróżnienie st. II otrzymał zespół autorski: Alex Duży, Wiktoria Paszek – konsultacje dr hab. inż. arch. Ewa Wala, prof. PŚ,

 

    Zadanie B – „Studium urbanistyczno-architektoniczne parku technologicznego, zlokalizowanego w Rybniku na terenie przy ul. Sportowej”, które realizowane było w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne - Przemysł na 2 semestrze studiów II stopnia.

- Nagrodę Główną otrzymał zespół autorski: Paula Domka, Oliver Siekierka – konsultacje dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka,

- Wyróżnienie st. I otrzymał zespół autorski: Wojciech Szkarłat, Kamil Kajdas – konsultacje dr inż. arch. Joanna Biedrońska,

- Wyróżnienie st. II otrzymał zespól autorski: Michał Szymaszek, Kamil Jany – konsultacje dr hab. inż. arch. Andrzej Ciosek, prof. PŚ

 

Partnerem drugiego projektu pt.:Metoda formułowania wytycznych programowo - przestrzennych obiektów wielofunkcyjnych na przykładach inwestycji planowanych na terenie Gliwic była firma Wektor Inwestycje z Gliwic. Temat obejmował dwa zadania:

 

    Zadanie A – „Projekt koncepcyjny hotelu w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego”, które realizowane było w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne na 6 semestrze studiów I stopnia.

- Nagrodę główną otrzymał zespół autorski: Katarzyna Dybała i Natalia Hołoś - konsultacje dr inż. arch. Joanna Biedrońska.

- Wyróżnienia równorzędne otrzymali: Natalia Kyzioł i Katarzyna Korus - konsultacje dr hab. inż. arch. Ewa Wala, Prof. PŚ; Magdalena Marczyńska i Maciej Czechowski - konsultacje dr inż. arch. Krzysztof Kozak oraz Magdalena Wnuk i Grzegorz Szczepański - konsultacje dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka. Ostatnia praca została uhonorowana dodatkową nagrodą pozakonkursową, przyznaną przez Prezesa Wektor Inwestycje - Pana Marcina Brzezińskiego.

 

    Zadanie B – „Projekt koncepcyjny budynku klubowego osiedla Leśna Ostropa”. Konkurs ten adresowany był do wszystkich studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W regulaminowym terminie złożono 3 prace. W związku z tym komisja konkursowa postanowiła nie rozstrzygać konkursu i przedłużyć czas jego trwania, wyznaczając nowy termin składania prac 7 października 2019. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Studentów do udziału w konkursie. Wszystkie informacje dostępne na PZE https://platforma.polsl.pl/rar/course/view.php?id=389

Komunikat zawiera załącznikiGliwice, 6 sem. I nagroda_Dyba┼éa_Ho┼éos╠ü.jpg, Rybnik 6 sem., I Wyro╠üz╠çnienie, Cmak_K_Kowalczyk.jpg, Rybnik 6 sem., I wyro╠üz╠çnienie,A_Zawratka, W_Rutka.jpg, Rybnik, II st. 2 sem. I nagroda, P_Domka_O_Siekierka.jpg

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2019 08:40, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2019 08:40, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury