2 stycznia 2019
Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze publikacje naukowe 2018 - dla „Reflektorów”

„Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku” pod redakcją naukową Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak oraz Igi Herok-Turskiej otrzymała prestiżową Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za „najlepsze publikacje naukowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Książka została wydana przez Bibliotekę Śląską, a interdyscyplinarny zespół autorski stanowią:  prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. arch., prof. nzw. Magdalena Żmudzińska-Nowak, dr Bogusław Tracz, dr Janusz Mokrosz, mgr Iga Herok-Turska, mgr Anna Kubica.
Publikacja objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

„Reflektory - Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku”, to pierwsze tak szerokie  ujęcie problematyki architektury i budownictwa współczesnego w Polsce opracowane na przykładzie Górnego Śląska. Zastosowane spojrzenie na badaną problematykę z różnych perspektyw, nazwane tutaj „Reflektorami”, pozwoliło uzyskać pełny, wielowymiarowy obraz. Mamy tu zatem między innymi perspektywę historyczną, socjologiczną, antropologiczną oraz rzecz jasna spojrzenie architekta, urbanisty i historyka sztuki. Książka jest istotnym głosem w dyskusji na temat wartości architektury i budownictwa badanego okresu, stanu zachowania oraz konieczności systemowej ochrony.
Praca to efekt długotrwałych badań interdyscyplinarnego zespołu naukowców współpracujących w ramach projektu „Dziedzictwo Architektury Górnego Śląska II połowy XX wieku”, który realizowany jest od czterech lat przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, SARP i innych partnerów. 

Komunikat zawiera załącznikiOKLADKA.jpg

Wiadomość utworzona: 2 stycznia 2019 12:51, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 2 stycznia 2019 12:51, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury