Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku: Architektura Wnętrz

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz realizowany w roku akademickim 2017/2018

Kurs stanowi dziesiątą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego.

 Zajęcia prowadzone w ramach Kursu obejmują zasadniczo dwa kierunki przygotowań. Dotyczą one zadań rysunkowo – malarskich, które mają wykształcić u kandydatów umiejętność obserwacji i komponowania na płaszczyźnie oraz wyczucia właściwych proporcji i skali, jak również ćwiczeń projektowych odwołujących się do działań w obrębie szeroko rozumianej problematyki przestrzeni zamkniętej. 
Całościowo opracowany cykl zajęć ma na celu przygotowanie kandydatów do dwu etapowego egzaminu z predyspozycji plastycznych, w tym również do skompletowania teczki z pracami. 
Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału Architektury przez doświadczonych pracowników wydziału o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych. 


Opiekę nad kursem sprawuje dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska.
Obsługą administracyjną kursu zajmuje się mgr inż. Alina Soroka-Kalnik,
tel.: 668142675, alina.soroka@polsl.plCzas trwania kursu: od października 2017 roku do czerwca kolejnego roku.

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:

semestr I – 1050 zł

semestr II – 1050 zł

Patronat TVP Katowice


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  ORGANIZACYJNE  KURSU  PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ  ODBĘDZIE SIĘ   

 07 PAŹDZIERNIKA 2017 r. godz.10.30  

na Wydziale Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10

na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs przygotowawczy - Architektura Wnętrz