KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA NA KIERUNEK ARCHITEKTURA

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia realizowany w roku akademickim 2018/2019 stanowi dwudziestą czwartą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego. 

Kurs przygotowawczy zwany dalej Kursem organizuje i prowadzi Dziekanat Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zajęcia dydaktyczne w ramach Kursu prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału przez architektów z doświadczeniem naukowym i dydaktycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających studiować architekturę. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Celem i zadaniem Kursu jest właściwe i wszechstronne przygotowanie kandydatów do studiów architektonicznych, odpowiadające m.in. wymaganiom egzaminu wstępnego (sprawdzianu z uzdolnień architektonicznych). 

Opiekę nad kursem sprawuje pełnomocnik Dziekana Wydziału
dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. nzw. w Pol. Śl. 

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się
inż. Beata Janiga – Kowalczyk, tel. 505 853 187
e-mail:
beata.janiga-kowalczyk@polsl.pl 

Kurs będzie trwał od października tego roku do czerwca następnego roku.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00.
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:
semestr I – 1050 zł
semestr II – 1050 zł
Zapisy na kurs możliwe na zebraniu organizacyjnym. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZEBRANIE  ORGANIZACYJNE  KURSU  PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA ODBĘDZIE SIĘ
 06 PAŹDZIERNIKA 2018 r. godz. 10.00
na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7.
Na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs przygotowawczy