Informacje dotyczące naboru na Wydział Architektury

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące szczegółów procesu rekrutacji
na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Ranking Studiów - Wydział Architektury w ścisłej czołówce

 

 

 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW pobierz: PDF

 

UWAGA: Kandydaci na studia II stopnia na kierunku Architektura, którzy w tytule zawodowym nie posiadają nazwy inżynier architekt  (w skrócie inż.arch.) proszeni są o zapoznanie z treścią załączonego oświadczenia. W przypadku zakwalifikowania się na studia II stopnia oświadczenie należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych w teczce kandydata. Pobierz oświadczenie: PDF

 

EGZAMINY WSTĘPNE NA II STOPIEŃ ARCHITEKTURY

Osoby posiadające tytuł "inżynier architekt" zdają egzamin wstępny z wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki oraz składają portfolio - 5.07.2017.

Osoby nie posiadające tytułu "inżynier architekt" (po kierunku budowlano-architektonicznym na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej) są zobowiązane DODATKOWO do zdawania egzaminu wstępnego z predyspozycji do studiów architektonicznych (egzamin z rysunku) 29.06.2017.

 

UWAGA:

Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie SOREK będzie możliwa od dnia 04.05.2017 godz. 12:00

 

 
Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

zapytania w zakresie egzaminów wstępnych na Wydział Architektury należy składać
wyłącznie drogą e-mailową na adres email Komisji:

Architektura: AR-Rekrutacja-2017@polsl.pl

Architektura Wnętrz: AW-Rekrutacja-2017@polsl.pl

 

Odpowiedzi na takie zapytania będą udzielane również wyłącznie drogą
e-mailową. Do kontaktu z komisją i uzyskiwania informacji uprawniony jest jedynie kandydat lub jego pełnomocnik (o ile został ustanowiony)


Informacja o sposobie składania dokumentów

  Informujemy, że nie będą przyjmowane żadne przesyłki kurierskie z dokumentami kandydatów PRZESYŁKI TAKIE BĘDĄ ODSYŁANE BEZ OTWARCIA

W przypadku gdy kandydat nie może zarejestrować się osobiście obowiązuje opcja przez pełnomocnika (procedura w systemie SOREK)

http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Pelnomocnictwo.aspx 


Informacja na temat zwrotu opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
1) przekazania informacji o niezdaniu egzaminu maturalnego odpowiednio przed terminem sprawdzianu z predyspozycji do studiów,
2) rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem sprawdzianu z predyspozycji do studiów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej, pobierz: pdf


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI znajdują się na stronie:

http://rekrutacja.polsl.pl

   

 
Terminarz rekrutacji na Wydział Architektury
dostępny jest bezpośrednio na stronie
Systemu Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej

                                                  http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx

 

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury

sala 07, Wydział Architektury, Akademicka 7, 44-100 Gliwice

tel. (32)2371933

   

 

Poniedziałek      12.06.17, godz. 11.00-13.00

Wtorek               13.06.17, godz. 11.00-13.00

Poniedziałek      19.06.17, godz. 10.00-13.00

Środa                   21.06.17, godz. 13.00-15.00

Piątek                  23.06.17, godz. 10.00-13.00

Poniedziałek       26.06.17, godz. 10.00-13.00

Środa                   28.06.17, godz. 13.00-15.00

Czwartek             29.06.17, godz.   8.00-18.00       EGZAMIN na 1. STOPIEŃ A i AW

Piątek                   30.06.17, godz.   8.00-15.00       EGZAMIN na 1. STOPIEŃ AW (cd)

Poniedziałek        03.07.17, godz. 10.00-13.00

Wtorek                04.07.17, godz. 10.00-13.00

Środa                   05.07.17, godz.   8.00-15.00       EGZAMIN na 2. STOPIEŃ A i AW

Czwartek             06.07.17, godz. 10.00-13.00

Piątek                   07.07.17, godz. 10.00-13.00

Poniedziałek        10.07.17, godz. 10.00-13.00

 

Wtorek                 11.07.17, godz. 10.00-15.00        od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista I)

Środa                    12.07.17, godz.   8.00-15.00      PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista I)

Czwartek             13.07.17, godz.   8.00-15.00      PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista I)

 

Piątek                  14.07.17, godz. 10.00-15.00      od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista II)

Poniedziałek       17.07.17, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista II)

 

Wtorek                18.07.17, godz. 10.00-15.00       od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista III)

Środa                  19.07.17, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista III)

Czwartek            20.07.17, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista III)

Piątek                  21.07.17, godz. 10.00-15.00

Poniedziałek       24.07.17, godz. 10.00-15.00

Wtorek                25.07.17, godz. 10.00-15.00

 

Nabór 2017/18

NABÓR NA STUDIA 1. STOPNIA

  

Architektura Wnętrz_____________________________________________________

 

Kandydaci na studia I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 29 czerwca 2017 r. o godzinie 8:00 przed budynkiem “X” Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Marcina Strzody 10.    

Na egzamin należy przynieść z sobą


• dowód osobisty,  
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,  
• deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie może być pokryta żadnymi rysunkami, ani notatkami, 
• teczkę z pracami; zawartość teczki: minimalna liczba prac – 10 sztuk, format 50x70 cm lub 100x70 cm, z czego 5 prac rysunkowych i 5 prac malarskich, 
• przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki, farby (tempera lub akryl) i pędzle

 

Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:

• tworzenie i komponowanie form przestrzennych,

• przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,

• operowania skalą i proporcjami obiektu,

• interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów;

 

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz składa się z dwóch etapów:

 

I etap, 29 czerwca 2017:

- zadanie plastyczne nr 1 – interpretacja rysunkowa danego tematu,

- ocena teczki przedłożonej przez kandydata. (Teczka zawiera co najmniej 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, w formacie 100x70cm lub 50x70cm),

 

II etap, 30 czerwca 2017 (dotyczy kandydatów którzy uzyskali w I etapie minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną):

- zadanie plastyczne nr 2 – ćwiczenie na zadany temat, związany z szeroko rozumianą problematyką przestrzeni zamkniętej,

- rozmowa kwalifikacyjna na temat wykonanej pracy.

W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp.

Wyjątek stanowią aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących.

 

Architektura_________________________________________________________________________
 

Kandydaci na studia I stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 29 czerwca 2017 r. o godzinie 8:00 przed budynkiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.

 

Na egzamin należy przynieść z sobą


• dowód osobisty, 
 
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,  
• deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie może być pokryta żadnymi rysunkami, ani notatkami, 
• przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki, farby (tempera lub akryl) i pędzle.

 

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności: 
·    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych, 
·    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych

W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp.

Wyjątek stanowią aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących.

 

 

 

 

 
Nabór 2017/18

NABÓR NA STUDIA 2. STOPNIA

Kryteria przyjęć na kierunki studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018 dostępne są w tabeli 2, w zakładce Kryteria przyjęć, na stronie Rekrutacja: tabela2.pdf 

 

Architektura Wnętrz______________________________________________  

 

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu 05 lipca 2017 o godzinie 8.00, przed budynkiem “X” Wydziału Architektury, przy ul. Marcina Strzody 10 w Gliwicach.

 Na egzamin należy przynieść z sobą


• dowód osobisty

• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej

• przybory do pisania

• portfolio

 FORMA EGZAMINU:

Egzamin składa się z rozmowy kwalifikacyjnej wraz z prezentacją portfolio.

Informacja o portfolio:

Portfolio powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia Kandydata, na które składają się: dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego. Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich, w tym pracy licencjackiej; projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne); prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne) oraz prac konkursowych (o ile takie występują).

Dokumentacja zawarta w portfolio nie powinna być przedrukiem plansz projektowych, tylko autorskim wyborem materiału projektowego.

Format portfolio: A3

Ilość prac dokumentujących aktywność twórczą: 10-15. 

 

 

 


 Architektura_______________________________________________________

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 05 lipca 2017 o godzinie 8.00 przed budynkiem Wydziału Architektury, przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.

Na egzamin należy przynieść z sobą


• dowód osobisty

• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej

• przybory do pisania (niebieski lub czarny długopis albo pióro)

• portfolio

FORMA EGZAMINU

Egzamin składa się ze sprawdzianu oraz oceny portfolio.

Informacja o sprawdzianie:

Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki ma na celu zbadanie kwalifikacji uzyskanych na studiach I stopnia oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura, określonych w efektach kształcenia dla I stopnia studiów tego kierunku, prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. 

W zakresie pisemnego sprawdzianu mieszczą się wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu:

·     historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,

·     przepisów techniczno-budowlanych, a także metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,

·     kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz wymaganiami estetycznymi, użytkowymi i technicznymi,

·     znajomości prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

W trakcie sprawdzianu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp. 

Wyjątek stanowią aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących 

 

Informacja o portfolio:

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, w oprawie miękkiej, spięte trwale, wzdłuż krótszego boku, ma zawierać:

·     stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko.

 

·     część I

o     3 wybrane projekty kursowe wykonane w trakcie studiów I stopnia indywidualnie (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i część graficzną projektu inżynierskiego;

·     część II

o     projekty konkursowe, efekty uczestnictwa w warsztatach, projekty realizowane na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),

o     inne osiągnięcia związane z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym: uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje artykułów naukowych itp.

·     część III

o     osiągnięcia organizacyjne i inne (praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, wolontariaty itp.).

 

Uwaga: Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane kopiami dyplomów uzyskanych przez kandydata.

Termin złożenia portfolio:

Portfolio należy złożyć w dniu sprawdzianu, 05 lipca 2017 o godzinie 8.00, w holu budynku Architektury przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.

  

Odpowiedzi na często zadawane pytania

kliknij TUTAJ

 

Zagubienie dowodu wpłaty

Proszę skontaktować się mailowo z Komisją rekrutacyjną w celu zweryfikowania, czy opłata jest widoczna w systemie.

Dodatkowo proszę napisać oświadczenie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej o wniesionej opłacie i z tym oświadczeniem przyjść na egzamin

 

Co trzeba wziąć na egzamin

Chciałbym dowiedzieć się, co trzeba wziąć ze sobą na egzamin na Architekturę

Te informacje można znaleźć powyżej 

 

 

 

Gdy kandydat jest już studentem Politechniki Śl.

1. Jeśli student chce kandydować na inny kierunek, to powinien napisać podanie do Dziekana i uzyskać jego zgodę (podanie należy złożyć w Siedzibie Zespołu Technicznego ds. Rekrutacji, sala nr 7 Wydział Architektury).

Nie ma konkretnego wzoru podania.

2. Wymagana jest jedynie zgoda Dziekana wydziału przyjmującego studenta

(zgodnie z nowym Regulaminem studiów, par. 3 pkt. 3 p. 6);

http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Regulamin_studiow.pdf

3. Wystarczającą formą pisemną jest zapis typu "wyrażam zgodę" na podaniu kandydata, w którym określone jest gdzie on już studiuje.

4. Zgoda dziekana dotychczasowego wydziału nie jest wymagana.

5. Po uzyskaniu zgody należy przyjść do komisji rekrutacyjnej i jeśli komisja pozytywnie zweryfikuje dokumenty (tzn. podpisane podanie), to może udostępnić Moduł Kandydata, gdzie będzie można przejść etap 4 i 5 rekrutacji. Dalsze etapy rekrutacji kandydat może już przechodzić z dowolnego komputera.

6. Nie ma dodatkowych miejsc dla przyjętych studentów innych wydziałów (poza limitem miejsc na kierunku). Wszyscy przyjęci są liczeni jednolicie do limitu miejsc określonego dla kierunku.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
InformacjePodstawowe