Zarządzanie Projektami

nowy kierunek

na Wydziale Organizacji i Zarządzania

 

 

Podstawowe informacje


Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na II stopniu na kierunkach Zarządzanie projektami lub Zarządzanie. 

 

Poziom studiów: studia II stopnia (magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze


 

Opis kierunku

  

Zarządzanie projektami to kierunek, na którym zdobędziesz:

 • wiedzę jak planować, przeprowadzać i kontrolować realizację złożonych przedsięwzięć wewnątrz firmy jak i dla jej Klientów,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania projektem,
 • praktyczną wiedzę jak zarządzać projektami informatycznymi, unijnymi, inwestycyjnymi,
 • wiedzę potrzebną do podejścia do certyfikowanego egzaminu z zarządzania projektami,
 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.

 

Program kierunku stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach: 526 ofert pracy w branży: informatycznej, budowlanej, consultingowej, produkcyjnej, finansowej (dane z portalu pracuj.pl – 04-18.01.2017).

  

Program studiów


  Program studiów przewiduje m.in.:
 • zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,
 • część zajęć w języku angielskim,
 • nowoczesne metody kształcenia: aktywne warsztaty, design thinking, gry biznesowe,
 • liczne projekty inwestycyjne, informatyczne, unijne i marketingowe,
 • certyfikację z zarzadzania projektami w trakcie studiów,
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania projektami,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnej i hipermedialnej na platformie zdalnej edukacji,
 • możliwość pozyskania doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą,
 • dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy Microsoft.

 

Na kierunku, oprócz przedmiotów wspólnych oferowane są dwie grupy przedmiotów ukierunkowanych na

 • Zarządzanie adaptacyjne projektami "Freelancer"
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

 

 Studenci mają możliwość rozwijania swojej wiedzy w kole zarządzania projektami SOLVER

Plany studiów:

 • Plan studiów stacjonarnych I stopnia 2018/2019 (w przygotowaniu)
 • Plan studiów stacjonarnych II stopnia 2018/2019 (w przygotowaniu)
 • Plan studiów niestacjonarnych I stopnia 2018/2019 (w przygotowaniu)
 • Plan studiów niestacjonarnych II stopnia 2018/2019 (w przygotowaniu)

Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu. Posiadają wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami, instrumentów wspierających oraz zagadnień przekrojowych zarządzania projektami. Znają podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Posiadają umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. Potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami. Znają standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafią zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu.

Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem projektu. Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów. Posiadają umiejętności tworzenia, kierowania oraz współpracy w zespole projektowym. Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu. Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.

 

Dlaczego warto studiować na kierunku Zarządzanie Projektami?

 

 • Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne poszukują ekspertów w zakresie zarządzania projektami.
 • Absolwenci mają możliwość zdobycia prestiżowej, ciekawej i dobrze płatnej pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży informatycznej, konsultingowej, budowlanej, produkcyjnej, finansowej itd. jako Project Manager.
  (zobacz oferty pracy na portalu pracuj.pl)
 • Popyt na kierowników projektu jest duży i wciąż rośnie, ponieważ coraz więcej firm organizuje swoje działania w formule projektowej.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz poniższą prezentację (pdf): 

 


Dodatkowe informacje


Masz pytania dotyczące kierunku? Napisz do nas: paulina.major@polsl.pl


ostatnia aktualizacja: 15.05.2018 (dz)Zobacz film o kierunku:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie projektami