Kierunek Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia społeczno-ekonomicznego oraz inżynierskiego, m.in. zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy biznesowi.

Po I stopniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata, po II stopniu tytuł magistra.

Prowadzimy studia:
- I stopnia (stacjonarne licencjackie)  (3-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata),
- I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie) (zaoczne 3-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata),

- II stopnia (stacjonarne magisterskie, 2-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra)
- II stopnia (niestacjonarne zaoczne magisterskie, 2-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra)


Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):
 

Uwaga w roku akademickim 2018/2019 proponuje się następujące specjalności:

W roku akademickim 2017/2018:

  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Audytor Biznesowy
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Analityk Rynków Przemysłowych i Usług
  • Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie Organizacjami Publicznymi
W roku akademickim 2016/2017:
 
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Audytor Biznesowy
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Analityk Rynków Przemysłowych i Usług


Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Uwaga w roku akademickim 2018/2019 proponuje się następujące specjalności:

W roku akademickim 2017/2018:

W roku akademickim 2016/2017:

Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx
 
 

Aktualizacja: 25.10.2019r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie