Dokumenty niezbędne do obrony

Folder: WspólneWspólne
Folder: II stopieńII stopień
Folder: I stopieńI stopień

 

Projekt inżynierski/praca licencjacka

Przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego/licencjackiego w  należy:

 • sprawdzić w systemie SOTS Student  poprawność wpisanych ocen i przedmiotów z całego przebiegu studiów;

złożyć:

 • projekt inżynierski/pracę licencjacką, wydruk w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz druk dwustronny w miękkiej okładce, 1 egzemplarz druk jednostronny w twardej oprawie) oraz płytę CD z wersją elektroniczną projektu pracy.
 • potwierdzenie opłaty 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów -wersja polska, dowód wpłaty można wydrukować za pomocą Systemu Obsługi Toku Studiów
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • druk opinii projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej (2 egzemplarze),

Początkowe strony projektu/pracy (zgodne z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

 • strona tytułowa projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – Załącznik do Regulaminu studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej.

UWAGA!

 • projekt inżynierski/pracę licencjacką oraz załączoną płytę podpisuje opiekun naukowy tj. osoba prowadząca seminarium dyplomowe (nie konsultant),
 • wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów),
 • wersję papierową streszczenia wraz ze słowami kluczowymi należy wpiąć do egzemplarza miękkiej pracy/projektu po oświadczeniu o samodzielnym napisaniu pracy.

 Pobierz Kartę Obiegową (do miesiąca od obrony)

 

 

Praca magisterska

Przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej w Biurze Obsługi Studentów należy sprawdzić w systemie SOTS Student  poprawność wpisanych ocen i przedmiotów z całego przebiegu studiów;

złożyć:

 • pracę magisterską, wydrukowaną, w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz wydrukowany dwustronnie, w miękkiej okładce, 1 egzemplarz wydrukowany jednostronnie w twardej oprawie) oraz płytę CD z wersją elektroniczną pracy,
 • potwierdzenie opłaty 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów -wersja polska, dowód wpłaty można wydrukować za pomocą Systemu Obsługi Toku Studiów
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • druk oceny pracy dyplomowej (2 egzemplarze),

Początkowe strony pracy (zgodne z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

 • strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – Załącznik do Regulaminu studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.

Pracę magisterską oraz załączoną płytę CD podpisuje promotor.

 • Informujemy, że wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji projektu/pracy oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów),
 • wersję papierową streszczenia wraz ze słowami kluczowymi należy wpiąć do egzemplarza miękkiej pracy po oświadczeniu o samodzielnym napisaniu pracy.

 

Pobierz Kartę Obiegową (do miesiąca od obrony)

 

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik D  Zarządzenia

nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020  Rektora Politechniki Śląskiej, wydaje  się dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie opłaty 40 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na  język obcy ( dowód wpłaty można wydrukować za pomocą Systemu Obsługi Toku Studiów)

Wniosek o wydanie suplementu

Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik E  Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Rektora Politechniki Śląskiej , Politechnika Śląska wydaje odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

Do wniosku należy dołączyć:

 • tłumaczenie tytułu pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej na język angielski,
 • informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach.

Uwaga!

Powyższe tłumaczenia proszę wgrać na płytę CD, na którą nagrywana jest praca/projekt.

Zaleca się składanie wniosków  o wydanie dyplomu w języku obcym oraz wydanie suplementu przy składaniu pracy/projektu.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty niezbędne do obrony pracy