Analityka biznesowa

 

Certyfikat Studia z Przyszłością oraz Laur Innowacji

Studia z przyszłością 2020


Podstawowe informacje


Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze


Możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na II stopniu na kierunkach Zarządzanie projektami lub Zarządzanie.

Opis kierunku


Analityka biznesowa to kierunek, który w unikatowy sposób łączy:
 • znajomość nowoczesnych metod ilościowych (wnioskowania i modelowania statystycznego, metod optymalizacyjnych, algorytmów drążenia danych i uczenia maszynowego – data mining, machine learning),

 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizy danych, w tym dużych zbiorów danych (big data) oraz modelowania i symulowania procesów w organizacjach,

 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.

Program kierunku stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach (McKinsey&Company, Deloitte, Gartner, IDC) i był konsultowany z przedstawicielami firmy IBM oraz UM Zabrze.

Program studiów


Program studiów przewiduje m.in.:
 • kilkaset godzin zajęć komputerowych,
 • pracę z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy i wizualizacji danych,
 • liczne projekty indywidualne i zespołowe.
Na kierunku oferowane są dwie specjalności:
 • analiza danych i procesów gospodarczych (w programie specjalności m.in.: analiza danych rynkowych, symulacja procesów społeczno-ekonomicznych, systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analityka procesów biznesowych),
 • analiza danych finansowych (w programie specjalności m.in.: matematyka finansowa, analiza techniczna i fundamentalna, analiza i sprawozdawczość w sektorze finansowym, prognozowanie szeregów finansowych).
Ponadto studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając przedmioty fakultatywne. Do wyboru m.in.:
 • komunikacja międzykulturowa i elementy psychologii biznesu,
 • rynek instrumentów pochodnych,
 • inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
 • teoria gier.

Plan studiów:


Sylwetka absolwenta


Na kierunku kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analizy danych oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi. W szczególności potrafi:
 • pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane i przekształcać je w informacje,
 • wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • analizować przebieg i efekty procesów biznesowych,
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie,
 • analizować ryzyko działań biznesowych, wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka,
 • wspomagać przeprowadzanie audytów biznesowych,
 • tworzyć raporty i wizualizacje danych,
 • prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.

Zdobyta przez absolwenta wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki znajduje wykorzystanie w każdej organizacji działającej w gospodarce, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze instytucji finansowych oraz publicznych, w szczególności:

 • w działach analiz biznesowych,
 • w działach informatycznych,
 • w działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
 • w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
 • w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
 • w instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Dlaczego warto studiować na kierunku analityka biznesowa?

 • Absolwenci mają zagwarantowaną ciekawą i dobrze płatną pracę
 • Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą
 • Przedsiębiorstwa i instytucje poszukują i będą poszukiwać ekspertów w zakresie analizy danych
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz poniższą prezentację:


Dodatkowe informacje

Przeczytaj relację z otwarcia nowego Laboratorium Analityki Biznesowej
Prestiżowe wyróżnienia dla kierunku Analityka biznesowa

Certyfikat Studia z Przyszłością 2019Drugi rok z rzędu podwójne wyróżnienie dla kierunku Analityka biznesowa!

Certyfikat Studia z Przyszłością 2020 oraz Laur Innowacji
Masz pytania dotyczące kierunku? Napisz do nas: analitykabiznesowa@polsl.pl

Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspxostatnia aktualizacja: 13.03.2020 (to)


Zobacz film o kierunku:


Certyfikat Akredytacyjny Studia z Przyszłością dla kierunku Analityka biznesowa - 2020

Laur Innowacji 2020 dla kierunku Analityka biznesowa

Laur Innowacji 2020

Certyfikat Akredytacyjny Studia z Przyszłością dla kierunku Analityka biznesowa - 2019

Certyfikat Lider Jakości Kształcenia dla kierunku Analityka biznesowa - 2019
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Analityka biznesowa