Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Kalendarium > VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.”  

Kalendarium: VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.”

Eksportuj wydarzenie

Tytuł wydarzenia

VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.” 

Forma

Konferencja naukowa  

Krótki opis

Zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin, wchodzących w skład nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych - przedstawicieli nauki i praktyki do wspólnego przedsięwzięcia określającego stan faktyczny i perspektywy rozwoju przemysłu 4.0. w Polsce i za granicą. Celem każdej z organizowanych konferencji z tej serii, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień uważamy za jedyny, dobry kierunek dla rozwoju nauki. Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji! dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. Pol. Śl. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl. PUBLIKACJE: Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych: oZarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490) oMiędzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062) oEuropejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754) oMiędzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401) oKomunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany) Artykuły powinny zostać przesłane do 01.09.2018 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego. Wysokość opłaty konferencyjnej (wyłącznie za czynne uczestnictwo tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie) ponoszonej przez uczestników: 590 PLN/150 EURO. Opłatę należy uiścić do 30.06.2018. Opłata za bierny udział: 0 zł. Wpłaty prosimy dokonać na konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 8, nazwisko i imię uczestnika” Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu. REJESTRACJA: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.05.2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres: konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego.

Czas rozpoczęcia

2018-09-28 10:00 

Czas zakończenia

2018-09-28 17:00 

Cykl

 

Wydarzenie całodzienne

 

Miejsce

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Ul. Banacha 7 w Gliwicach 

Organizator (organizacja/jednostka)

ORGANIZATORZY:  Politechnika Śląska w Gliwicach Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych  Wydział Mechaniczny Technologiczny Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Kontakt (imię, nazwisko, telefon, e-mail, inne)

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wydział ds. Rynku Pracy Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji konferencjazppio@us.edu.pl Wszelkie pytania prosimy kierować do: dr Marta Stasiła-Sieradzka mgr Jagoda Sikora mgr Michał Naczyński mgr Janusz Siwiorek

Więcej informacji (link)

 

Obszar roboczy

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2018-05-21 14:01  przez Anna Schäfer 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 14:01 , autor ostatniej modyfikacji: Anna Schäfer