Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Kalendarium > XII Konferencja Naukowa i III Międzynarodowa Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska MEMPEP 2018  

Kalendarium: XII Konferencja Naukowa i III Międzynarodowa Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska MEMPEP 2018

Eksportuj wydarzenie

Tytuł wydarzenia

XII Konferencja Naukowa i III Międzynarodowa Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska MEMPEP 2018 

Forma

referat, plakat 

Krótki opis

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 1995roku cykliczne konferencje dotyczące tej tematyki.Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o dokonanie rejestracji na stronie internetowej konferencji oraz przesłanie streszczeń pracy opracowanych w języku polskim i angielskim.

Czas rozpoczęcia

2018-06-13 08:00 

Czas zakończenia

2018-06-16 18:00 

Cykl

 

Wydarzenie całodzienne

 

Miejsce

Zakopane 

Organizator (organizacja/jednostka)

Wydz. Inzynierii Środ i Energeyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków pod Patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej 

Kontakt (imię, nazwisko, telefon, e-mail, inne)

Krystyna Konieczny, 32 2372020, 48 601987047, Krystyna.Konieczny@polsl.pl Pełne teksty prac, po wstępnym zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji i uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą zostać opublikowane w jednym z następujących czasopism: - Desalination and Water Treatment (DWT), IF=1,631, lista A MNiSzW 20 pkt, dodatkowa opłata 120 Euro wnoszona bezpośrednio do Redakcji DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do druku; - Architecture Civil Engineering Environment Journal, lista B MniSzW 11 pkt; W trakcie konferencji wśród młodych naukowców rozstrzygnięty zostanie konkurs z nagrodami na najlepszy referat oraz prezentację posterową. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora oraz nie ukończyli 35 lat.

Więcej informacji (link)

http://mempep2018.systemcoffee.pl 

Obszar roboczy

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2018-05-11 09:01  przez Anna Schäfer 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-11 09:01 , autor ostatniej modyfikacji: Anna Schäfer