Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Kalendarium > VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”  

Kalendarium: VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”

Eksportuj wydarzenie

Tytuł wydarzenia

VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa” 

Forma

Konferencja dla czynnych i biernych uczestników 

Krótki opis

Organizowana konferencja kierowana jest do reprezentantów dyscyplin, wchodzących w skład nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych. Do przedstawicieli nauki i praktyki. W tym roku chcielibyśmy dedykować nasze spotkanie poprawie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Jej walorem ma być integrowanie polskiego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień na rzecz bezpieczeństwa skali mikro, mezo i makro. Cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować nasze naukowe efekty działań. Dziękujemy za wszystkie pomysły i zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji! dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. PŚ PUBLIKACJE: Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych: o Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490) o Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062) o Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754) o Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401) o Komunikacja Publicz Artykuły powinny zostać przesłane do 01.06.2018 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego. Wysokość opłaty konferencyjnej (wyłącznie za czynne uczestnictwo tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie) ponoszonej przez uczestników: 590 PLN/150 EURO. Opłatę należy uiścić do 30.04.2018. Opłata za bierny udział: 0 zł. na (kwartalnik nieparametryzowany) Wpłaty prosimy dokonać na konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 7, nazwisko i imię uczestnika” Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu. REJESTRACJA: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres: konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego.

Czas rozpoczęcia

2018-06-22 10:00 

Czas zakończenia

2018-06-22 17:00 

Cykl

 

Wydarzenie całodzienne

 

Miejsce

Taras Widokowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice 

Organizator (organizacja/jednostka)

Politechnika Śląska w Gliwicach - Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych i Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach 

Kontakt (imię, nazwisko, telefon, e-mail, inne)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres: konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. KONTAKT: Wszelkie pytania prosimy kierować do: konferencjazppio@us.edu.pl Malgorzata.Dobrowolsa@polsl.pl

Więcej informacji (link)

https://www.ckkl.2ap.pl/index.php/13-konferencje-i-seminaria/165-konferencja-nauki-spoleczne-i-techniczne 

Obszar roboczy

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2018-04-12 10:31  przez Anna Schäfer 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-12 10:31 , autor ostatniej modyfikacji: Anna Schäfer