Zmarł dr inż. Krzysztof Opałka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  5 sierpnia 2020 roku w wieku 71 lat zmarł dr inż. Krzysztof Opałka, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Główny zakres jego działalności naukowej obejmował tematykę wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu. W szczególności zajmował się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania w badaniach w tym zakresie nowoczesnych technologii pomiarowych i obliczeniowych. Kierował lub brał udział w szeregu prac badawczych realizowanych w Politechnice Śląskiej, a także finansowanych przez Polski Komitet Badań Naukowych.

Był uznanym w przemyśle ekspertem z zakresu ochrony powierzchni. Pełnił funkcję członka Komisji Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk oraz  Komisji Miernictwa Górniczego przy Zarządzie Głównym SITG. Dr inż. K. Opałka to autor szeregu ekspertyz wykonanych dla przemysłu z zakresu oceny możliwości eksploatacji złóż węgla kamiennego z uwagi na ochronę terenów górniczych.
Był autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także wielu referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i poza jego granicami.

Wniósł istotny wkład w rozwój specjalności geodezja górnicza. Dr inż. K. Opałka był współautorem programów kształcenia tej specjalności, których udoskonalaniem kierował przez wiele lat. Prowadził wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz projekty. Pomagał w prowadzeniu Studenckiego Koła Naukowego Geodetów. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i inżynierów.
Należy podkreślić także jego aktywność w zakresie organizacji szeregu konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych, przede wszystkim Dni Miernictwa Górniczego.
Wyrazem uznania dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego dr. inż. Krzysztofa Opałki w środowisku akademickim i branżowym były otrzymane nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej, odznaczenia państwowe i szereg odznak resortowych.

Dr inż. Krzysztof Opałka zawsze służył swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno współpracownikom, jak i młodym pracownikom naukowym oraz studentom. Był osobą niezwykle życzliwą, uczynną i bardzo lubianą.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 8 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Kaplicy na Cmentarzu przy Kościele Św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach.

Zmodyfikowany: 2020-08-07 17:10
Zmodyfikowane przez: Jadwiga Witek
ObrazekWybieralny:
Powołania na funkcje kierownicze w jednostkach podstawowych
Powołania na funkcje kierownicze w jednostkach podstawowych
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 58 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Śląskiej z późn. zm. (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) oraz uchwał Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie powołań na okres kadencji, tj. od dnia 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku, do pełnienia funkcji kierowniczych, JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał następujące osoby:
 
Wydział Architektury
Dziekan:
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. arch. Michał Sitek
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ
 
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Katarzyna Mościńska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ
 
Wydział Budownictwa
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr inż. Tomasz Jaśniok, prof. PŚ
 
Wydział Chemiczny
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. PŚ
 
Wydział Elektryczny
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Marian Kampik
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr inż. Marcin Szczygieł
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Rafał Setlak
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ
 
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. PŚ
 
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Justyna Majewska
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Paweł Badura, prof. PŚ
 
Wydział Inżynierii Materiałowej
Dziekan:
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Jacek Chrapoński
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas
 
Wydział Matematyki Stosowanej
Dziekan:
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ
 
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dziekan:
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Marek Płaczek
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
 
Wydział Organizacji i Zarządzania
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr inż. Joanna Bartnicka
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ
 
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Dziekan:
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:
dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
Prodziekan ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji:
dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
 
Instytut Fizyki
Dyrektor:
dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Sławomira Pawełczyk, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
 
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Dyrektor:
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr Grzegorz Wlaźlak
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych:
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ




Pierwsza publikacja: 2020-08-01 09:48 przez: Jadwiga Witek 
Zmodyfikowany: 2020-08-07 17:06
Zmodyfikowane przez: Jadwiga Witek
Organizacja procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2020/2021
Politechnika Śląska w nowym roku akademickim będzie przygotowana na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia, w których nauczanie bezpośrednie, kontaktowe będzie przeplatać się z prowadzonym metodami i technikami kształcenia na odległość.
 
Sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że nie możemy jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie miała wpływ na sposób organizacji kształcenia w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.
 
Zdecyduje o tym aktualny na czas realizacji zajęć stan epidemiczny i związane z nim obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, a także charakter prowadzonych zajęć, dotychczas zdobyte doświadczenia w zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia bezpośredniego, kontaktowego prowadzonego pod rygorem różnych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 
Istotne znaczenie będą miały również umiejętności, możliwości programowe i sprzętowe studentów, a także konieczność zagwarantowania uczestnikom procesu kształcenia bezpieczeństwa zdrowotnego.
 
W zależności od stanu pandemii na Politechnice Śląskiej możliwe są trzy tryby realizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021:

1. Zniesienie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu sprzed 12 marca 2020 roku z kształceniem prowadzonym w sposób bezpośredni, kontaktowy,

2. Utrzymanie niektórych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – stan charakterystyczny dla okresu od 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w sposób bezpośredni, kontaktowy,

3. Zwiększenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O wyborze jednego z powyższych scenariuszy zdecyduje sytuacja bieżąca. Politechnika Śląska współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z konferencjami rektorów poszczególnych typów uczelni, na bieżąco monitorując sytuację epidemiczną.
 
Celem działań podejmowanych przez Politechnikę Śląską jest umożliwienie od początku nowego roku akademickiego realizowania zajęć w sposób możliwie zbliżony do tradycyjnego.

W roku akademickim 2020/2021 najbardziej prawdopodobny, rekomendowany jest proces kształcenia w trybie „mieszanym”, czyli część zajęć realizowana będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostała w formie bezpośredniej, kontaktowej. Stwarza on możliwość płynnej zmiany relacji pomiędzy kształceniem online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a kształceniem bezpośrednim, kontaktowym, gwarantującą ciągłość realizacji zajęć niezależnie od dynamiki sytuacji epidemicznej.

Zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.
 
Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i inne praktyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.
 
Bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia jest traktowane na Politechnice Śląskiej priorytetowo. Powrót studentów w mury Uczelni dla realizacji koniecznych zajęć będzie odbywał się tylko przy zachowaniu zasad bezpiecznej organizacji zajęć i zapewnienia uczestnikom środków dezynfekujących oraz podstawowych środków ochrony osobistej. W przypadku, gdy sytuacja zdrowotna studenta nie pozwoli na wzięcie udziału w zajęciach w formie bezpośredniej, kontaktowej, zostaną umożliwione inne, elastyczne formy kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Metody i techniki kształcenia na odległość będą wykorzystywane do prowadzenia konsultacji, odrabiania zajęć spowodowanych nieobecnością prowadzącego lub grupy studenckiej czy realizacji wysoko specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów z innych, również zagranicznych uczelni lub z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
W celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze specyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej.
 
Kształcenie realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej, niezależnie od stanu epidemii, z uwagi na charakter zajęć prowadzonych na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Śląska, będzie z konieczności stanowić bardzo ważną i konieczną część procesu dydaktycznego.
Zmodyfikowany: 2020-08-07 17:01
Zmodyfikowane przez: Jadwiga Witek
1 - 3 Następny
Kalendarz
<sierpień 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
272829303112
3456
6 sierpnia 2020
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 
Lista aktualności uczelnianych powstająca m.in. na podstawie Aktualności Wydziałów
Modify settings and columns Aktualności Uczelniane
Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska

Wydziały
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Kolegium Języków Obcych
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Testowy
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Wybory 2020
Wybory 2020 - 2024 - Czat
Czat lista
czat_lista_moderator
Wybory 2020 - 2024 - CzatPosiedzenieTestowe
Uczelnia
test2
Wspolpraca_miedzynarodowa
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
System identyfikacji wizualnej (SIW PŚ)
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - czcionka
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Wizytówki
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Papier firmowy wydziałowy i ogólny
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - stopka korespondencji elektronicznej
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej- Koperty firmowe
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - etykiety samoprzylepne
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Szablon prezentacji Power Point
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - teczka papierowa
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - teczka papierowa uroczysta
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - teczka uroczysta w oprawie introligatorskiej
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Etykiety segregatorów
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Tabliczki informacyjne
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Materiały promocyjne
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - instrukcja instalowania czcionki
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - FAQ
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej - Jak zainstalować stopkę korespondencji elektronicznej w Outlook Web App (https://poczta.polsl.pl)
System identyfikacji wizualnej politechniki Śląskiej - FAQ
Księga identyfikacji wizualnej obchodów 75-lecia Politechniki Śląskiej - Jak zainstalować stopkę korespondencji elektronicznej w Outlook Web App
test
Spółka Celowa Politechniki Śląskiej
Zadania
tt
Silesian University of Technology
About University
Art & Design Competition
Conferences
European Charter for Researchers
Faculties
Foreign Language Center
Informations
International Relations Office
International Students
History of SUT
Structure of SUT
Mission and values
Governance
People
70th Anniversary of SUT
Photo and video Gallery
Map of the campus
Faculty of Architecture
Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Faculty of Civil Engineering
Faculty of Chemistry
Faculty of Electrical Engineering
Faculty of Mining and Geology
Faculty of Biomedical Engineering
Faculty of Materials Engineering and Metallurgy
Faculty of Energy and Environmental Engineering
Faculty of Applied Mathematics
Faculty of Mechanical Engineering
Faculty of Organization and Management
Faculty of Transport
College of Social Sciences and Foreign Philologies - Foreign Languages
College of Education
Exchange students
Full degree programs in English
Single courses in English
Research at SUT overview
Research support units
International Projects
Innovation at SUT
Cooperation with industry
Academic exchange
Research projects
International Relations
Industry
Admission office
International promotion office
Authorities
Professional support units
Departments
Architecture
Rady Dyscyplin
Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka
Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Rada Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna
Rada Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne
Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Dla kogo?
Dodatkowe wsparcie
Aplikuj!
Regulamin
Kontakt
Partnerzy
Pomoc informatyczna dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej
Centralna Informacja Finansowa Wydziałów
Certyfikaty
Certyfikaty kwalifikowane Krajowej Izby Rozliczeniowej
Certyfikaty osobiste
eduroam
Filtr antyspamowy
Foldery publiczne
LabVIEW
MPSA
Obsługa PIT przez portal pracownika w SOD
Oprogramowanie ANSYS
Oprogramowanie antywirusowe
Poczta dla studentów
Poczta pracownicza
QS World University Rankings
Rejestracja sieci, administratora i usług
Serwer proxy
STATISTICA
Szyfrowanie
Umowy Cywilno - Prawne
VPN
Wideokonferencje
Wideokonferencje personalne
Zdalny dostęp do zasobów bibliotecznych
Zgłaszanie problemów
Zgłaszanie Umów do ZUS
Zintegrowany System Informatyczny
Administratorzy wydziałowi
Formularze oraz inne dokumenty
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft Office 365 A1
Nextcloud
Środowisko zwirtualizowane
USOS-info
USOS-szkolenia
Organizacje
Rada Społeczna Politechniki Śląskiej
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Obrazy
Nauka jest przedsiębiorcza
Formularz zgłoszeniowy
Materiały na Senat
Kadencja 2016 - 2020
Materiały na XXXX posiedzenie Senatu – lipiec 2012
Wrzesień 2012
Październik 2012
Grudzień 2012
Styczeń 2013
Marzec 2013
Kwiecień 2013
Maj 2013
Czerwiec 2013
Wrzesień 2013
Październik 2013
Listopad 2013
Styczeń 2014
Maj 2014
Marzec 2014
Czerwiec 2014
Wrzesień 2014
Październik 2014
Listopad 2014
Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2012 - 2016
Materiały na Senat
Luty 2015
Grudzień 2014
Marzec 2015
Kwiecień 2015
Maj 2015
Czerwiec 2015
Materiały na Senat
Wrzesień 2015
Październik 2015
Listopad 2015
Styczeń 2016
Grudzień 2015
Luty 2016
Marzec 2016
Kwiecień 2016
Maj 2016
Czerwiec 2016
Materiały na Senat w kadencji 2012-2016
test
Rada Uczelni
Logo Politechniki Śląskiej
Listy
TestoweNaSkróty
Konferencje
Horyzont 2020
Nauka jest przedsiębiorcza
Plan konferencji
Politechnika Śląska
Jednostki
ALIAS CK FAQ
Biblioteka Politechniki Śląskiej
Biuro Badań Naukowych
Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych
Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych
Biuro Promocji Politechniki Śląskiej
Biuro Rzecznika Patentowego
Biuro Rzecznika Prasowego
Centrum Biotechnologii
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Centrum Energetyki Prosumenckiej
Centrum Informatyczne
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Centrum Inżynierii Biomedycznej
Centrum Komputerowe
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa
Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej
Centrum Nowych Technologii
Centrum Obsługi Studiów
Centrum Obsługi Studiów-rekrutacja
Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
Centrum Zarządzania Projektami
Centrum Zdalnej Edukacji
Chatki studenckie
Dział Współpracy z Zagranicą
Dział Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej
Dział Zasobów Osobowych
Inspektorat BHP
Kolegium Studiów
Ośrodek Sportu
Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Part-147
Studium Języków Obcych
Szkoła Doktorów
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Inne
System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Ankiety
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Śląskiej w Jastrzębiej Górze
Politechnika Śląska
Ankiety
Upominki
Upominki z logo Politechniki Śląskiej
Upominki z logo Politechniki Śląskiej
Upominki_test
Informacje
Absolwent
Biznes
Doktorant
Doktorzy Honoris Causa
Europejska Karta Naukowca
Historia
Inspektor Ochrony Danych
Komunikaty
Poczet rektorów Politechniki Śląskiej
Pracownik
Proces Boloński i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Student
Śląska Noc Naukowców 2011
Telefony
Uczelnia
Władze
Partnerzy
Wybory do rad dyscyplin
Imprezy
70 lat Politechniki Śląskiej
Konkursy
Centrum Wyszukiwania
Biuletyn Politechniki Śląskiej
2014
2015
2016
2017
2018
Rok 2019
test