Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

28 maja 2020
Dodatkowe środki na projekty PBL i studenckich kół naukowych – II edycja

Przypominamy o II edycji konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć opartych na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning) oraz projektów przeprowadzanych przez studenckie koła naukowe.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 roku. Z uwagi na stan epidemii procedury złożenia wymaganej dokumentacji, a następnie obsługi wniosków będą bazować na narzędziach komunikacji elektronicznej (mail Centrum Obsługi Studiów – rd1@polsl.pl oraz Platforma Zdalnej Edukacji).

Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania i rozliczania została określona w regulaminach zawartych w zarządzeniach Rektora Politechniki Śląskiej (odpowiednio – projekty studenckich kół naukowych: w Zarządzeniu nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku, a PBL: w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku).

Zachęcamy również do zapoznania się ze sposobem postępowania w przypadku chęci uczestnictwa w II konkursie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Przypominamy, że konkursy organizowane są na podstawie projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”. W ten sposób urzeczywistniane są zadania wynikające z udziału Uczelni w programie IDUB (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku). Celem przedsięwzięcia konkursowego jest aktywizacja społeczności studenckiej w obszarze badań naukowych.

Apeluje się o rozważenie w szczególności tematyki związanej z aktywnym poszukiwaniem rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zwalczania jego skutków.
 
Pierwsza publikacja: 5 maja 10:37, autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 28 maja 2020 07:45, autor: Dominika Gnacek
25 maja 2020
Prof. Marek Pawełczyk w Komitecie Polityki Naukowej MNiSW

25 maja prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju został powołany w skład Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Rolę i zadania Komitetu Polityki Naukowej określa art. 340 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawy Komitet Polityki Naukowej (KPN) jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa.
 
KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej Polski oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji są przekazywane Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra.
 
W skład KPN wchodzi 12 członków powołanych przez ministra. Profesor Marek Pawełczyk rozpocznie pełnienie obowiązków w KPN z nową kadencją, czyli od 1 czerwca br. Kadencja KPN trwa 2 lata.
 
Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 21:41, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2020 22:12, wykonana przez: Jadwiga Witek
26 maja 2020
Zwycięzcy edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

W piątek, 22 maja, wyłoniono laureatów edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka podjęło decyzję o wyróżnieniu 12 z 50 nadesłanych biznesplanów. Koordynatorem przedsięwzięcia od I. edycji jest Biuro Karier Studenckich.

Pierwsze miejsce przyznano rozwiązaniu ukierunkowanemu na pomoc w zakresie prewencji zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Projekt pt. „IR-Screen: Bezkontaktowy system pomiaru temperatury ciała w celu wstępnego wykrycia osób zainfekowanych wirusem COVID-19” powstał we współpracy opiekunów i członków SKN Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji (AI-METH): prof. Wojciecha Moczulskiego, prof. Piotra Przystałki, dr. inż. Wawrzyńca Panfila oraz Michała Fronia, Marcina Nagiego i Przemysława Olszówki.

Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów drugiego miejsca. Wśród nagrodzonych są biznesplany: „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych” opracowany przez członków koła naukowego Innowator (Julia Jurasik, Gabriela Borgosz, Maciej Radomski, Natalia Pietrulińska, Muam Mah Pascal, Neye Ikem Benjamin, Keno Ermias Dereje, Jolanta Ciukaj, Dorota Palka) oraz „AccuSense: Samozasilający się akustyczny moduł sensoryczny do monitorowania stanu i do komunikacji w sieci wodociągowej” przedstawiony – ponownie, ale w zmodyfikowanym składzie – przez koło AI-METH (prof. Wojciech Moczulski, prof. Piotr Przystałka, Mateusz Kosior).

Na trzecim miejscu podium znalazły się aż trzy przedsięwzięcia: „Opaska na pomoc Śląsk” Julii Hulbój (wyróżnionej w XVI odsłonie konkursu za projekt „Smartovation Sp. z o.o.”), „System sterowania liczbą osób przebywających w sklepie z systemem rozpoznawania temperatury” opracowany przez członków SKN Mater-Tech: Jakuba Smolenia i Mateusza Chudego oraz „Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe jako biosensory skażenia metalami ciężkimi” prowadzony przez prof. Aleksandrę Ziembińską-Buczyńską, która sprawuje opiekę naukową nad SKN Biotechnologów.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Wojciech Moczulski, dr inż. Wawrzyniec Panfil i prof. Piotr Przystałka oraz członkowie SKN AI-METH („Autonomiczny, energooszczędny robot mobilny do dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania UV”), mgr inż. Julian Malaka z koła naukowego Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive („Zdalna fabryka 4.0”), Tomasz Kowalski z koła Sensor („Przystępna Biogazownia dla małych i dużych gospodarstw”), Szymon Świder, Aleksander Kubat, Jakub Goliński i Patryk Pietrasiak („CTT Systems - projektowanie i montaż inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych”), Artur Budzyński („Kiszonkowe Love – catering dietetyczny”) oraz Tomasz Szklarz z koła naukowego CAD („Mobilne usługi druku 3D wraz z usługami towarzyszącymi (Mobi3DPrint)”).

Ocenie podlegały aspekty związane z realnymi możliwościami wdrożenia przedsięwzięcia, jego pomysłowość oraz pamięć o wartościach proekologicznych. Otrzymane nagrody finansowe mają pokryć koszty realizacji projektów biznesowych, a sposób wydatkowania podlega sprawozdaniu w ciągu trzech miesięcy. Celem konkursu „Mój Pomysł na Biznes” jest zainspirowanie pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej do przemyślenia i zaprezentowania innowacyjnych projektów. W ten sposób członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 14:57, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2020 11:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
25 maja 2020
IGRY 2020 rozpoczną się już dziś!

Tegoroczne juwenalia organizowane przez Politechnikę Śląską odbędą się w niecodziennej formie – za pośrednictwem Internetu. Już dziś studenci będą mogli uczestniczyć online w ceremonii przekazania kluczy do Miasta, a także posłuchać wspomnień z czasów akademickich JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka, Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna oraz prof. Janusza Kotowicza, Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Po raz pierwszy w historii święto studentów Politechniki Śląskiej przybierze formę transmisji online. Ze względu na stan epidemii oraz brak możliwości poprowadzenia igrowych koncertów, organizator – Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej – przygotował dla studentów wiele atrakcji.

IGRY 2020 rozpoczną się dzisiaj o godz. 17:00. Podczas transmisji JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Miasta Adam Neumann oraz prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym porozmawiają na tematy związane z historią Politechniki Śląskiej oraz współczesną współpracą samorządów lokalnych z Uczelnią, a także powspominają czas studiowania, w tym m.in. wybrane kierunki studiów, kadrę profesorską czy też udział w IGRACH.

Po wspomnieniach oraz uroczystej ceremonii przekazania kluczy do Miasta odbędzie się koncert online zespołu IKSY.
Rozpoczynające się dzisiaj IGRY „ON AIR” potrwają do 29 maja. Wydarzenie można śledzić za pośrednictwem serwisów Facebook oraz YouTube.

Program tegorocznych juwenaliów – IGRY „ON AIR”.

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 14:06, autor: Aleksandra Weber
23 maja 2020
Władze Rektorskie Politechniki Śląskiej w Prezydiach Komitetów Polskiej Akademii Nauk

Wybrano osoby zasiadające w Prezydiach Komitetów Polskiej Akademii Nauk. W ich gronie są przedstawiciele Władz Rektorskich Politechniki Śląskiej.

 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN na kadencję 2020–2023.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk został wybrany na członka prezydium Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na kadencję 2020-2023, natomiast Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz na członka prezydium Komitetu Transportu PAN na kadencję 2020-2023.

Informujemy także, że Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz w ubiegłym roku został  wybrany na członka prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022.

Wiadomość utworzona: 23 maja 2020 16:13, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2020 16:22, wykonana przez: Jadwiga Witek
23 maja 2020
Premierowy e-Koncert Wiosenny na 75. urodziny Politechniki Śląskiej

W dniu 75. urodzin Politechniki Śląskiej, 24 maja o godzinie 17.00 serdecznie zapraszamy do obejrzenia Koncertu Wiosennego. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, AZM – Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej i Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej Dąbrowiacy wystąpią online na kanale YouTube Politechniki Śląskiej

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 23 maja 2020 15:55, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2020 16:10, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 maja 2020
Politechnika Śląska i Miasto Bytom realizują wspólny projekt rewitalizacji terenów pogórniczych

Zawarte 22 maja porozumienie umożliwi podjęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na realizację których gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie – m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Porozumienie było dyskutowane i przygotowywane od kilku miesięcy przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusza Kotowicza wraz z wiceprezydentem Bytomia Michałem Bieda jak również wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bytom
dr inż. Michałem Staniszewskim.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej w ramach zawartego porozumienia skupią się przede wszystkim na takich dziedzinach jak: energetyka, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, technologie informacyjne oraz rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych.
 
– Problematyka i działania, które podejmujemy w ramach podpisanego dziś porozumienia są mocno osadzone zarówno w planach badań naukowych Uczelni, jak i w strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Jako uczelnia badawcza rozwijamy naukę i dzielimy się doświadczeniem w zakresie sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Wśród nich są m.in. ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka oraz inteligentne miasta przyszłości i mobilność przyszłości – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
 
– W styczniu tego roku uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych w różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy ono zaplecze badawcze. Te atuty pozwolą nam wspólnie z Miastem opracować i realizować działania rewitalizacyjne dla Bytomia – dodaje Rektor.
 
Bytom to jedno z miast na Górnym Śląsku, które zostało najbardziej dotknięte przez transformację gospodarczą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Likwidacja zakładów przemysłowych, hut i kopalń spowodowała powstanie wielu zdegradowanych terenów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Bytom mogła się przekonać Elisa Ferreira – Komisarz ds. Spójności Reform Unii Europejskiej, która w styczniu odwiedziła nasze miasto.
 
Dostrzeżenie przez Komisję Europejską problemów Bytomia daje perspektywę na unijne wsparcie z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. – Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko opracować projekty rewitalizacyjne terenów pogórniczych, ale wesprą nas w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach to szansa dla naszego miasta. Uczelnia dysponuje fachową kadrą naukową, która ma spore doświadczenie w przywracaniu zdegradowanym terenom poprzemysłowym nowych funkcji – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.
 
W ramach współpracy Miasto Bytom przedstawi naukowcom z Politechniki Śląskiej podjęte i dotychczasowo zakończone działania, mające na celu zmianę oblicza obszarów zdegradowanych, w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz listę obszarów, w których mogą zostać zrealizowane potencjalne projekty na terenach poprzemysłowych. Wśród nich będą głównie obszary znajdujące się w ramach projektowanej Bytomskiej Centralnej Trasy Średnicowej, między innymi przy: ul. Kilara, Czackiego, Łagiewnickiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej czy Modrzewskiego.
 
Porozumienie jest drugim w ostatnim czasie, jakie władze Bytomia zawarły ze z Politechniką Śląską. Pierwsze związane było z projektem stworzenia koncepcji planów wzdłuż rzeki Bytomki od jej źródła do jej ujścia w Gliwicach, które właśnie realizowane jest przez naukowców z Politechniki.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2020 15:37, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2020 15:40, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 maja 2020
Granty i stypendia w programach projakościowych na wsparcie rozwoju naukowego w 2020 roku
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk w ramach wsparcia rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów naszej Uczelni przyznał na podstawie dotychczas rozpatrzonych wniosków granty projakościowe oraz stypendia z własnego funduszu stypendialnego.

Wprowadzone przez władze Politechniki Śląskiej programy projakościowe są elementem strategii rozwoju Uczelni, a ich celem jest nagradzanie dotychczasowych wyników pracy przy jednoczesnym wsparciu dalszych progresywnych aktywności naukowych. Programy projakościowe finansowane są w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, z Własnego Funduszu Stypendialnego, a także ze środków własnych Uczelni.
 

Wiadomość utworzona: 22 maja 2020 14:59, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2020 15:00, wykonana przez: Dominika Gnacek
22 maja 2020
Spotkania „ITBanashi”

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej i firma Fujitsu Technology Solutions, współpracująca z Politechniką Śląską na mocy porozumienia, serdecznie zapraszają do udziału w serii spotkań pt. „ITBanashi”. Meetup odbędzie się 27 maja 2020 roku o godzinie 17.30.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzenia, które ma stanowić przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w środowisku specjalistów IT.

1. Wstęp – kim jesteśmy i co chcemy pokazać?
2. Testy automatyczne – czy mogą już pisać się same?
3. AI w testach automatycznych:
a) Nagraj i puść – automatyczna aktualizacja testów.
b) Automatyczne generowanie testów oraz wykonanie bez ingerencji testera.
c) Porównywanie obrazów w testach regresji.
4. Taiko + Gauge live demo:
a) Generowanie kodu.
b) Tworzenie scenariuszy testowych.
c) Uruchomienie testu.
5.Pytania publiczności.

Jak zapowiadają organizatorzy: „ITBanashi to podróż informatyczna, starannie przygotowana przez pracowników Fujitsu, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi specjalistami IT. Zabiorą słuchaczy w podróż przez las bezpieczeństwa, szeroką dolinę O365, rzeki Azure i szczyty AI”.
 
Rejestracji należy dokonać na stronie Fujitsu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, firma proponuje również wizyty studyjne w trybie online. Osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2020 14:47, autor: Dominika Gnacek
21 maja 2020
Politechnika Śląska zacieśnia współpracę z Centrum Łukasiewicz

Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz intensyfikują współpracę  badawczo-rozwojową dla biznesu. Kluczowe postanowienia podpisanego porozumienia obejmują wspólne prace nad utworzeniem w województwie śląskim Hubu Informacji Cyfrowych (EDIH), inicjowanie nowych projektów adresujących potrzeby tamtejszego przemysłu oraz dalszą współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych. Inicjatorem działań prowadzących do podpisania porozumienia jest Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz.
 
W planach porozumienia, pod którym podpisy złożyli Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest  współpraca w zakresie utworzenia w województwie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych (EDIH). Celem EDIH będzie mobilizacja lokalnych środowisk naukowych i biznesowych na rzecz transferu wiedzy, rozwoju i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach produkcyjnych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego.

Stronom porozumienia zależy również na intensyfikacji współpracy dydaktycznej. W tym celu organizowane będą między innymi wspólne programy podnoszące kwalifikacje pracowników obydwu instytucji, wymiana kadry naukowej i włączanie pracowników instytutów w procesy dydaktyczne prowadzone na Uczelni. Systematycznie zwiększana będzie również liczba naukowców Łukasiewicza realizujących doktoraty wdrożeniowe na Politechnice Śląskiej.
– Jestem przekonany, że formalizując trwającą już od lat współpracę z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, stwarzamy nowe możliwości współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na światowych rynkach. To także ogromna szansa na wzmocnienie pozycji naszych instytucji oraz rozpoznawalności i zmiany wizerunku aglomeracji górnośląskiej. Plan rozwoju Politechniki Ślaskiej zdefiniowany w programie Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza zakłada otwartość i współpracę z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz transfer wiedzy do sfery gospodarczej. Wspólnie rozwijane są technologie przemysłu przyszłości, inteligentnych miast, materiały przyszłości, rozwijamy obszar sztucznej inteligencji, łączą nas także działania na rzecz zwalczania skutków epidemii – zauważa prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. – Dostosowujemy nasze kształcenie do wymogów nowoczesnej gospodarki, uruchamiając studia dualne oraz liczne doktoraty wdrożeniowe. Porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz obejmuje także i te formy aktywności, dzięki czemu nasza oferta stanie się ciekawsza, a nasi studenci i pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz zyskają możliwość zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i realizacji rozwoju naukowego. Coraz większa rola Przemysłu 4.0 opartego na cyfryzacji i automatyzacji oraz powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie wzrastało. Podpisane porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz wychodzi naprzeciw potrzebom obu stron, co przyczyni się do podejmowania realnych działań i osiągania wspolnych korzyści – dodaje Rektor.
– Dotychczasowa wzorcowa współpraca z Politechniką Śląską wchodzi w nową fazę. Jestem przekonany, że przyszłe projekty pozwolą nam jeszcze efektywniej wykorzystać synergię pomiędzy działaniami Politechniki Śląskiej i instytutów Łukasiewicza, aktywnych w transformacji firm z tego regionu. To da nowy impuls dla rozwoju nie tylko Śląska, ale całej polskiej gospodarki, której motorem napędowym są związane z tym okręgiem przemysłowym branże wydobywcza, hutnicza, motoryzacyjna czy energetyczna – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 
Na Śląsku działalność prowadzą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii  Żelaza im. St. Staszica z Gliwic, Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL i Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic. Instytuty te współpracują już z Politechniką Śląską w konsorcjach przy projektach dotyczących między innymi innowacyjnych systemów łączności bezprzewodowej w podziemnych zakładach górniczych, wsparcia w planowaniu i kierowaniu akcją ratowniczą czy mikrostrukturalnej oraz chemicznej analizy stopów niklu z innowacyjnymi powłokami żaroodpornymi.
 

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 21:21, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2020 21:43, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 maja 2020
Wideokonferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Politechniki pomagają”

19 maja odbyło się spotkanie online z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Wiceministrów: Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza oraz przedstawicieli uczelni technicznych – wśród nich Politechniki Śląskiej.

Politechnikę Śląską reprezentował prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Inicjatorem wydarzenia była Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych.

Środowisko naukowe zaangażowało się w działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz wsparcie dla personelu medycznego. Nieocenioną pomocą w zakresie nowoczesnych technologii walczących z koronawirusem okazały szkoły wyższe kształcące na kierunkach technicznych oraz inżynierskich. Wśród nich nie zabrakło Politechniki Śląskiej, której naukowcy oraz studenci od początku trwania epidemii włączali się w walkę z epidemią i jej skutkami.

– Energia uruchomiona w tym trudnym czasie – od badań naukowych, osiągnięć dotyczących testów na koronawirusa, tworzenia przyłbic, szycia maseczek, aż po gesty ludzkiej solidarności – dostarczanie leków, żywności osobom potrzebującym, zaangażowanie w domach pomocy społecznej, gdzie sytuacja przerastała możliwości osób tam pracujących, gdzie czasem upadał już duch - to niezwykle cenne historie – mówił podczas spotkania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Uczestnicy wideokonferencji mogli m.in. zapoznać się z filmem, zaprezentowanym przez przedstawicieli Politechniki Śląskiej, poświęconym działaniom podejmowanym na Uczelni w związku z zapobieganiem COVID-19. Wśród prezentowanych wynalazków i urządzeń znalazły się: brama odkażająca, automatyczny resuscytator, respirator z funkcją telemetrii, internetowy serwis CIRCA do wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19, system przesiewowego mierzenia temperatury pacjentów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, przyłbice ochronne, przejściówki do masek ochronnych, sterylizator filtrów HEPA, ozonator, urządzenie sprawdzające skuteczność nieatestowanych maseczek ochronnych, a także działania związane z pracą nad jednym z kluczowych enzymów wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy Politechniki Śląskiej podejmujący realizację zadań związanych z zapobieganiem COVID-19 otrzymali wsparcie w postaci ogłoszonego przez władze Uczelni programu projakościowego na dofinansowanie badań i programu „Politechnika przeciw epidemii”, polegającego na udzielaniu dobrowolnych wpłat na finansowanie prac naukowych. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego działaniom Politechniki Śląskiej przeciw epidemii koronawirusa prezentowanego podczas wideokonferencji.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 15:04, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2020 13:10, wykonana przez: Aleksandra Weber
21 maja 2020
Ochrona danych podczas wideokonferencji

W oparciu o materiały Urzędu Ochrony Danych Osobowych publikujemy ważne zalecenia, do których przestrzegania są zobowiązani członkowie Wspólnoty Uczelni. Dotyczą one właściwych praktyk w zakresie uczestnictwa w wideokonferencjach. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich uwzględnienie podczas swoich rozmów online.

I.Przed rozpoczęciem wideokonferencji
1. Należy się upewnić się, że osoby postronne nie mają dostępu do ekranu.
2. Należy zabezpieczyć sieć Wi-Fi silnym hasłem.
3. Przed udostępnieniem swojego ekranu podczas rozmowy należy zamknąć wszystkie okna, tak aby inni uczestnicy konferencji ich nie zobaczyli.
4. Przy podłączeniu się do telekonferencji należy korzystać z kodów dostępu/PIN-ów.

II. W trakcie korzystania z wideokonferencji
1. Należy używać służbowy adres e-mail.
2. Należy używać innego hasła niż używane w innych usługach.
3. Nie należy udostępniać linków do konferencji w mediach społecznościowych.
4. Należy włączyć, jeśli to możliwe, domyślną ochronę hasłem spotkania online.
5. Należy zarządzać opcjami udostępniania ekranu.
6. Nie należy udostępniać dokumentów służbowych za pomocą czatu, który może być publiczny.
7. Należy korzystać, jeżeli to możliwe,  z opcji zamazywania tła (tak, żeby rozmówcy nie widzieli otoczenia).
8. Należy korzystać z opcji „poczekalnia”, aby można było kontrolować osoby uczestniczące w telekonferencji. W ten sposób uniknie się przypadkowych lub niechcianych osób.
9. Logując się do telekonferencji, należy wyłączyć mikrofon i kamerę  i włączyć je, gdy będzie to potrzebne.

III. Po skorzystaniu z wideokonferencji
1. Należy wyłączyć mikrofon i kamerę.
2. Należy upewnić się, że zakończyło się spotkanie online i zamknięto aplikację.
3. Należy sprawdzić, czy program do telekonferencji nie działa w tle.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 15:00, autor: Dominika Gnacek
21 maja 2020
Wirtualny Dzień Dziecka z CPN PŚ

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zaprasza na Dzień Dziecka, który w tym roku odbędzie się online.
 
Wirtualny Dzień Dziecka, organizowany w ramach akcji #zCPNwdomu, odbędzie się 31 maja (tj. niedziela) za pośrednictwem platformy Zoom.us. Dla dzieci w różnych grupach wiekowych zostały przygotowane warsztaty.
 
Na wydarzenie obowiązują zapisy. Regulamin oraz oświadczenia znajdują się nastronie internetowej Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 14:12, autor: Aleksandra Weber
20 maja 2020
#CRC webinars

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w #CRC webinars, w ramach których trzy firmy poprowadzą sesje edukacyjne. Przyjęta (zdalna) formuła – stanowiąca swoisty „spin-off” znanego programu CRC – jest odpowiedzią na wymagania dotyczące kształcenia w formie zdalnej. W projekcie mogą wziąć udział nie tylko studenci, ale również absolwenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej.

Projekt #CRC webinars nawiązuje do tradycyjnego program CRC, dając uczestnikom możliwość korzystania z sesji edukacyjnych prowadzonych zdalnie przez trzy firmy z branży biznesu i IT, tj. firmy Accenture, IBM i ING Tech Poland. Każda z nich zrealizuje cykl webinariów (po ok. 60 min). Tematyka podejmowana przez szkoleniowców może się pokrywać w ramach odrębnych zajęć, tym samym ukazując różne ujęcia tego samego tematu.
Dziś o godz. 17:00 odbędzie się szkolenie "20.05 Azure DevOps w procesie CI/CD dla backendu na platformie .Net". Wymagana jest rejestracja mailowa; po jej dokonaniu osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie, otrzymają link do szkolenia. Strona, na której można dokonać zapisu.

Biuro Karier Studenckich zachęca również do „polubienia” profili społecznościowych Programu CRC na Facebooku i Linked.in  oraz strony BKS. Będą na nich na bieżąco zamieszczane harmonogramy.

Wiadomość utworzona: 20 maja 2020 13:59, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego „Assist Med Sport Silesia”

W środę, 20 maja, w Zabrzu nastąpi uroczysta inauguracja budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu poprzez podpisanie aktu erekcyjnego i symboliczne „wbicie pierwszej łopaty”. W programie przewidziano przemówienia okolicznościowe, pokaz prototypu robota asystującego w szpitalach chorób zakaźnych oraz referaty poświęcone zagadnieniu technologii w ochronie zdrowia, prezentowane za pośrednictwem Internetu.

Pierwsza część wydarzenia będzie miała miejsce przed budynkiem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej na ul. Roosevelta 40 w Zabrzu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00 od podpisania aktu erekcyjnego, którego dokonają: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, Marcin Bruszewski – Prezes Philips Polska, prof. Andrzej Hajdasiński – Przewodniczący Rady Programowej ŚCIWMS, Marek Morawski – Prezes Firmy Mostostal ZABRZE S.A. oraz dwóch Dziekanów Wydziału Inżynierii Biomedycznej: obecnie urzędujący prof. Marek Gzik oraz dziekan elekt prof. Zbigniew Paszenda.

PROGRAM:
1.Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.
2.„Wbicie łopaty” pod budowę ŚCIWMS.
3.Prezentacja działania robota asystującego w szpitalach chorób zakaźnych [ZOBACZ]
4.Telekonferencja online
Telekonferencja zostanie poświęcona zagadnieniom z pogranicza nauki i medycyny (PROGRAM). Transmisja rozpocznie się o godzinie 10.45 na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.

O ŚLĄSKIM CENTRUM INŻYNIERSKIEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY I SPORTU „ASSIST MED SPORT SILESIA”

Akt erekcyjny oraz „wbicie łopaty” stanowią odświętne podkreślenie rozpoczęcia budowy zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, które będą stanowiły zaplecze oferujące wsparcie dla firm wdrażających rozwiązania medyczne. Takie przeznaczenie podkreśla dwoistą naturę: ukierunkowanie na działalność badawczą oraz urzeczywistnienie jej rezultatów w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Centrum powstaje na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta w Zabrzu w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia” realizowanego wspólnie przez Politechnikę Śląską oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.

Infrastruktura będzie służyła badaniom naukowym zorientowanym m.in. na: opracowanie rozwiązań w zakresie wspomagania komputerowego (również podczas symulacji zabiegów), telemedycyny (w tym telediagnostyki, telerehabilitacji, teleopieki), a także wirtualnej rzeczywistości; wykorzystania sygnałów biomedycznych dla celów weryfikacji lub opracowywania algorytmów; badania, optymalizacji i testowania aparatury, urządzeń i systemów medycznych (w tym nowej generacji sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji); monitorowania, oceny i opracowania wytycznych w zakresie leczenia i projektowania urządzeń; a także uzyskiwania i optymalizacji materiałów dla celów medycznych.

Czas powstania Centrum ma szczególne znaczenie dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, czyli jednego z kluczowych dla nauki obiektów w Zabrzu, który w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 15:06, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 19 maja 2020 16:08, wykonana przez: Jadwiga Witek
20 maja 2020
Kandydaci na członków Senatu w kadencji 2020–2024

W poniedziałek, 18 maja, Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała listy kandydatów na członków Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020–2024.
 
W komunikacie nr 11 zamieszczono informacje o kandydatach z poszczególnych okręgów wyborczych z podziałem na grupy: profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:58, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2020 13:26, wykonana przez: Dominika Gnacek
19 maja 2020
CORNELIA – system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19

Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali platformę CORNELIA (ang. Coronavirus Neurological Impairment), umożliwiającą e-mailowe zaproszenie wybranych przez lekarzy osób do udziału w anonimowej ankiecie, dotyczącej ogólnego stanu zdrowia pacjentów z COVID-19 i występowania u nich objawów neurologicznych.
 
Internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 został stworzony przez zespół naukowców Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Justynę Mikę, Annę Papież, Marcina Pochrzęsta, Joannę Tobiasz oraz Joannę Żyłę, a także developerów z firmy Boldare: Urszulę Augustyniak, Krzysztofa Miczkowskiego, Macieja Papieża, Mateusza Rośka. Prace nad projektem zainicjowała prof. Joanna Polańska, Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 
– CORNELIA – Coronavirus Neurological Impairment – ma wspierać osoby diagnozowane jako chore na COVID-19, u których pojawiają się zmiany neurologiczne. W niektórych przypadkach obserwuje się zmiany dotyczące regionu mózgu wiążące się z chorobą, a także chwilowe zaburzenia dotyczące lęku, kojarzenia, dlatego poproszono nas o stworzenie aplikacji analizującej je – wyjaśnia prof. Joanna Polańska.
 
Platforma CORNELIA umożliwia wzięcie udziału wybranych przez lekarza osób w anonimowej ankiecie, w której znajdują się pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia pacjentów i występowania u nich objawów neurologicznych. W części drugiej kwestionariusza została zaimplementowana seria testów psychometrycznych. Ankietyzacja już się rozpoczęła, a pierwsze uzupełnione formularze są zapisywane w bazie danych systemu. Dane pozyskane w trzech turach ankiet zostaną przeanalizowane przez zespół Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych.
 
Celem projektu jest zweryfikowanie za pomocą metod statystycznych i uczenia maszynowego hipotezy o nasilonym występowaniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych w trakcie trwania choroby COVID-19 oraz ocena skali powikłań neurologicznych po jej wyleczeniu.
 
System CORNELIA powstał z wykorzystaniem technologii C#, .NET Core, PHP, JavaScript, PostgreSQL. Poza wspomnianymi już funkcjonalnościami, czyli e-ankietami oraz w pełni zautomatyzowanym procesem wysyłania zaproszeń, platforma umożliwia zdalny dostęp użytkowników z grupy lekarzy oraz analityków danych do repozytorium.
 
Projekt CORNELIA został utworzony we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, reprezentowanym przez prof. Jerzego Jaroszewicza, ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, oraz prof. Monikę Adamczyk-Sowę, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.
CORNELIA jest kolejnym projektem, przygotowanym przez naukowców Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, który wspiera personel medyczny w diagnozowaniu wirusa SARS-CoV-2. Wcześniejsze prace obejmowały utworzenie internetowego serwisu wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19 (CIRCA).
 
Działania naukowców Politechniki Śląskiej mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W ramach walki z COVID-19 i akcji #PŚpomagamy powstały m.in. projekty: bramy odkażającej, systemu przesiewowego mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, masek i przyłbic ochronnych dla personelu medycznego, komora sterylizacyjna, automatyczny resuscytator oraz urządzenia sprawdzające skuteczność maseczek ochronnych.
 
Zainteresowanych współpracą z Politechniką Śląską zapraszamy do udziału w akcji #Politechnikaprzeciwepidemii.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:51, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
Zmarł dr inż. Ryszard Żyliński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 maja 2020 r. w wieku 76 lat zmarł dr inż. Ryszard Żyliński, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Dr inż. Ryszard Żyliński urodził się 25 lutego 1944 r. w Słoninach. Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, w 1967 r. podjął tam pracę. W 1975 r. obronił pracę doktorską. Główny zakres jego działalności naukowej obejmował zagadnienia geomechaniki i budownictwa podziemnego, a w szczególności projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych oraz szybów z uwzględnieniem dużej głębokości ich lokalizacji oraz trudnych warunków geologiczno-górniczych. Ponadto prowadził badania w zakresie zastosowania technologii górniczych w budownictwie podziemnym niegórniczym.

Dorobek naukowy dr inż. R. Żylińskiego obejmuje 3 książki, kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i branżowych, kilkadziesiąt referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą, wiele prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii wykonanych dla przemysłu.
Dr inż. Ryszard Żyliński ma duże zasługi w zakresie dydaktyki. Brał udział w opracowywaniu programów kształcenia na kierunku górnictwo i geologia dla specjalności projektowanie i budowa kopalń oraz budownictwo podziemne i ochrona powierzchni. Jako specjalista z zakresu geomechaniki i budownictwa podziemnego przez 40 lat prowadził zajęcia dla studentów wszystkich rodzajów studiów i specjalności. Był opiekunem około 30 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Wykazywał również dużą aktywność organizacyjną w Uczelni i poza nią.  W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje: zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni (1991–1994), zastępcy Kierownika Katedry (1994–1998), zastępcy Redaktora Naczelnego kwartalnika „Budownictwo Podziemne i Tunelowe” (1995–2010), członka Zarządu Podkomisji Budownictwa Podziemnego (Polska Grupa Narodowa ITA AITES), członka m.in. Komisji Górniczej PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, Głównej Komisji Budownictwa Górniczego SiTG. Brał aktywny udział w organizacji wielu konferencji i sympozjów naukowych krajowych i międzynarodowych.

Dr inż. R. Żyliński umiejętnie łączył pracę naukowo-dydaktyczną z szeroką współpracą, a potem działalnością w przemyśle górniczym. W 1998 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Katowicach. W 2007 roku przeszedł na emeryturę.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną wielokrotnie był nagradzany nagrodami MNiSW, Rektora Politechniki Śląskiej oraz odznaczeniami państwowymi i odznakami branżowymi.
Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i inżynierów górniczych.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:44, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
„Moja Politechnika. 75 lat tradycji” – konkurs plastyczny

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej organizuje dla dzieci i wnuków wszystkich pracowników, byłych pracowników i doktorantów Uczelni konkurs plastyczny pod tytułem „Moja Politechnika. 75 lat tradycji”.

Konkurs jest organizowany dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci klas 1-3 i dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej.

Prace konkursowe zawierające wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie Związku w zakładce „Konkurs” mogą składać rodzice lub dziadkowie do 29 maja 2020.

Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2020 roku. Konkursu jest objęty honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej w zakładce „Konkurs”.

 

 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:27, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
Stypendium START FNP dla pracowników Politechniki Śląskiej

Pracownicy Politechniki Śląskiej otrzymali stypendium w ramach 28. edycji programu START organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Emilia Kozłowska z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz dr inż. Mariusz Tomaszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki znaleźli się w gronie stu najlepszych młodych naukowców spośród grona 845 kandydatów.

Matematyka onkologiczna

Dr inż. Emilia Kozłowska pracuje w Katedrze Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Wśród jej zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z matematyką w onkologii (ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego dla celów leczniczych w nowotworach jajników i płuc), a także z analizą danych biologicznych. Celem prowadzonych przez nią badań jest zastosowanie narzędzi matematycznych do zrozumienia dynamiki procesu, jakim jest oporność na leczenie antynowotworowe. – Zajmuję się tzw. matematyką onkologiczną, czyli zastosowaniem narzędzi matematycznych celem poprawy jakości życia pacjentów chorych na nowotwory jajnika oraz płuc. W obu tych typach problemem jest oporność (zarówno ta nabyta, jak i wrodzona) na chemioterapię. Dzięki danym z sekwencjonowania genomów na pojedynczej komórce, dzisiaj wiemy, że zarówno w raku jajnika, jak i płuca mamy do czynienia z dużą heterogenicznością nowotworu, tzn. że jest złożony z wielu typów komórek nowotworowych, z których niektóre są wrażliwe, a niektóre oporne na leczenie. Skutkiem tego jest fakt, że leczenie zabija komórki wrażliwe, a zostawia nietknięte komórki oporne – wyjaśnia dr inż. E. Kozłowska.
 
Wśród swoich najważniejszych osiągnięć wymienia stworzenie dwóch modeli matematycznych. – Model matematyczny oporności na standardowe leczenie raka jajnika pozwala wykonać symulację historii pacjenta od diagnozy aż do wznowy. Wiernie odzwierciedla charakterystykę pacjentów z tym typem nowotworu. Jego celem jest symulacja zbioru wirtualnych pacjentów, których następnie można „leczyć” różnymi lekami i dzięki temu znaleźć optymalną formę leczenia dla danego pacjenta – opowiada. – Stworzyłam też model matematyczny dla raka płuc, aby móc zoptymalizować leczenie u pacjentów leczonych paliatywnie. Tutaj celem nie jest wyleczenie pacjenta, a przedłużenie jego życia – dodaje.

Rezultaty badawcze zostały zaprezentowane w formie pisemnej i ustnej. Materiał o modelu dotyczącym raka jajnika opublikowano w „Cancer Research” (2018) oraz „Scientific Reports” (2019).
Wyniki drugiego osiągnięcia zostały przedstawione na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie w 2019 roku  i opublikowane w czasopiśmie pokonferencyjnym „Mathematica Applicanda”.

– Stypendium pozwoli między innymi pokryć koszty związane z publikacją naukową. To ważne, gdyż daje mi to niezależność w wykonywaniu badań oraz wyboru czasopisma, w którym wyniki moich badań będą zaprezentowane – mówi. – Dodatkowo, środki finansowe wykorzystam na promocję swoich badań poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach związanych z tematyką onkologii oraz matematyki.

Nanomateriały dla oczyszczania ścieków

Dr inż. Mariusz Tomaszewski z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki zajmuje się tematyką zastosowania nanomateriałów dla celów wsparcia biologicznych procesów oczyszczania ścieków. – Moje dotychczasowe badania koncentrują się na zwiększeniu aktywności bakterii odpowiedzialnych za te procesy, konkretnie bakterii anammox. Przeciętny rozmiar bakterii anammox to ok. 800 – 1 100 nm, podczas gdy wymiary nanomateriałów nie przekraczają 100 nm. We wniosku o stypendium START zwróciłem uwagę na to, że wedle mojej wiedzy jako pierwszy na świecie oceniłem możliwość wspomagania procesu anammox w niskich temperaturach (tzw. „zimny anammox”) za pomocą nanomateriału – pochodnej grafenu. Uzyskałem obiecujące wyniki oraz wszechstronny obraz oddziaływań pomiędzy bakteriami i nanomateriałem, w tym to, że badane mikroorganizmy są zdolne do jego degradacji i modyfikacji – opowiada. Tematyka ta przyniosła mu również miejsce na podium w 2. śląskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® (wystąpienie zatytułowane „NANOwsparcie dla MIKRObohaterów”).

Dr inż. Mariusz Tomaszewski angażuje się również w działania popularyzujące naukę – jest członkiem zespołu Laboratorium Pana Korka, a w ramach turnieju ekologicznego Eko-Express prowadzonego z ramienia Centrum Popularyzacji Nauki pełnił funkcję osoby kontaktowej w sprawach organizacyjnych. – Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach współtworzyłem Wodną Akademię Wodnego Parku Tychy. Oblicze bardziej  „szalonego naukowca” objawiam z kolei w Laboratorium Pana Korka, gdzie naukę traktujemy jak dobrą zabawę – uśmiecha się.

– Bycie laureatem programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej to dla mnie przede wszystkim ogromny zaszczyt, motywacja i radość z faktu, że moja praca znalazła uznanie w oczach wybitnych ekspertów. Otrzymane stypendium z pewnością pomoże mi w dalszym doskonaleniu się na gruncie zawodowym, a także w rozwoju naukowych i pozanaukowych pasji – zapowiada.

O programie

Program START ma na celu wytypowanie i wyróżnienie najlepszych młodych naukowców oraz zapewnienie im wsparcia na drodze rozwoju naukowego. Roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. ma pokryć zapotrzebowanie finansowe dowolnie wybranego przez laureata celu. Wyboru finalistów dokonuje się poprzez ewaluację dotychczasowych osiągnięć naukowych i dorobku kandydata.  
 
Pełna lista laureatów tegorocznej edycji programu jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:21, autor: Dominika Gnacek
19 maja 2020
Ogłoszenie wyników I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych

Podczas I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 69 projektom.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 9000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z jego uczestnikami, w przypadku gdy będzie to wynikać z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 10:45, autor: Aleksandra Weber
18 maja 2020
Nominacje Prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk wręczył 18 maja 2020 r.  Akty Powołania na funkcje prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024.

Magnificencja nominował:
• prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Nauki i Rozwoju [link: charakterystyka Kandydata]
• prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym [link: charakterystyka Kandydata]
• prof. dr. hab. inż. Bogusława Łazarza na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Ogólnych [link: charakterystyka Kandydata]
• dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji [link: charakterystyka Kandydata]
• prof. dr. hab. inż. Wojciecha Szkliniarza na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia [link: charakterystyka Kandydata]

Nominacje zostały nadane po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatur przez Senat Politechniki Śląskiej podczas posiedzenia, które odbyło się 11 maja 2020 r.

Proces opiniowania został poprzedzony przedstawieniem sylwetek Kandydatów przez Jego Magnificencję Rektora, a stopień poparcia przez Członków Społeczności Akademickiej zyskał wyraz w bardzo dobrych wynikach głosowania.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Rektor, Senat i Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 18 maja 2020 11:37, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2020 15:09, wykonana przez: Jadwiga Witek
18 maja 2020
RespiSave – Politechnika Śląska opracowała prototyp respiratora z funkcją telemetrii

Naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej opracowali prototyp respiratora z funkcją telemetrii, czyli z możliwością zdalnego sterowania. Odbyły się już pierwsze testy na fantomach w Centrach Symulacji Medycznej ŚUM w Katowicach i Zabrzu. Projekt RespiSave przeprowadzany jest w skali ogólnopolskiej i stanowi przejaw efektywnej współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Respirator RespiSave został skonstruowany z myślą o przeprowadzaniu wentylacji (zarówno inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej) pacjentów z COVID-19. – Jest to innowacyjny wynalazek, pozwalający na monitorowanie pacjenta zdalnie, przez Internet. Proszę wyobrazić sobie sytuację, gdy mamy w szpitalu wiele takich urządzeń, a lekarz może monitorować wszystkich pacjentów z jednego miejsca, sprawdzając dane pochodzące z respiratora – wyjaśnia mgr inż. Leszek Kowalik z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pomysłodawca wynalazku. – Urządzenie wentyluje pacjenta, pomaga mu utrzymać odpowiednie parametry oddechowe w trakcie trwania choroby – dodaje.

Funkcja telemetrii, czyli zdalnego sterowania, to wyróżnik respiratora RespiSave. – Dzięki temu respirator może być wykorzystywany w sposób dużo bardziej dogodny dla użytkowników, zarówno lekarzy jak i pacjentów, niż obecnie stosowane urządzenia. Zdalnie można zarówno monitorować działanie respiratora, jak i modyfikować jego ustawienia i parametry. Dzięki temu, że opieka jest zdalna, lekarz nie jest narażony w takim stopniu na niebezpieczeństwo zarażenia się od pacjenta. Monitorowanie respiratora jest możliwe z trybie zdalnym, zatem lekarz może opiekować się jednocześnie wieloma pacjentami, którzy znajdują się w różnych miejscach, np. w szpitalu, czy w domu – mówi prof. Roman Starosolski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

W urządzeniu zastosowano sterowanie mikroprocesorowe (przy pomocy algorytmów adaptacyjnych) oraz zadbano o to, by było łatwe w użytkowaniu nawet w warunkach domowych. Aparat został wyposażony w system zdalnego monitoringu (telemedycyna); wyróżnia go także wszechstronność – dostosowanie do potrzeb pacjentów w różnym wieku. – W przypadku umożliwienia działania respiratorów w domu, jest możliwość stworzenia bazy pacjentów i stałego monitoringu. Tak, jak w pracy kardiologów – lekarz czy ratownik medyczny ma 40-50 pacjentów, których przez całą dobę monitoruje i jak się coś dzieje, to reaguje – wyjaśnia Michał Kucap, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Województwa Śląskiego, biorący udział w projekcie.
Podczas pierwszych testów badaniu poddano funkcje telemetrii oraz zdalnego zarządzania. Aby uzyskać wiarygodne rezultaty, analizy przeprowadzono na fantomach wiernej czułości symulujących pracę płuc, stanowiących wyposażenie Centrów Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W projekcie z ramienia Politechniki Śląskiej udział biorą: dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. PŚ, zastępca kierownika Katedry Algorytmiki i Oprogramowania Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, prof. dr hab. inż. Marian Błachuta z Katedry Automatyki i Robotyki oraz doktorant mgr inż. Leszek Kowalik.

Oprócz naukowców naszej Uczelni w prace zaangażowani są także badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Międzyuczelniana współpraca znalazła odzwierciedlenie w pluralizmie dziedzin, które zostały włączone w opracowanie koncepcji – projekt respiratora powstał w wyniku wspólnych działań specjalistów z zakresu medycyny, elektroniki, automatyki, informatyki i mechaniki. – Jesteśmy pasjonatami, znamy się na różnych dziedzinach nauki, dlatego postanowiliśmy połączyć wspólnie siły. Współpracujemy z uniwersytetami medycznymi, a także z firmami prywatnymi – Enego i Niedźwiedź-Lock – mówi mgr inż. L. Kowalik.  – Projekt nie ma charakteru komercyjnego, planujemy wyprodukowanie partii urządzeń i przekazanie ich nieodpłatnie szpitalom, aby pomóc w walce z epidemią – dodaje Kowalik.

RespiSave będzie wspomagał leczenie osób z problemami oddechowymi, także tymi, które są spowodowane zakażeniem koronawirusem.  – Sam respirator i cel jego ostatecznej budowy to urządzenie dla wszystkich, łącznie z pacjentami pediatrycznymi. Nie każdy respirator może być zastosowany dla dzieci. Docelowo chcemy, by urządzenie generowało jak najmniejsze objętości oddechowe oraz odpowiednie ciśnienia. Chcemy, aby w tym respiratorze znalazło się wszystko, łącznie z pomiarem stężenia dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych jest prawidłowa i czy zwrot dwutlenku węgla wytwarza odpowiednie ciśnienie. To jest najlepszy element pokazujący, że pacjent jest w prawidłowy sposób wentylowany – tłumaczy M. Kucap.

RespiSave nie jest pierwszym urządzeniem zaprojektowanym na Politechnice Śląskiej w ramach waliki z epidemią koronawirusa, ukierunkowanym na mechaniczne wspomaganie oddychania pacjentów z problemami oddechowymi.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powstał automatyczny resuscytator, a na Wydziale Mechanicznym Technologicznym trwają prace nad respiratorem wytworzonym w technologii druku 3D.
Więcej o innych projektach Politechniki Śląskiej w walce z Covid-19 pod linkiem: #PŚpomagamy, a zainteresowanych współpracą z Politechniką Śląską zapraszamy do udziału w akcji #Politechnikaprzeciwepidemii.

Wiadomość utworzona: 18 maja 2020 11:10, autor: Dominika Gnacek
15 maja 2020
Ogłoszenie wyników I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL

W ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo - PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

Wiadomość utworzona: 15 maja 2020 11:45, autor: Aleksandra Weber
14 maja 2020
Nowy projekt badawczy z programu „Horyzont 2020” na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

Na Wydziale Budownictwa 1 kwietnia rozpoczął się nowy projekt badawczy pod tytułem: „Integrated Porous Cementitious Nanocomposites In Non-Residential Building Envelopes For Green Active/Passive Energy Storage (NRG-STORAGE)”, realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”.

Celem projektu badawczego jest opracowanie nowego materiału izolacyjnego na bazie nanokompozytu cementowego. Zadania, które będą przedmiotem realizacji na Wydziale Budownictwa, to wybrane badania laboratoryjne nanokompozytu cementowego, nadzór nad badaniami rzeczywistych ścian z zastosowaną izolacją w postaci nanokompozytu i opracowanie wyników tych badań, a także walidacja modelu numerycznego tego materiału.

Koordynatorem jest prof. Eduardus Koenders z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, który we wcześniejszych latach dwukrotnie przebywał na kilkumiesięcznych stażach na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Kierownikiem projektu na Wydziale Budownictwa jest prof. Barbara Klemczak z Katedry Inżynierii Budowlanej, a w skład zespołu wchodzą: prof. Jacek Gołaszewski, dr inż. Małgorzata Gołaszewska, mgr inż. Aneta Żmij i mgr inż. Grzegorz Cygan.

Oprócz Politechniki Śląskiej w międzynarodowym projekcie badawczym bierze udział 12 instytucji: Technische Universitat Darmstadt (Niemcy), Netzsch Geratebau GmbH (Niemcy), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Hiszpania), Wilhelm Roser Sohne GmbH Co. KG (Niemcy), GBS Enigineering EAS (Bułgaria), Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Hiszpania), Technische Universiteit Delft (Holandia), Fundacion Centro de Investigacion Cooperativa de Energias Alternativas Fundazioa (Hiszpania), Graphenea SA (Hiszpania) Cervenka Consulting (Czechy), Sphera Encapsulation (Włochy), Universidad Nacional del Litoral (Argentyna).

Projekt badawczy będzie realizowany przez 48 miesięcy. Całkowity budżet to 6 846 750,00 Euro, a wartość projektu na Politechnice Śląskiej wynosi 313 976,25 Euro.
Wydarzenia związane z „Integrated Porous Cementitious Nanocomposites In Non-Residential Building Envelopes For Green Active/Passive Energy Storage (NRG-STORAGE)” można śledzić na https://www.instagram.com/nrg_storage/, a w najbliższym czasie także na przygotowywanej stronie internetowej www.nrg-storage.eu.

Wiadomość utworzona: 14 maja 2020 14:23, autor: Aleksandra Weber
14 maja 2020
Politechnika Śląska stworzyła internetowy system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19

Zespół naukowców z Politechniki Śląskiej opracował system internetowy CIRCA do wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19. Analiza jest wykonywana na podstawie zdjęć RTG płuc pacjentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 600 tys. zł dofinansowania na realizację tego zadania.
 
Projekt został zrealizowany we współpracy z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym i kilkunastoma uczelniami i placówkami medycznymi z całej Polski. Baza, na podstawie której system informatyczny rozpoznaje COVID-19 została stworzona w oparciu o ponad 1200 zdjęć RTG płuc osób chorych.
 
System CIRCA jest dostępny w Internecie https://covid.aei.polsl.pl/
i można z niego korzystać nieodpłatnie z każdego miejsca na świecie.
Internetowy system CIRCA ma na celu wsparcie i przyspieszenie diagnostyki obrazowej COVID-19 w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR). Narzędzie zostało opracowane pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Joanny Polańskiej, Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, przez zespół, w którego skład weszli: dr inż. Franciszek Binczyk, dr inż. Paweł Foszner, mgr inż. Wojciech Prażuch oraz mgr inż. Aleksandra Suwalska. – Ponieważ objawy chorobowe we wczesnym stadium zapalenia płuc i COVID-19 są w większości bardzo podobne, pojawiła się potrzeba stworzenia narzędzia dla lekarzy, niebędących radiologami, które mogłoby utwierdzić ich w przekonaniu, że ten obraz, który pozyskali w badaniu RTG, jest obrazem, wskazującym rozwinięcie choroby w stronę COVID-19 – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, koordynatorka projektu, Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
 
CIRCA wykorzystuje techniki uczenia maszynowego, które pozwolą lekarzom dyżurującym na izbach przyjęć oraz oddziałach szpitalnych na wstępną ocenę charakteru zmian w rejonie płuc pacjentów z zaburzeniami czynności oddechowych. System umożliwia identyfikację pacjentów wymagających różnego zaopatrzenia ze strony personelu medycznego. Ułatwi także diagnostykę w przypadku dużej liczby zakażeń, dając możliwość wydzielenia na podstawie ogólnie dostępnego badania RTG grupy osób o wysokim ryzyku zmian obrazowych typowych dla COVID-19.
 
– My korzystamy ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Pokazujemy przykłady i określamy: to są płuca zdrowe, to są płuca z zapaleniem płuc, to są płuca „covidowe”. Program analizuje obraz do najmniejszych jego cząsteczek. Przez  bardzo szczegółową analizę wielu obrazów jest w stanie wyodrębnić charakterystyczne cechy, czyli tzw. sygnaturę radiomiczną każdej jednostki chorobowej, w tym również COVID – mówi prof. J. Polańska. – Liczymy na to, że wesprzemy radiologów, którzy do tej pory swoje wytyczne, jak rozpoznawać COVID, stworzyli na bazie wizualnej obrazu. Analiza obrazów wiąże się też z kontekstem. Oko postrzega inaczej tę samą barwę i jej intensywność w zależności od otoczenia. Maszyna widzi cały czas tak samo i liczymy, że pokaże jeszcze dodatkowe cechy obrazu płuc przy infekcji COVID-19 – dodaje.
 
Aktualnie CIRCA służy rozróżnieniu trzech podstawowych stanów: obrazu bez zmian chorobowych (zdrowe płuca), ze zmianami charakterystycznymi dla zapalenia płuc w COVID-19 oraz ze zmianami charakterystycznymi dla innych stanów zapalnych płuc (bakteryjnych i wirusowych).
 
Stworzony w środowisku Python™ silnik obliczeniowy został sprzęgnięty z portalem internetowym, umożliwiając tym samym korzystanie z systemu w trybie online wielu użytkownikom równocześnie. Analiza zdjęć za pomocą bezpłatnego i ogólnodostępnego systemu nie wymaga rejestracji. – Rejestracji wymaga tylko chęć podzielenia się zdjęciami. Musimy wiedzieć, kto załadował zdjęcia, i mieć pewność, że jest to jednostka szpitalna, ponieważ takie zdjęcie jest ładowane z informacją diagnostyczną. Oczywiście jest w pełni anonimizowane, natomiast zawiera informację, jakie było rozpoznanie dla tego pacjenta. To musi być potwierdzone przez lekarzy – wyjaśnia prof. J. Polańska.
 
W ramach projektu powstanie ogólnopolska baza danych obrazowych PolCOVID, która pozwoli na retrospektywną dogłębną analizę dziesiątek tysięcy zdjęć RTG. Umożliwi opracowanie szczegółowych wytycznych diagnostycznych dla klinicystów i identyfikację sygnatury radiomicznej COVID-19 na różnych etapach zaawansowania. W przyszłości, poprzez szczegółową analizę danych zebranych w trakcie epidemii, wspartą weryfikacją wydawanych na bieżąco opinii ekspertów radiologów, możliwe będzie określenie cech radiomicznych i zakresów ich zmienności charakterystycznych dla COVID-19.
 
W projekt, realizowany we współpracy z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym, którego prezesem jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, zaangażowało się kilkanaście jednostek w kraju:
• Śląski Uniwersytet Medyczny: Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii i Szpital Jednoimienny Zakaźny w Bytomiu – prof. Jerzy Jaroszewicz oraz Zakład Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej – prof. Jan Baron, prof. Katarzyna Gruszczyńska;
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych – prof. Marcin Moniuszko oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii – prof. Robert Flisiak;
• Warszawski Uniwersytet Medyczny: II Zakład Radiologii Klinicznej – prof. Andrzej Cieszanowski oraz Zakład Radiologii Pediatrycznej – dr Przemysław Bombiński;
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej – prof. Agata Majos oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej – prof. Michał Mik;
• Gdański Uniwersytet Medyczny: II Zakład Radiologii – prof. Edyta Szurowska;
• Uniwersytet Rzeszowski: Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Medyczne w Łańcucie – dr Robert Pleśniak;
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii – prof. Krzysztof Simon;
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra I Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii – prof. Małgorzata Pawłowska;
• Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej – prof. Jerzy Walecki;
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – dr Magdalena Śliwińska; 
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej – dr Katarzyna Sznajder;
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach: Zakład Diagnostyki Obrazowej – dr Bartosz Markiewicz;
• Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Śląski w Cieszynie: Zakład Diagnostyki Obrazowej – dr Mateusz Nowak;
• Szpital Jednoimienny Zakaźny Megrez Sp. z o.o. w Tychach: Zakład Diagnostyki Obrazowej – dr Barbara Giżycka.
     
Konsultanci:
1. Prof. Andrzej Cieszanowski – lekarz radiolog, prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego;
2. Prof. Jerzy Walecki – konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;
3. Prof. Katarzyna Gruszczyńska – lekarz radiolog, Śląski Uniwersytet Medyczny;
4. Prof. Edyta Szurowska – lekarz radiolog, Gdański Uniwersytet Medyczny;
5. Prof. Piotr Fiedor – lekarz chirurg, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
6. Prof. Tomasz Smiatacz – lekarz chorób zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny.
 
Projekt, uznany za odgrywający kluczową rolę w realizacji polityki naukowej państwa w walce z COVID-19, otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 600 tys. zł. Oprócz pracy nad serwisem CIRCA, na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki są prowadzone kolejne działania w zakresie zapobiegania lub diagnozowania COVID-19. Naukowcy pracują nad projektami: Cornelia, analizującym zmiany neurologiczne, oraz The Code, który bada czynniki ryzyka powikłań COVID-19.
 
Pierwsza publikacja: 12 maja 12:00, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 14 maja  2020 09:00, wykonana przez: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 13 maja 2020 14:40, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2020 11:03, wykonana przez: Aleksandra Weber
13 maja 2020
Wirtualne koncerty Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej zaprasza na premierę online nagrania, która odbędzie się już dziś o godz. 18:00. Ponadto w przyszłym tygodniu każdy będzie mógł wysłuchać koncertu Ogólnopolskiego Wirtualnego Chóru Politechnik, podczas którego wystąpią również reprezentanci naszego Chóru.
 
Wielu artystów, aby umilić widzom i słuchaczom pobyt w domu i wynagrodzić brak możliwości wyjścia na koncert, postanowiło zaprezentować swoją muzykę wirtualnie. Takie działania podjął także Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, który zaprasza na dzisiejszą premierę domowego nagrania, odbywającą się za pośrednictwem kanału YouTube o godz. 18:00.
 
Ponadto 4 chórzystów Politechniki Śląskiej (Dominika Pajunk, Bernadeta Zapała, Michał Wojtaszek oraz Michał Ślusarczyk) wystąpi w Ogólnopolskim Wirtualnym Chórze Politechnik. W jego skład weszli reprezentanci 14 zespołów politechnik z całej Polski.
 
Koncert online odbędzie się 18 maja 2020 roku na kanale YouTube o godzinie 12:00. Jest to dzień 100-lecia urodzin Jana Pawła II, a nagrywana kompozycja Juliusza Łuciuka „O ziemio polska” zawiera fragment powitalnego przemówienia wygłoszonego przez papieża 8 czerwca 1987 roku na lotnisku w Okęciu.

Wiadomość utworzona: 13 maja 2020 14:37, autor: Aleksandra Weber
13 maja 2020
Dodatkowe środki na projekty PBL i studenckich kół naukowych – II edycja

Przypominamy o II edycji konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć opartych na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning) oraz projektów przeprowadzanych przez studenckie koła naukowe.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 roku. Z uwagi na stan epidemii procedury złożenia wymaganej dokumentacji, a następnie obsługi wniosków będą bazować na narzędziach komunikacji elektronicznej (mail Centrum Obsługi Studiów – rd1@polsl.pl oraz Platforma Zdalnej Edukacji).

Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania i rozliczania została określona w regulaminach zawartych w zarządzeniach Rektora Politechniki Śląskiej (odpowiednio – projekty studenckich kół naukowych: w Zarządzeniu nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku, a PBL: w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku).

Zachęcamy również do zapoznania się ze sposobem postępowania w przypadku chęci uczestnictwa w II konkursie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Przypominamy, że konkursy organizowane są na podstawie projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”. W ten sposób urzeczywistniane są zadania wynikające z udziału Uczelni w programie IDUB (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku). Celem przedsięwzięcia konkursowego jest aktywizacja społeczności studenckiej w obszarze badań naukowych.

Apeluje się o rozważenie w szczególności tematyki związanej z aktywnym poszukiwaniem rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zwalczania jego skutków.
 
Pierwsza publikacja: 5 maja 10:37, autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 13 maja 2020 10:50, autor: Dominika Gnacek
13 maja 2020
Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych przez system HAN

Sekcja ds. Infrastruktury Wirtualnej Centrum Informatycznego oferuje nowy sposób zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych poprzez system HAN, który zastąpi dotychczas funkcjonujący serwer proxy. System HAN został uruchomiony 11 maja.

Dzięki wdrożeniu systemu HAN pracownicy oraz studenci Politechniki Śląskiej otrzymają możliwość bezpiecznego dostępu do źródeł elektronicznych w sieci Politechniki Śląskiej oraz poza nią. Aby skorzystać z dowolnej bazy, z dostępem ograniczonym do sieci uczelnianej, należy wybrać link z listy alfabetycznej e-źródeł znajdującej się na stronie Biblioteki w zakładce „E-źródła”.

Każda z baz ma indywidualny link. Po kliknięciu pojawia się okno do logowania, w którym należy podać:
- login, czyli nazwę użytkownika w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl, anowak@student.polsl.pl;
- oraz hasło do konta pocztowego.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Politechniką Śląską lub ukończenia studiów i podpisania karty obiegowej w Bibliotece Politechniki Śląskiej dostęp zostanie anulowany.

HAN to serwer typu reverse proxy, który umożliwia zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł informacji. Nie wymaga dodatkowych instalacji i konfiguracji na komputerze użytkownika czy wypełniania i wysyłania formularzy zgłoszeniowych. HAN to bezpieczne rozwiązanie, które dodatkowo zapewnia szereg funkcjonalności, jak np.:
- uwierzytelnianie użytkownika m.in. za pomocą protokołu LDAP czy konta bibliotecznego w systemie PROLIB,
- ograniczenie uwierzytelniania np. tylko dla określonej grupy użytkowników,
- kontrola uprawnień użytkowników,
- kontrola licencji nałożonych na źródła elektroniczne,
- prowadzenie statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych.

Informacji w zakresie korzystania z zasobów bibliotecznych udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Śląskiej: tel. 32 237 14 64, e-mail: bg.info@polsl.pl.

Problemy techniczne związane z usługą HAN należy zgłaszać do Sekcji ds. Infrastruktury Wirtualnej Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej: tel. 32 237 19 01, e-mail: tzielinski@polsl.pl.

Wydziały i jednostki uczelniane zainteresowane korzystaniem z systemu HAN proszone są o kontakt z Sekcją ds. Infrastruktury Wirtualnej Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej: tel. 32 237 19 01, e-mail: jkulik@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 12 maja 2020 13:34, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 13 maja 2020 10:39, wykonana przez: Dominika Gnacek
12 maja 2020
VII Śląskie Spotkania Naukowe

Śląskie Spotkania Naukowe będą odbywały się od 29 do 30 maja 2020 roku i w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przyjmą formę elektroniczną. Politechnika Śląska jest współorganizatorem wydarzenia.

Organizatorzy zaplanowali sesje wirtualne – wykłady online w godz. od 10:00 do 13:00 oraz sesję posterową w godz. od 13:30 do 16:00. Planowane sesje to: Podstawowe Mechanizmy Molekularne, Nowe Strategie Terapeutyczne, Bioinformatyka, Biomarkery.

Do 15 maja można nadsyłać streszczenia w języku polskim z zaznaczeniem wybranej sesji tematycznej oraz formy prezentacji: wykład lub plakat. Komisja wybierze ok. 30 wykładowców oraz zakwalifikowane do sesji posterowej plakaty. Wybrani autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznej wersji plakatów w formie pliku PDF, które będą prezentowane na stronie konferencji od 22 maja. W trakcie wydarzenia odbędą się krótkie prezentacje i dyskusje z autorami w wirtualnych pokojach tematycznych.

Zainteresowani uczestnictwem w VII Śląskich Spotkaniach Naukowych są proszeni o imienne zgłoszenie poprzez przesłanie formularza.


Dla autorów najlepszych prezentacji przewidziano nagrody oraz możliwość publikacji w czasopiśmie „International Journal of Molecular Science” (IJMS, IF: 4.2) w specjalnym zeszycie „Recent Advances in Biotechnology” w terminie do końca 2020 roku z obniżoną opłatą.

 

Wiadomość utworzona: 12 maja 2020 13:30, autor: Aleksandra Weber
12 maja 2020
#CRC webinars

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza do udziału w #CRC webinars, w ramach których trzy firmy poprowadzą sesje edukacyjne. Przyjęta (zdalna) formuła – stanowiąca swoisty „spin-off” znanego programu CRC – jest odpowiedzią na wymagania dotyczące kształcenia w formie zdalnej. W projekcie mogą wziąć udział nie tylko studenci, ale również absolwenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej.

Projekt #CRC webinars nawiązuje do tradycyjnego program CRC, dając uczestnikom możliwość korzystania z sesji edukacyjnych prowadzonych zdalnie przez trzy firmy z branży biznesu i IT, tj. firmy Accenture, IBM i ING Tech Poland. Każda z nich zrealizuje cykl webinariów (po ok. 60 min). Tematyka podejmowana przez szkoleniowców może się pokrywać w ramach odrębnych zajęć, tym samym ukazując różne ujęcia tego samego tematu.
Wymagana jest rejestracja mailowa; po jej dokonaniu osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie, otrzymają link do szkolenia.

Biuro Karier Studenckich zachęca również do „polubienia” profili społecznościowych Programu CRC na Facebooku i Linked.in  oraz strony BKS. Będą na nich na bieżąco zamieszczane harmonogramy.

Wiadomość utworzona: 12 maja 2020 08:52, autor: Dominika Gnacek
11 maja 2020
Panel ogólnouczelniany PBL już 12 maja!

12 maja 2020 roku (tj. wtorek) o godzinie 14:00 odbędzie się ogólnouczelniany e-panel dyskusyjny, w ramach którego zaprezentowane zostaną tematy zgłoszone do 5. edycji konkursu na „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning”.
 
Panel dyskusyjny dla studentów i pracowników Politechniki Śląskiej odbędzie się za pośrednictwem komunikatora Zoom.us (link do spotkania: https://zoom.us/j/95738281979 ; meeting ID: 957 3828 1979). ”).
 
Każdy zespół projektowy będzie składał się z opiekuna głównego, 2 opiekunów pomocniczych, ekspertów z przemysłu bądź Uczelni oraz od 4 do 6 studentów. Obecnie ma miejsce rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych.
 
Konkurs jest organizowany w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 5. edycji, obejmującej semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, zgłoszono 37 tematów, które zebrano w „Informatorze” zamieszczonym na Platformie Zdalnej Edukacji (zakładka: Informacje dla pracowników -> Nowe Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie PBL Edycja V -> Informator o zgłoszonych projektach PBL V edycja). „Informator” jest dostępny również dla studentów na Platformie Zdalnej Edukacji (kurs: „Informacje dla studentów)
 
Kształcenie zorientowane projektowo (Project Based Learning) polega za zastąpieniu części zajęć roku akademickiego zajęciami realizującymi interdyscyplinarne projekty związane z ideą Przemysłu 4.0. Projekty będą prowadzone w niewielkich grupach studenckich i każda grupa projektowa będzie dysponowała funduszami na zakup elementów oraz urządzeń umożliwiających kształcenie w ramach PBL.
 
Więcej informacji o PBL i tematach projektów:  https://platforma.polsl.pl/rr/
 

Wiadomość utworzona: 11 maja 2020 11:04, autor: Aleksandra Weber
11 maja 2020
Nowy numer „Biuletynu Politechniki Śląskiej” już dostępny online!

W najnowszym numerze „Biuletynu Politechniki Śląskiej” prezentujemy relacje z wydarzeń istotnych dla kształtowania przyszłości Wspólnoty Akademickiej: wyborów Rektora Politechniki Śląskiej  i walki z koronawirusem w ramach akcji #PŚpomagamy i „Politechnika przeciw epidemii".

W „Biuletynie” przedstawiamy najważniejsze dla Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej wiadomości, związane z reelekcją prof. Arkadiusza Mężyka na Rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2020–2024. Jako temat numeru prezentujemy m.in. relację ze spotkania otwartego z prof. Arkadiuszem Mężykiem, które ze względu na sytuację epidemiczną zostało przeprowadzone za pomocą transmisji online, a także główne tezy i zamierzenia programu wyborczego.

Kwiecień obfitował także w wydarzenia znaczące dla rozwoju nauki, a walka z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którą zaangażowali się pracownicy wszystkich uczelnianych jednostek, przyniosła wiele działań skutecznie wspierających personel medyczny. Zachęcamy więc do śledzenia zadań wykonywanych przez naukowców Uczelni w ramach #PŚpomagamy oraz „Politechnika przeciw epidemii” naukowcy Politechniki Śląskiej.

W „Biuletynie”, oprócz bieżących spraw, Czytelnicy znajdą m.in. tematy poświęcone Jubileuszowi 75-lecia – jak np. wspomnienia dotyczące dziejów katowickiego kampusu, a także relację z uroczystego Balu, w którym wzięli udział członkowie Wspólnoty Akademickiej oraz przyjaciele Politechniki Śląskiej.

 „Biuletyn Politechniki Śląskiej” jest dostępny w wersji online.

Wiadomość utworzona: 11 maja 2020 10:28, autor: Aleksandra Weber
8 maja 2020
Komunikaty w sprawie zmian organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz procedury zakwaterowania studenta w domu studenckim

Na podstawie Zarządzenia nr 86/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 7 maja 2020 roku wprowadza się zmiany w zarządzeniu w związku z organizacją roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej. Ponadto od 4 maja 2020 roku przekształceniu uległy zasady w zakresie zakwaterowania studentów w akademikach (Zarządzenie nr 88/2020 Rektora Politechniki Śląskiej).

Wprowadzone przez Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Politechniki Śląskiej zmiany dotyczą m.in. dopuszczenia w okresie od 22 czerwca do 30 września 2020 roku realizacji zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu terminów ze starostą grupy studenckiej. W tym samym okresie (tj. od 22 czerwca do 30 września) dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń bądź egzaminów, przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi.

Skreślone zostają zapisy dotyczące terminów sesji egzaminacyjnej letniej – poprawkowej oraz przerwy międzysemestralnej, a także „Dnia Sportu” i „Dnia Rektorskiego”. Termin wydarzenia „Igry Studenckie” zostaje przesunięty na 29 maja 2020 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Politechniki Śląskiej zostały wprowadzone zmiany w zakresie zakwaterowania studentów w akademikach. Prawo do zakwaterowania przysługuje osobom spełniającym co najmniej jeden z warunków:
- zaangażowanie w realizację projektów PBL, w związku z czym konieczna jest obecność na Uczelni,
- realizacja pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego,
- zaangażowanie w realizację prac projektowych w ramach studenckich kół naukowych,
- zaangażowanie w realizację prac związanych z projektem badawczym,
- pełnienie funkcji zarządcy sieci informatycznej w akademiku.

Ubiegający się o zakwaterowanie w domu studenckim powinni uzyskać rekomendację Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Przed przyjazdem do akademika student powinien skontaktować się z kierownikiem domu studenckiego, aby ustalić termin przyjazdu. Kierownik obiektu opracowuje harmonogram przyjazdu studentów.

Podczas kwaterowania student składa oświadczenie, że w ciągu ostatnich 14 dni: nie miał kontaktu z osobami przybywającymi z zagranicy ani takimi, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także nie przebywał na kwarantannie. Zakwaterowani w domach studenckich są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemicznego związanego z COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią:
- Zarządzenia nr 88/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie procedury zakwaterowania studenta w domu studenckim;
- Zarządzenia nr 86/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 8 maja 2020 12:43, autor: Aleksandra Weber
7 maja 2020
24. Piknik Naukowy w Warszawie online już w sobotę!