Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

10 lipca 2020
Politechnika Śląska w gronie Uniwersytetów Europejskich

Politechnika Śląska znalazła się wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich. Komisja Europejska wybrała 24 konsorcja spośród 62 złożonych wniosków.
 
Politechnika Śląska złożyła wniosek zatytułowany „The European University Alliance on Responsible Consumption and Production EURECA-PRO” w konsorcjum z 6 uczelniami:
 • University of Leoben, Austria
 • Technical University Freiberg, Niemcy
 • University of Petrosani, Rumunia
 • University of Leon, Hiszpania
 • Technical University of Crete, Grecja
 • Mittweida University of Applied Sciences, Niemcy   
Liderem konsorcjum jest University of Leoben, z którym Politechnika Śląska od lat aktywnie współpracuje. Politechnika Śląska i uczelnie partnerskie dedykowały wniosek 12. celowi zrównoważonego rozwoju SDG12, przyjętemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. pod nazwą „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”.
 
– Wzrost umiędzynarodowienia jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2024. Za nami uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2019 r., w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, co już otwiera szeroko drzwi polskiej nauce na arenie ogólnoświatowej. Podejmujemy w ramach tego programu wiele inicjatyw i realizacji projektów naukowo-badawczych we współpracy z partnerami z krajów Europy, Azji czy Ameryki. Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie Uniwersytetów Europejskich dodatkowo potwierdza, że nauka jest niezwykle istotnym elementem potencjału naszego Regionu. Nasza obecność w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich jest konsekwencją bardzo wytężonej pracy Politechniki Śląskiej na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach. Wykorzystaliśmy nasz kapitał ludzki i doświadczenie. Tym sukcesem potwierdzamy dojrzałość i partnerską postawę w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i kooperacji – mówi Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk
 
Jak podaje MNiSW: „Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego”.
 
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-07-09 21:40, wiadomość utworzona przez  przez Jadwiga WitekBrak informacji o obecności  
 

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2020 13:00, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2020 13:16, wykonana przez: Aleksandra Weber
10 lipca 2020
Zmarła mgr inż. Bożena Białecka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lipca 2020 r. zmarła mgr inż. Bożena Białecka, wieloletnia pracownica Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

Mgr inż. Bożena Białecka była absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W latach 1973–1981 pracowała jako asystent w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów. W stanie wojennym została zwolniona. Następnie powróciła na Uczelnię zatrudniona jako pracownik administracyjny. Była związana z Katedrą Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego.

Była sumienną i świetnie zorganizowaną pracownicą. Osobą skromną, przyjazną, chętną do pomocy i wyjątkowo życzliwą dla wszystkich współpracowników i studentów. Pozostanie w pamięci jako człowiek dobry, pomocny i szlachetnego serca.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

 

Msza święta odbędzie się 11 lipca 2020 o godz. 10.00 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 29 (Drewniany Kościół). Ostatnie pożegnanie nastąpi bezpośrednio po mszy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2020 12:57, autor: Aleksandra Weber
10 lipca 2020
Ruszyła Letnia Szkoła Biura Karier Studenckich PŚ

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów czterech ostatnich semestrów na wakacyjne zajęcia indywidualnego rozwoju, które będą odbywać się w lipcu i w sierpniu.

Kursy oraz materiały dydaktyczne będą dostępne na Platformie Zdalnej Edukacji PŚ. Są oferowane w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" oraz konkursu „Mój Pomysł na Biznes”.

Szczegóły oferty w ulotce informacyjnej – do pobrania.

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2020 09:22, autor: Aleksandra Weber
9 lipca 2020
Blog technologiczny Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zaprasza do współredagowania bloga technologicznego.

Główne zadania CITT PŚ obejmują usprawnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami oraz wdrażanie wyników badań do praktyki gospodarczej. Jednostka oferuje wsparcie i promocję przedsiębiorczości oraz komercjalizacji badań pracowników naukowych.

Jednym z elementów tych działań jest blog technologiczny, który stanowi miejsce prezentacji wynalazków, urządzeń i projektów opracowanych przez naukowców Politechniki Śląskiej. Publikowane na blogu filmy pozwalają partnerom przemysłowym pozyskać informacje o ofercie technologicznej Uczelni.

Osoby zainteresowane współredagowaniem proszone są o kontakt mailowy z CITT – biznes@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 9 lipca 2020 14:07, autor: Aleksandra Weber
10 lipca 2020
Rozstrzygnięcie konkursu „Moja Politechnika – 75 lat tradycji”

Ogłoszono wyniki III edycji konkursu plastycznego dla dzieci pracowników i doktorantów organizowanego przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” Politechnika Śląska.

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Uczelni konkurs odbywał się pod hasłem „Moja Politechnika – 75 lat tradycji”. Patronat honorowy objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kategoria wiekowa 3–6 lat:
I nagroda: Zosia Grabowska,  Liliana Woźniak; II nagroda: Jakub Hełka; III nagroda: Sara Stypółkowska; nagroda specjalna: Nadia Stypółkowska; wyróżnienie: Zofia Marek, Maja Smok.

Kategoria wiekowa 7–10 lat:
I nagroda: Agata Nawracaj; II nagroda: Alicja Lisiecka; III nagroda: Weronika Woźniak, Brunon Krzyc; wyróżnienie: Michał Stypółkowski, Alicja Lisiecka, Laura Stochaj, Rafał Stochaj, Karolina Kuźnik, Liliana Smok, Filip Marek.

Kategoria wiekowa 11–15 lat:
I nagroda: Kinga Rokicka, Bartek Kozak; II nagroda: Maria Markusik; III nagroda: Martyna Warmons; wyróżnienie: Natalia Orlicka, Gloria Labisz, Dagmara Janasik, Szymon Janasik.

Zwycięska praca Zosi Grabowskiej została wręczona JM Rektorowi prof. dr. hab. inż. Arkadiuszowi Mężykowi.

Konkurs miał na celu promocję Politechniki Śląskiej, zapoznanie dzieci z Uczelnią i jej historią, rozwój umiejętności plastycznych, wdrażanie i rozwój samodzielnej pracy twórczej, wyrabianie poczucia estetyki. Wzięło w nim udział 25 autorów – najmłodszy miał 3 miesiące, a najstarszy 15 lat.

Zwycięskie prace można obejrzeć na stronie Organizacji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"Politechnika Śląska.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wiadomość utworzona: 9 lipca 2020 11:59, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2020 14:22, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 lipca 2020
Politechnika Śląska zacieśnia współpracę z PGW Wody Polskie

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 8 lipca podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie wymiany doświadczenia badawczego, dydaktycznego oraz merytorycznego.

Współpraca Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie obejmowała zagadnienia związane z inżynierią wodną i infrastrukturą, a także zagospodarowaniem i czystością wód. Wzajemne działania obejmą praktyki studenckie oraz staże i rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem kryzysowym. Do wspólnych przedsięwzięć będą należały projekty i programy o charakterze naukowym, badawczym i rozwojowym, realizowane w obiektach hydrotechnicznych PWG Wody Polskie.

– Współpraca, która została dzisiaj sformalizowana podpisaniem listu intencyjnego, to inicjatywa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tym cenniejsza, że pochodzi właśnie z otoczenia społeczno-gospodarcze – mówi JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. – Jej tematyka jest bardzo szeroka. Obejmuje nie tylko zagadnienia związane z czystością wód i ich zagospodarowaniem, ale także z inżynierią wodną, infrastrukturą, systemami zarządzania, systemami informatycznymi, automatyką, a także systemami związanymi z funkcjonowaniem dróg wodnych, które znajdują się na terenie Wód Polskich – dodaje Jego Magnificencja.

– Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i Wodami Polskimi. Wynika z naszych dużych potrzeb kadrowych i rozległego obszaru inwestycji na terenie województwa śląskiego i opolskiego – podkreśla Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Porozumienie PGW Wody Polskie to kolejny przykład współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To także efekt realizacji zadań Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej, kładącyej nacisk na wieloaspektową działalność pracowników, studentów oraz doktorantów. – Rozwijamy współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co stwarza nam także możliwość podejmowania ciekawej tematyki badawczej, która ma szansę na wdrożenie – mówi prof. A. Mężyk. – Z tego słyną renomowane uczelnie o wysokim wskaźniku wdrażanych technologii. My również staramy się podążać tą ścieżką, a współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest kluczowa dla Politechniki Śląskiej.

Podjęte przez obie instytucje wspólne prace na rzecz gospodarki wodnej wpisują się w ochronę środowiska i dążenia do zrównoważonego rozwoju. Politechnika Śląska prowadzi badania naukowe w tym zakresie, realizując jeden z sześciu priorytetowych obszarów badawczych: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.  Ponadto za sprawą utworzonego w bieżącym roku Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska angażuje się w działalność dydaktyczną i promuje nowoczesne technologie. 

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2020 16:05, autor: Jadwiga Witek
8 lipca 2020
Wiedza, kompetencje i kontakt – oferty na stronie Biura Karier Studenckich

Biuro Karier Studenckich nie zwalnia tempa. Na stronie internetowej Biura członkowie społeczności akademickiej mogą zapoznać się z ofertami, obejmującymi nie tylko konkursy czy szkolenia teoretyczne, ale także programy kładące nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych.

Pracownicy Biura Karier Studenckich oferują możliwość kontaktu bezpośrednio w siedzibie. Osoby zainteresowane takim spotkaniem muszą postępować zgodnie z wprowadzonymi środkami ostrożności wynikającymi z wymogów sanitarnych w czasie epidemii koronawirusa. Zasady te obejmują konieczność posiadania maseczki lub przyłbicy, dezynfekcję rąk, zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. Dotychczas w trosce o sytuację studentów oraz o zapewnienie płynności we wszystkich obszarach działalności BKS realizowało tryb funkcjonowania oparty na pracy zdalnej.

Biuro Karier Studenckich dba o różnorodność prezentowanych ofert. Szczególną rolę pełni informacja o możliwościach pozyskania dodatkowej wiedzy – zarówno tych zapewnianych bezpośrednio na Politechnice Śląskiej, jak i tych proponowanych przez podmioty zewnętrzne. Przykładem tej drugiej formy jest webinar z cyklu Accenture Training Labs – virtual edition!, który odbędzie się w najbliższy czwartek 9 lipca (godz. 18.00). Zostanie on poświęcony mikroserwisom i ich architekturze. Rejestracji należy dokonać na stronie wydarzenia. Ponadto wiele z przygotowanych kursów jest realizowanych w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”. W terminie od 13 do17 lipca (w godz. 9.00-15.45) będzie przebiegać szkolenie CATIA V5 w trybie zdalnym. Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt mailowy: start@polsl.pl.

Dostrzegając potencjał i ambicję studentów Politechniki Śląskiej, BKS zamieszcza również informacje skierowane do osób podejmujących działania w biznesie. 15 lipca odbędzie się dyżur online „Jak rozwinąć swój pomysł na biznes?”, prowadzony przez pracownika Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie (sprawdź).
Ponadto pod koniec miesiąca mija ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do kolejnej edycji Programu Akceleracji KPT ScaleUp, przeznaczonego dla start-upów oferujących usługi dla Przemysłu 4.0 (więcej informacji).

Dla studentów przygotowane zostały również konkursy i programy zwiększające kompetencje. W ramach płatnego Mistrzowskiego Stażu do wygrania jest staż na stanowisku: tłumacz języka niemieckiego (szczegóły), a w zakresie 6. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności – renomowanego programu dla młodych liderów – istnieje możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach, spotkaniach networkingowych i zajęciach z ekspertami (sprawdź). Studenci mogą również wziąć udział w konkursach, np. w Huawei Global HMS App Innovation Contest dotyczącym projektowania aplikacji mobilnych na platformie zbudowanej przez Huawei (więcej informacji).

Wszystkie podane wyżej informacje w wersji pogłębionej znajdują się na stronie BKS.

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2020 11:44, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2020 11:47, wykonana przez: Dominika Gnacek
8 lipca 2020
Start-up Challenge 2020

Do 17 lipca można przesyłać zgłoszenia do 5. edycji Start-up Challenge. Konkurs jest skierowany do początkujących przedsiębiorców, którzy zyskają okazję przedstawienia swoich pomysłów międzynarodowym firmom.
 
Start-up Challenge to wydarzenie umożliwiające nawiązanie współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorcami, pozyskanie mentoringu oraz zaistnienie na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej.
 
Finaliści konkursu otrzymają granty oraz zaprezentują pomysły na biznes podczas European Tech and Start-up Days. Jest to wydarzenie towarzyszące 12. Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC – European Economic Congress), które odbędzie się od 2 do 4 września 2020 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
 
W tegorocznej edycji uczestnicy mogą także zdobyć grant finansowy. Fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. zł jest Marszałek Województwa Śląskiego. Wsparcie dla finalistów konkursu Start-up Challenge 2020 deklarują także: Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 
Zgłoszenia do Start-up Challenge można przesyłać do 17 lipca za pośrednictwem formularza.
 
Organizatorem European Tech and Start-up Days jest Grupa PTWP.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:
European Tech and Start-up Days oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2020 08:40, autor: Aleksandra Weber
7 lipca 2020
High Flyers na podium Droniady 2020!

Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers zajęło I miejsce w konkurencji „Korytarz życia” oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej w VII edycji Droniady, organizowanej od 1 do 4 lipca na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach. 

Członkowie High Flyers zdobyli I miejsce oraz Nagrodę Sieci Badawczej Łukasiewicz w wysokości 2500 zł w konkurencji „Korytarz życia”. Zadanie polegało na odszukaniu przez dron intruza blokującego powstały na autostradzie korytarz życia, ustalenie sprawcy oraz przekazanie raportu policji.

Druga z konkurencji – o nazwie „Trzy kolory” – polegała na wykryciu ognisk chorób roślin: mączniaka rzekomego kapustowatych, fytoftorozę oraz mączniaka prawdziwego, które wyróżniają się odpowiednią barwą RGB, przyporządkowaną figurą geometryczną i wielkością zajętej powierzchni. Koło naukowe Politechniki Śląskiej zakończyło tę konkurencję z drugim najlepszym wynikiem.

W klasyfikacji generalnej zespół High Flyers zajął II miejsce. W skład drużyny konkursowej weszli: Jacek Grzybowski, Łukasz Ungier, Tomasz Kudala, Wojciech Stańczuk. W przygotowaniach do konkursu uczestniczyli: Izabela Stępień, Paweł Piórkowski, Dawid Rudy. Opiekunami Koła są dr hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz dr hab. inż. Marcin Lemanowicz, prof. PŚ (Wydział Chemiczny).

Droniada jest organizowana od 2014 roku. Konkurencje przeznaczone dla zespołów są oparte o realne sytuacje, w których drony mogą stanowić wsparcie. Konkurs ma na celu edukację społeczną i popularyzację systemów bezzałogowych i autonomicznych. Pozwala rozwijać kompetencje technologiczne, w tym także te związane z Przemysłem 4.0, a także umiejętności zarządcze. Droniada GZM 2020 przygotowywała uczestników do wsparcia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska i rolnictwa precyzyjnego.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2020 08:43, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 7 lipca 2020 08:44, wykonana przez: Aleksandra Weber
6 lipca 2020
Studencki plebiscyt „Mistrz Zdalnego Nauczania na Politechnice Śląskiej” rozstrzygnięty

Studenci Politechniki Śląskiej przyznali nauczycielom akademickim tytuły Wydziałowych Mistrzów Zdalnego Nauczania. Laureaci zostali wybrani spośród osób, które od marca prowadziły zajęcia za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Konkurs na „Wydziałowego Mistrza Zdalnego Nauczania” został ogłoszony na początku czerwca. Studenci 13 wydziałów, Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Studium Języków Obcych mogli zgłaszać kandydatów do otrzymania tytułu, a następnie głosować online.

Organizatorzy i koordynatorzy – Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele samorządów wydziałowych – postanowili uhonorować prowadzących zajęcia zdalne. – Studenci wybierali na swoim wydziale lub w instytucie najlepszego prowadzącego. Liczymy, że taki konkurs pomoże wyłonić najpopularniejszych prowadzących i zaszczepić w innych dobre praktyki, które stosują najlepsi, tak aby studenci czerpali z edukacji nie tylko korzyści, ale także przyjemność – mówi Edyta Piecuch, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej.

Tytuły Mistrzów Zdalnego Nauczania otrzymali: dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny (Wydział Architektury), dr inż. Paweł Nowak (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), dr inż. Bernard Kotala (Wydział Budownictwa), dr hab. inż. Hanna Barchańska, prof. PŚ (Wydział Chemiczny), dr inż. Krzysztof Sztymelski (Wydział Elektryczny), dr inż. Konrad Kaczmarek (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej), dr inż. Anna Tamulewicz (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr inż. Jarosław Karcewicz (Wydział Matematyki Stosowanej), dr hab inż. Marek Płaczek, prof. PŚ (Wydział Mechaniczny Technologiczny), dr inż. Lesław Gajda (Wydział Inżynierii Materiałowej), dr inż. Tomasz Owczarek (Wydział Organizacji i Zarządzania), dr inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej), dr inż. Paweł Grajper (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), mgr Anna Potyka (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją) oraz mgr Mariusz Starak (Studium Języków Obcych).

Dla studentów przeniesienie zajęć stacjonarnych do przestrzeni wirtualnej wiązało się z większą samodzielnością w organizacji obowiązków. Prowadzący zajęcia poszukiwali odpowiednich narzędzi do komunikacji synchronicznej oraz rozwiązań, które pozwoliły nie tylko przesyłać zagadnienia w formie plików, ale także prowadzić wykłady czy ćwiczenia online.

– Początkowo proces ten wymagał kreatywności i poszukiwania ewentualnych możliwości, następnie przyswojenia nowych programów (w tym Zoom i OBS) i odnalezienia się w wirtualnym świecie. Reszta to już czysta przyjemność z prowadzenia zajęć i, czego nie ukrywam, „dziecięca radość” z poznania czegoś nowego – mówi prof. Rafał Burdzik, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. – Dużym wyzwaniem było także uruchomienie „wirtualnego laboratorium”, ale z naszym wspaniałym zespołem dydaktycznym (Ł. Konieczny, J. Warczek, J. Mendala, M. Mrozik, P. Słowiński) udało nam się opracować bardzo ciekawy model zajęć dla kilku przedmiotów. Zależało nam na pełnej wizualizacji zajęć, a także na losowym, spersonalizowanym generowaniu wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. I udało się! Warto podkreślić, że od początku moim założeniem było prowadzenie zajęć „live” w interakcji ze studentami, tak żeby nie odbiegały one formą i treścią od zajęć stacjonarnych – dodaje.

Zajęcia zdalnej edukacji przybierały różną formę, odpowiednio dopasowaną do grupy ćwiczeniowej oraz tematyki zajęć. – Przed przystąpieniem do przygotowania zajęć w formie zdalnej, odpowiedziałem sobie na pytanie, jak chciałbym, aby wyglądała zdalna edukacja, gdybym był studentem. Zależało mi również na tym, aby nie zasypać studentów ogromem materiału, który nie zawsze może być zrozumiały, jeśli zostanie przekazany w formie „suchych” treści, pozbawionych właściwych wyjaśnień i komentarzy – tłumaczy prof. Marek Płaczek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. – Z drugiej strony prowadzę dużo ćwiczeń tablicowych i zajęć projektowych i nie chciałem też spędzić całego semestru przed komputerem, przygotowując prezentacje z obszernymi wyjaśnieniami. Postanowiłem prowadzić zajęcia w trybie asynchronicznym, aby studenci mogli je odbywać i wracać do nich w dogodnym dla siebie czasie.

Sposoby prowadzenia zajęć za pośrednictwem Internetu przedstawia także dr inż. Paweł Grajper z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki: – Zajęcia realizowałem z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji w formie spotkań online. Spotkania odbywały się za pośrednictwem komunikatorów Zoom i Skype. W trakcie wykładów omawiałem wyświetlane treści, prezentowałem krótkie filmy z wyprzedzeniem przekazując studentom niezbędne materiały. Podczas ćwiczeń i projektów używałem instruktażowo programów wykorzystywanych do realizacji poszczególnych zadań. Konsultując projekty często korzystałem z opcji pulpitu zdalnego.

Studenci mieli również możliwość uczestniczenia w konsultacjach, podczas których wspólnie z nauczycielami podejmowali zagadnienia poruszane podczas wykładów lub w otrzymanych materiałach. – Prowadząc zajęcia na uczelni, staram się zawsze być dostępny dla studentów i im pomagać. Tę samą zasadę zastosowałem w czasie nauczania zdalnego. Poza zajęciami i obowiązkowymi zdalnymi konsultacjami byłem dostępny dla studentów w dodatkowych terminach w razie potrzeby. Dzięki temu każdy, kto miał problem z jakimś zadaniem, mógł liczyć na moją pomoc – mówi dr inż. Paweł Nowak z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Epidemia koronawirusa była przyczyną społecznej izolacji i ciągłego przebywania w domach. Dlatego też dla wielu osób ważna była możliwość kontaktowania się w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi online. Z tego rozwiązania korzystał m.in. mgr Mariusz Starak ze Studium Języków Obcych, organizując dla studentów zdalną pracę w grupie. – W czasie przymusowej izolacji mogłem wykorzystać różne metody i techniki nauczania. Sprawdziły się tutaj ćwiczenia dające studentom możliwość wykazania się pomysłowością i zaangażowaniem w ciekawy, a czasem zabawny sposób. Wymienię tylko niektóre, takie jak tworzenie tutoriali, nagrywanie filmików, prezentacje multimedialne lub wypowiedzi ustne nagrywane w formie plików MP3 – wyjaśnia mgr M. Starak. – Korzystałem z komunikatorów, takich jak Discord i Zoom, na których studenci mogli pracować w grupach, co w czasie COVID-19 okazało się bezcenne ze względu na brak możliwości spotkania się w sali zajęciowej. 

Prof. Hanna Barchańska z Wydziału Chemii podkreśla, że na sukces zajęć prowadzonych zdalnie wpływ miało zaangażowanie studentów, którzy mogli przez ten czas zdobyć nowe kompetencje związane z organizacją pracy i czasu. – Mijający semestr nauki prowadzonej w trybie zdalnym był dla nas wszystkich wyzwaniem. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że moje zajęcia prowadzone w trybie online spotkały się z pozytywnym odbiorem studentów, czego wyrazem jest przyznane mi wyróżnienie. Na ten sukces złożyła się nie tylko moja praca dydaktyczna, ale również, a może przede wszystkim, praca studentów, którzy potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzięki systematycznej pracy, wzajemnemu zrozumieniu oraz przestrzeganiu ustalonych reguł możemy uznać mijający semestr za czas zdobywania nowych umiejętności: nie tylko tych „czysto chemicznych”, ale również tych związanych z samodzielną organizacją pracy i samodyscypliną – wyjaśnia. Na odbiorców zajęć i ich udział w zdalnym kształceniu zwraca także uwagę dr inż. Tomasz Owczarek z Wydziału Organizacji i Zarządzania. – Zdalne kształcenie nie byłoby skuteczne bez odpowiedniego odbioru. Miałem to szczęście, że studenci kierunku analityka biznesowa, dla których prowadziłem zajęcia w tym semestrze, bardzo pozytywnie reagowali na proponowane rozwiązania. To przede wszystkim postawa studentów: systematyczna praca, wnikliwość i zadawane pytania, a nawet prośby o dodatkowe możliwości sprawdzenia się i zadania, sprawiły, że – wierzę w to mocno – wykorzystaliśmy ten czas najlepiej, jak się dało – mówi.

Jak wskazuje dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny z Wydziału Architektury, w czasie trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pomocne okazało się doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń stacjonarnych. – Moje doświadczenie na Politechnice Śląskiej w tej mierze sięga już prawie 30 lat. Zdobywałem je, najpierw słuchając znakomitych mówców, później moich przełożonych, a dziś emerytowanych profesorów architektury: Andrzeja Niezabitowskiego, Jacka Radziewicza-Winnickiego czy Jacka Owczarka. To oni są ciągle dla mnie wzorem. Zawsze słuchałem też telewizyjnych wykładów profesora Wiktora Zina pt. „Piórkiem i węglem”, które miały wpływ na wybór mojego zawodu. Staram się być godnym spadkobiercą tych osobowości. Może wszystko to pomogło mi osiągnąć taki rezultat – mówi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny. – Prowadzę jeszcze inne pozauczelniane aktywności, jako wykładowca, prelegent, moderator dyskusji z wieloma partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie. Jak każdy profesjonalnie podchodzący do swoich obowiązków, staram się być zawsze dobrze przygotowany oraz robić to najlepiej, jak tylko potrafię, używając sprawdzonych metod oraz własnych predyspozycji.

– Receptą na sukces jest wytężona praca. Materiały muszą być przygotowane bardzo dobrze, musi ich być zdecydowanie więcej, aby student mógł pracować samodzielnie. Nie można oczywiście zaprzestać kontaktów synchronicznych, czyli edukacji, w której kontakt jest możliwy za pomocą platform multimedialnych na żywo – tłumaczy dr inż. Krzysztof Sztymelski z Wydziału Elektrycznego. – Semestr ten zweryfikował także nieco mój ogląd na zdalną edukację. Nigdy wcześniej nie prowadziłem takiej formy zajęć i nie spodziewałem się nawet, że będę musiał zmierzyć się z takim wyzwaniem. Początkowo wyrażałem nawet opinię, że skuteczne zdalne nauczanie nie jest w ogóle możliwe. Dla pewnych form zajęć, takich jak wykłady, ćwiczenia lub pewne seminaria, edukacja taka, może jednak odnosić pozytywny skutek, jest to w pewnych przypadkach naprawdę możliwe.

Sprawnie przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik oraz metod kształcenia na odległość są dowodem na niezwykłe zaangażowanie nauczycieli akademickich. Taka forma pozwoliła zdobyć kolejne doświadczenia, które z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój kształcenia w kolejnych latach akademickich. Dzięki stosowanym przez prowadzących metodom i narzędziom multimedialnym studenci Politechniki Śląskiej mogli więc nie tylko korzystać z materiałów udostępnionych na Platformie Zdalne Edukacji, ale także wysłuchać wykładów, uczestniczyć online w zajęciach oraz w seminariach i konsultacjach w trybie synchronicznym.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2020 12:16, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2020 12:17, wykonana przez: Aleksandra Weber
4 lipca 2020
Konkurs inicjatyw wspólnoty akademickiej PŚ rozstrzygnięty
Studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej mogli zgłaszać pomysły, które w znaczący sposób przyczynią się do podniesienia komfortu pracy i studiowania.
 
W konkursie złożono 10 wniosków. Komisje oceniające – po zaakceptowaniu propozycji przez JM Rektora – skierowały do realizacji 9 inicjatyw: 6 z kampusu w Gliwicach, 2 z kampusu w Katowicach oraz 1 z kampusu w Zabrzu.
 
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAJĄ DOFINANSOWANIE
 
Zgłoszone przez pracowników i doktorantów
 • Utworzenie mobilnych mikrostref studenta.
  – W budynku Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.
 • Strefa doktoranta przy Rektoracie.
  – W budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.
 • Budowa zadaszonego i ogrodzonego miejsca składowania odpadów dla Wydziałów Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej.
  – Między wydziałami w Zabrzu.
 • Project Room.
  – W budynku Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.
 • Bezdotykowa stacja do dezynfekcji i higieny rąk.
  – W budynkach zainteresowanych Wydziałów.
 • Biblioteczna strefa nauki i kreatywności.
  – W budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Zgłoszone przez studentów

 • Innowacyjna strefa kreatywności – Project Room studentów i pracowników Politechniki Śląskiej.
  – W budynku Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.
 • Strefa studenta i doktoranta przy Rektoracie Politechniki Śląskiej.
  – W budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej,
 • Strefa studenta.
  – W budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Wiadomość utworzona: 4 lipca 2020 10:11, autor: Jadwiga Witek
2 lipca 2020
Studenci Politechniki Śląskiej opracowali projekty betonowych dekoracji

Zakończyła się piąta edycja projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning) z udziałem studentów II roku Wydziału Budownictwa we współpracy ze Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. W ramach przedsięwzięcia studenci realizują projekty wykonane z betonu.

Projekt CLIL – Content and Language Integrated Learning – to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. Zakłada połączenie wiedzy fachowej, związanej z przedmiotem nauczania, oraz umiejętności i kompetencji językowych, kształconych na lektoracie. Metoda ta jest rozpowszechniona na uczelniach europejskich i polecana do stosowania w szkolnictwie wyższym przez Komisję Europejską. Na Politechnice Śląskiej koordynatorami językowymi projektu są mgr Iwona Seta-Dąbrowska oraz mgr Janusz Sroka ze Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, natomiast funkcję koordynatora merytorycznego pełni dr inż. Małgorzata Gołaszewska z Wydziału Budownictwa.

Content and Language Integrated Learning rozpoczął się na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2015/2016. W tegorocznej edycji wzięło udział 40 studentów Wydziału Budownictwa, którzy opracowali projekty form dekoracyjno-użytkowych. Wśród nich pojawiły się donice, lampy, hantle, a nawet biżuteria czy też ramki na obraz, które zostaną wykonane z kolorowego betonu. W tym roku, ze względu na brak możliwości pracy w laboratorium, projekty zostaną wykonane w innym terminie.

Po raz pierwszy, oprócz grupy zaawansowanej (poziom angielskiego: C1), uczestniczyła również grupa średniozaawansowana (poziom angielskiego: B2). We wcześniejszych latach w CLIL włączały się wydziały: Architektury, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Elektryczny i Mechaniczny Technologiczny. Ponadto projekt był realizowany nie tylko w języku angielskim, ale także w języku niemieckim.

– Projekt CLIL umożliwia rozwijanie bardzo praktycznych umiejętności językowych ściśle związanych z danym kierunkiem studiów. Studenci uczestniczący w projekcie mają szanse na poszerzanie wiedzy oraz fachowego słownictwa, w tym wypadku związanego głównie z betonem i procesami budowlanymi. Rozwijają także umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole, komunikatywność, kreatywność – mówi mgr Iwona Seta-Dąbrowska. – Ważna jest także przedsiębiorczość, którą muszą się wykazać studenci próbujący nawiązać współpracę z firmami budowlanymi, wspomagającymi zadania projektowe – dodaje.

Przedsięwzięcie jest podzielone na dziewięć etapów. Zaplanowane w nich zadania to m.in. zebranie materiałów źródłowych, organizacja poszczególnych etapów i wyznaczenie terminów ich zakończenia, realizacja projektu, dobór materiałów, podział pracy oraz prowadzenie dokumentacji. Ostatni etap zakłada przedstawienie produktu końcowego w formie prezentacji w języku obcym.

– Wydział Budownictwa prowadzi współpracę ze Studium Języków Obcych w ramach projektu CLIL piąty rok z rzędu. Dla studentów to świetna okazja do uzupełnienia wiadomości o technologii betonu poprzez praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy – mówi dr inż. Małgorzata Gołaszewska. – Pod naszym czujnym okiem studenci samodzielnie planują, projektują i wykonują elementy betonowe w laboratorium Wydziału Budownictwa, dzięki czemu mogą zmierzyć się z realnymi problemami technologii betonu i prefabrykacji. W tym roku niestety nie udało przeprowadzić się części laboratoryjnej, ale liczymy na dalszą współpracę w przyszłym roku akademickim.

Działania są prowadzone przez jeden lub dwa semestry, z czego pierwszy jest poświęcony poszerzaniu wiedzy teoretycznej koniecznej do sprawnego wykonania projektu w drugim semestrze.

Korzyści płynące z udziału w CLIL – zdobywanie merytorycznej wiedzy oraz umiejętności z języka obcego – sprawiają, że z roku na rok zwiększa się liczba chętnych na udział w projekcie. Ponadto uczestnicy otrzymują możliwość nawiązania współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwijając praktyczne kompetencje, przydatne na rynku pracy.

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2020 11:35, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2020 11:41, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 lipca 2020
Politechnika Śląska z kompletem złotych medali w AMŚ w siatkówce plażowej

Nasi studenci i studentki zdobyli złote medale w Akademickich Mistrzostwach Śląska w siatkówce plażowej!

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Maria Woźniczka i Aleksandra Elko oraz Przemysław Gepfert i Jędrzej Lach. Ponadto brązowy medal zdobyły Karolina Krzeszewska i Kamila Toborek.

W klasyfikacji drużynowej (zarówno żeńskiej, jak i męskiej) Politechnika Śląska okazała się najlepsza!

SIATKÓWKA KOBIET
I miejsce: Aleksandra Elko i Maria Woźniczka,
III miejsce: Kamila Toborek i Karolina Krzeszewska,
V miejsce: Agata Kroplewska i Nicole Rybakiewicz,
IX miejsce: Karolina Szafarczyk i Wiktoria Domajer.

SIATKÓWKA MĘŻCZYZN
I miejsce: Jędrzej Lach i Przemysław Gepfert,
V miejsce: Karol Kania, Bartosz Głowacki,
VII miejsce: Tomasz Stawiarski, Karol Undas,
IX miejsce: Krzysztof Czekała, Tomasz Błaszczok. 

AMŚ w Siatkówce Plażowej odbyły się 18-19 czerwca w Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Dąbrowie Górniczej.

 

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2020 10:48, autor: Aleksandra Weber
2 lipca 2020
Zmarł dr Wacław Pluskiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 2020 r. zmarł dr Wacław Pluskiewicz, wieloletni pracownik Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, w latach 1995–2002 Prodziekan ds. Studenckich.

Dr Wacław Pluskiewicz pracował w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania. Był współautorem nowych kierunków studiów, planów i programów nauczania. W latach 1981–1995 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, zaś w latach 1995–2002 Prodziekana ds. Studenckich.

Od połowy lat 90. prowadził badania nad świadomością młodzieży na temat idei uniwersalizmu europejskiego. Od 2002 roku był opiekunem praktyk studenckich na kierunku socjologia i wchodził w skład Uczelnianej Komisji Praktyk i Obozów Studenckich.

Jego dorobek publikacyjny – obejmujący książki, skrypty i podręczniki – był znany zarówno w kraju, jak i za granicą. Na konferencjach naukowych wygłosił kilkadziesiąt referatów, w tym ponad 30 podczas konferencji zagranicznych. Szczególnie aktywnie współpracował z pracownikami Uniwersytetu Technologicznego w Kownie oraz Politechniki Lwowskiej.

Pod jego opieką przygotowano prawie 100 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Był wspaniałym pedagogiem, cieszącym się szacunkiem i uznaniem wśród studentów i kadry akademickiej.

Msza święta odbędzie się 4 lipca o godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach (ul. Franciszkańska 1), a pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2020 08:32, autor: Dominika Gnacek
1 lipca 2020
Dodatkowe środki na projekty PBL – III edycja

Już po raz trzeci członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mają możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach specjalnego konkursu. Zgłoszenie może obejmować przedsięwzięcia oparte na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning).

Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania i rozliczania została określona w regulaminie zawartym w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku.

Termin składania wniosków upływa 7 lipca.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w ogłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami dwóch poprzednich edycji: w pierwszej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom, a w drugiej zdecydowano o wyróżnieniu 20 koncepcji.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu poświęconego aktywizacji społeczności studenckiej: „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”. Przedsięwzięcie stanowi urzeczywistnienie zadań wynikających z udziału Uczelni w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku).

Wiadomość utworzona: 1 lipca 2020 11:46, autor: Dominika Gnacek
1 lipca 2020
XX Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa

Konferencja z udziałem doktorantów z 13 ośrodków z Polski odbyła się w dniach od 4 do 5 czerwca 2020 roku. Organizatorem wydarzenia, które zostało przeprowadzone w trybie zdalnym, była Politechnika Śląska.

XX Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, w której wzięło udział 35 doktorantów oraz 16 promotorów, była poświęcona m.in. prezentacji wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką badań podejmowanych przez doktorantów ośrodków naukowych oraz wymienić doświadczenia.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 5 sesji tematycznych: „Budownictwo komunikacyjne i geotechnika”, „Materiały budowlane”, „Procesy budowlane i fizyka budowli”, „Konstrukcje budowlane i mechanika budowli”. W ich trakcie wygłoszono 37 referatów, z czego 35 przedstawili doktoranci.
W czasie konferencji nagrodzono najlepsze prezentacje. Wśród laureatów znaleźli się doktoranci Politechniki Śląskiej: mgr inż. Magdalena Wróblewska, mgr inż. Mateusz Żarski, mgr inż. Natalia Paszek, mgr inż. Karol Wandoch, mgr inż. Monika Siwek, mgr inż. Krzysztof Grzyb, mgr inż. Mateusz Smolana, mgr inż. Aneta Żmij. Ponadto w Konkursie o Nagrodę im. Prof. Włodzimierza Burzyńskiego wyróżniono najlepsze prace teoretyczne i teoretyczno-badawcze z zakresu mechaniki. Laureatami zostali: mgr inż. Mateusz Smolana, mgr inż. Aneta Żmij oraz mgr inż. Krzysztof Grzyb.
Opiekunem konferencji był dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ, pełniący funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Organizatorami konferencji byli doktoranci i absolwenci studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była dr inż. Iwona Pokorska-Silva, a członkami dr inż. Małgorzata Gołaszewska, mgr inż. Natalia Paszek, mgr inż. Mateusz Smolana oraz mgr inż. Aneta Żmij.

Patronat nad wydarzeniem objęli:
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
• prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
• prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
• dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, Przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach,
• dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT, Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
• dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK, Przewodniczący Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Sponsorami byli: Górażdże Cement S.A., Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Konbet Poznań Sp. z o.o. oraz  Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Wiadomość utworzona: 1 lipca 2020 10:56, autor: Aleksandra Weber
1 lipca 2020
Ogłoszono wyniki II konkursu finansowania projektów SKN

43 projekty realizowane przez studenckie koła naukowe na Politechnice Śląskiej otrzymają wsparcie pieniężne w II edycji konkursu finansowania w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie 43 projektom, które w wyniku oceny uzyskały minimum 6 punktów. Projekty te, zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 9000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki II edycji konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych.

I konkurs finansowania projektów studenckich kół naukowych został rozstrzygnięty w maju bieżącego roku. Przedstawiciele zwycięskich kół naukowych wzięli udział w spotkaniu, podczas którego zaprezentowali projekty. Fotorelacja z wydarzenia jest dostępna w galerii

Wiadomość utworzona: 1 lipca 2020 10:25, autor: Aleksandra Weber
30 czerwca 2020
Politechnika Śląska z certyfikatem Uczelni Liderów!

Politechnika Śląska została wyróżniona w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2020”.
 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nagrodziła Politechnikę Śląską certyfikatem „Uczelnia Liderów 2020”. Politechnika otrzymała to wyróżnienie jako jedyna spośród publicznych uczelni akademickich w województwie śląskim.
 
– Kolejny raz otrzymaliśmy to wyróżnienie, co jest dla Politechniki Śląskiej ogromnym sukcesem. Dokładamy wszelkich starań by takie czynniki, jak bogata oferta dydaktyczna, kształcenie zorientowane projektowo oraz nowoczesne formy kształcenia interaktywnego przynosiły wymierne efekty. Uważnie obserwujemy zmiany i trendy na rynku pracy. Jego zapotrzebowanie wyraźnie sygnalizuje, że studenci powinni realizować część programu studiów we współpracy z partnerem przemysłowym, co jest możliwe za sprawą studiów dualnych. Wprowadzamy również działania rozszerzające program mentorski, którego celem jest pozyskanie najzdolniejszych studentów i otoczenie ich najlepszą opieką – mówi JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Jednostki oraz uczelnie biorące udział w Programie „Uczelnia Liderów” są ocenianie m.in. pod względem oferty edukacyjnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych, edukacji praktycznej, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakością kształcenia.
 
– Uczelniom wyróżnionym w konkursie trzeba oddać wielki szacunek za to, jak uczą kreatywność, w jaki sposób kształtują postawy innowacyjne, przedsiębiorcze, krytyczne wobec rzeczywistości. Za to, jak modelują osobowości, charaktery i temperamenty młodych ludzi, jak radzą sobie z zaszczepianiem w osobowościach studentów zdolności do elastycznego reagowania na zjawiska, procesy i trendy wokół nich – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Celem Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikacja i promowanie najlepszych polskich uczelni, które kształcą przedsiębiorczych, kreatywnych, osiągających sukcesy na rynku pracy.

Wiadomość utworzona: 30 czerwca 2020 15:03, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2020 15:03, wykonana przez: Aleksandra Weber
30 czerwca 2020
Ogłoszono wyniki II konkursu PBL

20 projektów realizowanych na Politechnice Śląskiej otrzyma wsparcie pieniężne w II edycji konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL.

Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 20 projektom, które w wyniku oceny uzyskały minimum 6 wymaganych punktów. Projekty te, zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

Wiadomość utworzona: 30 czerwca 2020 14:05, autor: Aleksandra Weber
29 czerwca 2020
Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego rodzicom dzieci do lat 8, zostaje przedłużony do 12 lipca 2020 roku.

Dział Zasobów Osobowych informuje, że od 6 maja 2020 roku jest możliwe otwieranie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jednakże jest to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Rodzice mogą wystąpić o przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli:
– otwarta placówka nie zapewnia opieki wszystkim podopiecznym;
– mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii.

Aktualny wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wiadomość utworzona: 29 czerwca 2020 15:06, autor: Aleksandra Weber
26 czerwca 2020
Konkurs Three Minute Thesis

Rusza rejestracja do śląskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® organizowanego przez Politechnikę Śląską, Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów.

Three Minute Thsesis® to wydarzenie skierowane do doktorantów. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie tematyki związanej z pracą doktorską w taki sposób, by była ona jak najbardziej przystępna dla szerokiego grona odbiorców. Młodzi naukowcy mają jedynie 3 minuty na przedstawienie swoich badań. 

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 30 października 2020 roku. Eliminacje odbędą się 7 listopada 2020 roku, natomiast finał 20 listopada 2020 roku.

Three Minute Thsesis® (3MT®) to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej. Jego uczestnicy mają okazję do przedstawienia swoich idei oraz odkryć, a także rozwinięcia zdolności komunikacyjnych i popularyzacyjnych.

Szczegółowe informacje oraz kontakt z organizatorami znajdują się na stronie internetowej śląskiej edycji konkursu 3MT®.

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2020 14:43, autor: Aleksandra Weber
26 czerwca 2020
Książka o profesorze Stanisławie Ochęduszce

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Politechniki Śląskiej wydano książkę pt. „Profesor Stanisław Ochęduszko – twórca śląskiej szkoły termodynamiki”.

Profesor Stanisław Ochęduszko przybył do Gliwic ze Lwowa w 1946 r. i został kierownikiem Katedry Teorii Maszyn Cieplnych na Wydziale Mechanicznym. Skupił wokół siebie liczne grono współpracowników i wypromował 16 doktorów nauk technicznych, z których 13 zostało później profesorami.
Był organizatorem i pierwszym dziekanem powstałego w 1953 roku Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W latach 1956–1959 pełnił funkcję rektora. Od 1961 roku był członkiem PAN, w 1969 r. otrzymał godność doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. W tym samym roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w grudniu 1969 r. i został pochowany na cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

Profesor S. Ochęduszko był autorem podstawowych podręczników: „Teoria Maszyn Cieplnych” oraz „Termodynamika stosowana”.

Uczniowie Profesora kontynuowali jego dzieło: wypromowali łącznie 150 doktorów nauk, z których 34 zostało w różnym czasie profesorami. Wielu z nich pracowało lub pracuje nadal na Politechnice Śląskiej i innych uczelniach, nie tylko w Polsce.

Książka opowiada o pracach naukowych i dydaktycznych profesora Stanisława Ochęduszki oraz o przenoszeniu tradycji Politechniki Lwowskiej do Gliwic.

Została opracowana przez prof. Edwarda Kostowskiego oraz wydana przez Katedrę Techniki Cieplnej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Wydziałów Mechanicznego-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2020 14:38, autor: Aleksandra Weber
25 czerwca 2020
Dni Otwarte Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej

Instytut Fizyki zaprasza na wirtualne Dni Otwarte, które odbędą się 29 i 30 czerwca. Podczas wydarzenia zaplanowano m.in. wykłady oraz pokazy eksperymentów fizycznych.

Wydarzenie jest skierowane do kandydatów na studia w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej oraz do wszystkich pasjonatów nauki. Uczestnicy spotkań online będą mogli wziąć udział w wykładach popularnonaukowych, prezentacjach firm partnerskich oraz pokazach eksperymentów fizycznych.

Ponadto studenci przedstawią laboratoria, koła naukowe działające w Instytucie oraz prowadzone projekty. Zaprezentują także kierunek: fizyka techniczna.

Wydarzenia będą odbywały się w godzinach od 10:00 do 14:00 w poniedziałek (29 czerwca) oraz od 10:00 do 14:30 we wtorek (30 czerwca). Na profilu facebookowym Fizyka Techniczna wkrótce zostaną umieszczone linki do platformy, za pośrednictwem której będzie można wziąć udział w Dniach Otwartych.

Plan Dni Otwartych Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 25 czerwca 2020 13:32, autor: Aleksandra Weber
25 czerwca 2020
Granty i stypendia w programach projakościowych na wsparcie rozwoju naukowego

Wiadomość utworzona: 25 czerwca 2020 09:19, autor: Aleksandra Weber
25 czerwca 2020
Wynalazki z Politechniki Śląskiej nagrodzone podczas Targów INTARG 2020

Podczas tegorocznej, 13. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 zostało nagrodzonych aż 7 wynalazków z Politechniki Śląskiej. W tym roku ze względu na pandemię, wydarzenie odbyło się w formule on-line.

Pomimo trwającej od miesięcy pandemii COVID-19, naukowcy Politechniki Śląskiej w ścisłej współpracy z Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, pracowali nad różnymi rozwiązaniami technologicznymi. Innowacyjność przedsięwzięć została doceniona przez międzynarodowe i interdyscyplinarne jury.

1) „Modułowy system pomiarowy” opracowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Autorzy: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ, dr inż. Edyta Krzystała, mgr inż. Paweł Schmidt
Projekt otrzymał Platynowy Medal Targów, nagrodę specjalną Przewodniczącego Jury oraz Dyplom Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

2) „γBEAKER” z Instytutu Fizyki
Autorzy: dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, dr inż. Konrad Tudyka, dr hab. inż. Piotr Moska, mgr inż. Agnieszka Szymak
Do autorów powędrował Dyplom Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za innowacyjne rozwiązanie o wysokim poziomie TRL, a także Złoty Medal Targów.

3) „μDOSE” z Instytutu Fizyki
Autorzy: dr inż. Konrad Tudyka, mgr inż. Sebastian Miłosz, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, dr hab. inż. Piotr Moska, dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Agnieszka Szymak
Projekt został uhonorowany Złotym Medalem oraz Nagrodą Prezesa Urzędu Patentowego RP.

4) „Brama odkażająca WAAM Gate Med 1.0”  przygotowana na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
Autorzy: dr inż. Magdalena Bogacka, dr inż. Artur Czachor
Projekt uzyskał Złoty Medal Targów.

5) „Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania” Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Fizyki
Autorzy: dr hab inż. Tomasz Tański, prof. PŚ, prof. dr hab. Marian Nowak, dr inż. Wiktor Matysiak, dr inż. Piotr Szperlich
Wynalazek otrzymał Srebrny Medal Targów.

6) „Predykcja własności produktów wytwarzanych z niehomogenicznego strumienia surowców odpadowych na bazie poliolefin” wydziały: Mechaniczny Technologiczny, Chemiczny, Organizacji i Zarządzania
Autorzy: dr inż. Piotr Sakiewicz, dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek, prof. PŚ, dr inż. Józef Ober, mgr inż. Mateusz Lis, mgr inż. Joanna Mścichecka
Projektowi przyznano Srebrny Medal Targów.

7) „Tłok do silnika spalinowego wzmocniony lokalnie kompozytowym insertem typu Al/SiCp kształtowanym w procesie odlewania odśrodkowego” Wydział Inżynierii Materiałowej
Autorzy: dr hab. inż. Anna Janina Dolata, prof. PŚ, dr hab. inż. Maciej Dyzia
Do autorów również powędrował Srebrny Medal Targów.

Większość nagrodzonych wynalazków realizowana była w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 oraz Tango 2 w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

Szczegółowe informacje dotyczące nagrodzonych rozwiązań znajdują się na stronie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.
 
 
 
 

 

Utworzony o 2020-06-22 13:47 przez Dominika Gnacek 

Wiadomość utworzona: 25 czerwca 2020 09:16, autor: Aleksandra Weber
23 czerwca 2020
Bezpieczeństwo cyfrowe w przemyśle

W środę, 24 czerwca, odbędzie się webinar „Jak bezpiecznie cyfryzować procesy wytwórcze – bezpieczeństwo cyfrowe w przemyśle”. Prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC.
 
Podczas webinaru prelegenci wprowadzą uczestników w pojęcie cyberbezpieczeństwa i przedstawią praktyczne przykłady jego wdrażania w przemyśle. Ponadto opowiedzą o wyzwaniach, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w związku z cyfryzacją procesów wytwórczych.
 
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Łasut (Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC), Ewa Mikos (Siemens), Marek Ostafil (Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC/Smart Secure Networks), Katarzyna Dzidt (Ambasada Izraela), Maciej Włodarski (BASF) oraz Waldemar Chlebik (Siemens).
 
Zapisów na webinar można dokonać poprzez mail: office@ssn.international
 
Śląski Klaster Internetu Rzeczy został utworzony przez przedsiębiorców, uczelnie i władze regionu. W gronie jego członków znajduje się Politechnika Śląska.

Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2020 09:59, autor: Aleksandra Weber
19 czerwca 2020
Konferencja online podsumowująca projekt „DIAD-tools”

24.06.2020 o 16:00 serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu „Rozwój Interaktywnych i Animowanych Pomocy Dydaktycznych – DIAD-tools”. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora Zoom.us.
 
Projekt „DIAD-tools” jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 Partnerstwo Strategiczne. Jego głównym celem jest przygotowanie interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych, które ułatwią uczniom szkół zawodowych, techników i studentom uczelni technicznych opanowanie zasad sporządzania rysunków technicznych.
 
W ramach projektu „DIAD-tools” opracowano pięć modułów materiałów dydaktycznych dotyczących: zasad tworzenia rysunku, rysunku geometrycznego, podstaw rzutowania, podstaw rysunku technicznego-maszynowego i rysunku architektoniczno-budowlanego. Animowane i interaktywne materiały dydaktyczne wspomagające naukę w trybie zdalnym są dostępne w sześciu wersjach językowych: angielskiej, litewskiej, estońskiej, łotewskiej, słowackiej i polskiej.
 
Partnerami projektu są jednostki dydaktyczne i uczelnie wyższe z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Polski. Politechnika Śląska jest reprezentowana w projekcie przez Pracownię Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa. Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Śląskiej jest dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń.
 
Zgłoszenie udziału należy wysłać na adres e-mail: monika.sroka-bizon@polsl.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który zostaną przekazane dane do logowania.
 
Szczegółowe informacje o konferencji DIAD-tools można znaleźć na stronie konferencji:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/ZGGI/Konf_DIADtool/Strony/index.html

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2020 15:58, autor: Jadwiga Witek
18 czerwca 2020
Stypendystka MNiSW na Politechnice Śląskiej

Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik z Politechniki Śląskiej znalazła się w gronie laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda przyznawana jest wybitnym młodym naukowcom.

Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik została laureatką stypendium za osiągnięcia w zakresie dyscypliny naukowej: inżynieria chemiczna. Będzie otrzymywać nagrodę w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez 3 lata.

– Stypendium jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, jak również motywacją do dalszej pracy. Prowadzenie badań w tematyce biomateriałów wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności badawczych. Pragnę podziękować Władzom Politechniki Śląskiej oraz współpracownikom z Wydziału Chemicznego za możliwość realizacji badań naukowych i wsparcie w realizacji projektów – mówi stypendystka.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyróżnił 200 osób. Stypendyści, w tym zaledwie 53 doktorantów, zostali wyłonieni spośród 1793 wnioskodawców. Kwalifikacji i ocenie podlegały osiągnięcia w zakresie m.in. autorstwa i współautorstwa monografii lub jej rozdziału, artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym, kierownictwa projektu badawczego, otrzymania patentu, zagranicznego stażu, stypendium lub współpracy z prestiżową zagraniczną instytucją, sukcesów w konkursach o skali międzynarodowej.

Młodzi naukowcy z Politechniki Śląskiej, odnoszący sukcesy na polskiej i międzynarodowej arenie współtworzą mocny kapitał dla dalszego rozwoju Uczelni. Widoczność w gronie najlepszych w połączeniu z takimi faktami, jak np. obecność Politechniki Śląskiej wśród 10 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to także szansa dążenia do doskonałości badawczej i innowacyjności.

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 10:26, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2020 14:26, wykonana przez: Jadwiga Witek
17 czerwca 2020
Konferencja online MATLAB EXPO 2020

Od 24 do 26 czerwca będzie odbywała się bezpłatna konferencja MATLAB EXPO 2020. Wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową oraz udziałem oprogramowań MATLAB i Simulink w procesach jej wdrażania. Z uwagi na obowiązujące zalecenia dotyczące prewencji zakażeń wirusem SARS-CoV-2 konferencja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Internetu.

Transformacja cyfrowa ma wpływ na każdą dziedzinę życia i przemysłu, dlatego organizatorzy MATLAB EXPO uczynili ją motywem przewodnim nadchodzącej konferencji. Przygotowane na potrzeby wydarzenia prezentacje będą prowadzone przez specjalistów z firmy MathWorks oraz inżynierów firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, a wśród omawianych kwestii pojawią się tematy związane m.in. z Deep Learning oraz Automated Driving.

Program konferencji, biogramy prelegentów oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie konferencji.

Więcej informacji o oprogramowaniu MATLAB, jej dystrybutorze, sposobie instalacji i narzędziach znajduje się na stronie Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2020 13:21, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2020 13:22, wykonana przez: Dominika Gnacek
18 czerwca 2020
Logo Dostępnej Uczelni

15 czerwca ogłoszono wyniki konkursu studenckiego na logo Dostępnej Uczelni. Jury postanowiło nagrodzić prace dwóch studentek: Wiktorii Grzechnik i Katarzyny Zbrzeźniak. Zwycięska grafika będzie stosowana na potrzeby realizacji zadań projektu pt. „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse”, realizowanego w ramach programu PO WER 3,5 DOS.

Konkurs napotkał duże zainteresowanie ze strony środowiska akademickiego – aż do chwili zakończenia naboru na mail wpłynęło 161 zgłoszeń. Jury w składzie: Przewodnicząca – mgr Grażyna Maszniew, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Juror Honorowy – dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, oraz dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ, Koordynator Centrum Wiedzy Projektowania Uniwersalnego Politechniki Śląskiej, zdecydowało o wyróżnieniu dwóch prac.

Nagrodę Główną o wartości 1 500 zł przyznano Wiktorii Grzechnik, a wyróżnienie o wartości 500 zł otrzymała Katarzyna Zbrzeźniak.

W obradach jury jako sekretarz uczestniczyła również dr inż. arch. Iwona Benek.

Organizatorami konkursu kierowanego do studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej były Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Architektury.
 
Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu pt. „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse”. Warunkiem kwalifikacyjnym zgłoszenia było indywidualne autorstwo projektu.

Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2020 11:13, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2020 14:09, wykonana przez: Dominika Gnacek
16 czerwca 2020
Sukces Politechniki Śląskiej w rankingu QS World University Rankings 2021

Politechnika Śląska po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings. Uczelnia uplasowała się w przedziale miejsc 801-1000. Spośród polskich uczelni technicznych jedynie Politechnika Warszawska znalazła się w wyższym przedziale rankingowym.

Ranking QS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rankingów szkół wyższych na świecie. Należy do tzw. „wielkiej trójki” obok Rankingu Szanghajskiego oraz Times Higher Education. – W ciągu ostatnich czterech latach Politechnika Śląska została odnotowana w trzech najważniejszych dla światowej nauki rankingach. To dla nas ogromny sukces i bardzo ważne osiągnięcie Uczelni. Warto podkreślić, że plasujemy się w ścisłej czołówce polskich szkół wyższych obecnych w tych rankingach, ale pracujemy także nad umacnianiem tej pozycji – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Ranking QS w swojej ocenie bierze pod uwagę 6 głównych wskaźników, takich jak: reputacja akademicka, reputacja pracodawców, stosunek liczbowy kadry akademickiej do studentów, liczbę cytowań oraz umiędzynarodowienie. – W tych obszarach jesteśmy bardzo dobrze oceniani, dzięki czemu Politechnika Śląska staje się widoczna nie tylko na światowej arenie nauki, ale zyskuje zupełnie nowe możliwości rozwoju. Jako uczelnia badawcza rozwijamy sześć priorytetowych obszarów, w których się specjalizujemy. Rankingi mają duży wpływ na pozyskiwanie nowych kontaktów, najlepszej kadry akademickiej i partnerów społeczno-gospodarczych. Umiejętność zdefiniowania i komunikowania własnego potencjału jest kluczowa dla nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami naukowymi i biznesowymi. Wzrost umiędzynarodowienia Politechniki Śląskiej jest jednym z głównych celów do zrealizowania w najbliższej kadencji – dodaje prof. Mężyk.

W tegorocznej edycji Rankingu QS znalazło się łącznie 15 polskich uczelni, spośród których najwyższe miejsca zajęły: Uniwersytet Warszawski – miejsce 321, Uniwersytet Jagielloński – miejsce 326 oraz Politechnika Warszawska – miejsce 511-521.
 
Pierwsza publikacja: 12 czerwca 2020 13:12, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2020 13:42, wykonana przez: Dominika Gnacek 

Wiadomość utworzona: 15 czerwca 2020 11:31, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia