Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 >
29 listopada 2019
Wicepremier Jarosław Gowin na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej

Otwarte, nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz władz Politechniki Śląskiej, odbyło się dziś, 25 listopada, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Spotkanie było związane z otrzymaniem przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. Przed posiedzeniem Senatu zorganizowano wspólną konferencję prasową ministra Jarosława Gowina oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka. 
 
30 października ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie dwudziestu najlepszych uczelni w Polsce, międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił dziesięć, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 procent.

– To wielkie wyróżnienie, ale także ogromna szansa rozwoju. Status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe. Jest to 10 procent naszej subwencji w 2019 roku, czyli blisko 35 milionów rocznie w latach 2020 – 2026. To także inny algorytm podziału subwencji, ukierunkowany bardziej na efekty działalności badawczej, ale także na doskonałość w zakresie kształcenia, na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umiędzynarodowienie uczelni we wszystkich obszarach – powiedział podczas konferencji prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał, że to wspaniała wiadomość dla całego śląskiego środowiska akademickiego, ale też ogromne wyzwanie dla uczelni. – To wielkie wyróżnienie, wymierne korzyści, przede wszystkim finansowe, ale też ogromne zobowiązania – do tego, że właśnie ta dziesiątka w światowych rankingach ma podjąć rywalizację z czołowymi uczelniami, na razie Europy, ale z czasem świata. To był wyjątkowy konkurs, miał charakter ściśle transparentny i ekspercki. Najpierw wyłoniliśmy dwadzieścia polskich uczelni w oparciu o obiektywne kryterium, jakim są kategorie naukowe. W tej dwudziestce znalazły się Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski. Do współpracy następnie zaprosiliśmy grono piętnastu wybitnych europejskich uczonych, reprezentujących większość krajów Unii Europejskiej, którzy wykonali tytaniczną pracę. Zapoznali się z reformą, którą przeprowadziliśmy rok temu, a także z pięcioma tysiącami stron wniosków dwudziestu uczelni. Każdy został szczegółowo zaopiniowany przez trzech ekspertów, następnie odbyły się rozmowy – rodzaje przesłuchań przedstawicieli władz tej dwudziestki. Na koniec eksperci poprosili ministerstwo o przedstawienie skrótów statutów. Politechnika Śląska wypadła naprawdę znakomicie, i to na każdym z etapów. Bardzo wysoko oceniono wniosek, potem świetnie prezentację przedstawioną przez rektora, wreszcie wysoko został oceniony statut jako dokument, który rzeczywiście wyraża wolę zmian i doskonalenia się. Eksperci zwrócili uwagę na znakomity plan współpracy z biznesem. Politechnika Śląska spośród wszystkich polskich uczelni wyróżnia się bardzo przemyślaną koncepcją tego, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki. Bardzo wysoko eksperci ocenili też pomysł na szkoły doktorskie. Doktoranci będą kształceni we współpracy z instytutami badawczymi i innymi polskimi uczelniami. Ta koncepcja, bardzo interdyscyplinarna, nowoczesna, znalazła uznanie w oczach wybitnych uczonych. Wreszcie trzecia rzecz, o której już wspomniałem – wola zmian. Pan rektor i współpracownicy przekonali ekspertów, że Politechnika naprawdę chce podjąć rywalizację z najlepszymi uczelniami Europy i świata. Jestem przekonany, że ta konkurencja już teraz daje znakomite efekty. Chcę zwrócić uwagę, że po siedmiu latach nastąpi bardzo surowa ocena tego, w jaki sposób uczelnie wywiązały się z podjętych zobowiązań. Dwie spośród dziesięciu uczelni odpadną, a w ich miejsce wejdą dwie nowe. Ewaluacja śródokresowa nastąpi wcześniej. Po trzy i pół roku grono zagranicznych ekspertów oceni, czy poszczególne uczelnie realizują swoje zapowiedzi konsekwentnie. Znając determinację rektora i przygotowanie naukowe i dydaktyczne kadry Politechniki Śląskiej, jestem pewny, że i za trzy i pół roku, i za siedem lat dorobek Politechniki zostanie oceniony jeszcze wyżej – podkreślał wicepremier Jarosław Gowin.

Anna Budzanowska, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślała natomiast szeroki zakres współpracy Politechniki Śląskiej z innymi uczelniami: – Politechnika Śląska doskonale współpracuje z uczelniami, które są nie w samym sercu Śląska – w Częstochowie, Bielsku-Białej, Opolu, ale też z Politechniką Lwowską. Te wszystkie atuty, które udało się wypracować w ostatnim czasie, eksperci zagraniczni docenili i efekt tej synergii jest widoczny.

Rektor Politechniki Śląskiej podkreślił ponadto, że jednym z kluczowych elementów w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” było zdefiniowanie priorytetowych obszarów badawczych: – Były definiowane na podstawie audytów przeprowadzonych w uczelni, określały one z jednej strony potencjał rozwojowy uczelni, dotychczasowe osiągnięcia, a także uwzględniano wpływ danej dyscypliny na rozwój cywilizacyjny i technologiczny. Politechnika Śląska zdefiniowała sześć takich obszarów: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; materiały przyszłości; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W tych obszarach potencjał jest ogromny.

Tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej, Politechnika Śląska podpisała z przedstawicielami czternastu firm porozumienie na temat powołania konsorcjum, którego celem jest utworzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych o nazwie pełnomocnik ds. czystości technicznej.

Po konferencji wicepremier Jarosław Gowin wziął udział w otwartym, nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej.

Fotorelacja z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej znajduje się w galerii zdjęć.

Wiadomość utworzona: 25 listopada 2019 15:16, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2019 09:41, wykonana przez: Aleksandra Weber
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Uczelniane