Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 >
4 stycznia 2018
Prof. Marek Pawełczyk wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, został wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
 
Stowarzyszenie „Pro Silesia” powołane zostało z inicjatywy władz województwa śląskiego. Skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Do Stowarzyszenia przystąpiły dotychczas miasta: Będzin, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zawiercie, uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także podmioty środowiska biznesu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
• reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej,
• przejęcie zadań wcześniej realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli,
• podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców zgodnie z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji regionu służącej umiędzynarodowieniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego,
• inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie śląskim,
• prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz województwa śląskiego poprzez organizowanie i uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych adresowanych do różnych grup odbiorców,
• prowadzenie działalności służącej zacieśnianiu współpracy na linii samorząd-nauka-biznes, sprzyjającej wzmacnianiu roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości,
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego,
• promowanie uczelni wyższych z województwa śląskiego, jako miejsc atrakcyjnych pod względem poziomu i jakości kształcenia.
 

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2018 07:39, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2018 08:14, wykonana przez: Paweł Doś
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Uczelniane