Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 >
8 kwietnia 2020
Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej | Rector's Speech to Members of the Academic Community
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej! Przed nami okres Świąt Wielkiej Nocny, który co roku był okazją do radości, spotkań rodzinnych i wypoczynku. Tegoroczne święta będą nietypowe ze względu na stan epidemii i gwałtownie rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem.
 
Niestety województwo śląskie jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby zakażeń i na pierwszym pod względem liczby zgonów nimi spowodowanych. Wiemy także, że nie nastąpiła jeszcze kulminacja zachorowań.

Rada Ministrów i służby sanitarne zalecają unikanie spotkań oraz pozostanie w domu. Stajemy teraz przed bardzo trudnymi decyzjami, powinniśmy jednak podejmować je dojrzale i świadomie.

Nie stwarzajmy zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno swojego, jak i naszych bliskich czy każdego innego człowieka. Na rodzinne świętowanie przyjdzie jeszcze czas.
Unikajmy zatem niepotrzebnych podróży! Studenci, którzy już wyjechali bądź zamierzają wyjechać, niech pozostaną aż do odwołania w tych miejscach, w których spędzą święta!
 
Drodzy Studenci!
Wasze rzeczy osobiste pozostawione w akademikach będą bezpieczne tam, gdzie je zostawiliście. Nie ma potrzeby Waszego powrotu do domów studenckich, gdyż kształcenie w trybie zdalnym na Politechnice Śląskiej na pewno będzie się odbywać co najmniej do końca maja, a wiele wskazuje na to, że nawet do końca semestru.

Pamiętajcie, że nawet najcenniejsza rzecz pozostawiona w akademiku nie jest warta zdrowia Waszego, Waszych znajomych ani żadnej z osób, które spotkacie, także w trakcie podróży. Nie przyczyniajmy się zatem do wzrostu liczby zakażonych. Nie pomagajmy epidemii!

Miejmy wszyscy na względzie, że przez naszą lekkomyślność możemy wyrządzić krzywdę sobie i innym oraz spowodować nieodwracalne skutki. Okażmy naszą dojrzałość i odpowiedzialność!

Szanowni Państwo!
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne, spędzone być może z dala od najbliższych, będą dla Państwa spokojne i zdrowe, ale przede wszystkim bezpieczne.

Niech ten czas kojarzony ze Zmartwychwstaniem Pańskim będzie zwiastunem końca epidemii i rychłego powrotu do normalnego życia, czego z całego serca życzę wszystkim w imieniu własnym i kolegium rektorskiego Politechniki Śląskiej.

Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!
 
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

----------------------------------------------------------------------
Ladies and Gentlemen, Members of the Academic Community of the Silesian University of Technology! The Easter time ahead used to be our time for joy, family gatherings, and our time to relax.
 
This year, our Easter holidays will be unusual due to the state of the epidemic and the rapidly growing number of people infected with the coronavirus.
 
Unfortunately, the Silesian Voivodeship takes the second place in the country in terms of the number of infections and the first place in the number of deaths caused by them.
We do realise that the disease has not reached its climax yet.
The Council of Ministers and sanitary services recommend us to avoid meetings and to stay at homes. We are facing very difficult decisions at the moment, but we should take them in a  mature and conscious way.
 
Let’s neither pose a threat to our health and lives nor to the health and lives of our close ones and other people. The time for family celebrations is yet to come.
 
Let's avoid unnecessary travels! Our students, who have already left or intend to leave, please remain in places, where you spend your Easter until further notice!
 
Dear Students!
Your personal belongings left in the dormitories will be safely stored where you left them.
There is no need for you to return to dormitories because distance learning at the Silesian University of Technology will definitely take place at least until the end of May, and there are many indications that it will take place even until the end of the semester.
 
Remember that even the most valuable item left in the dormitory is not worth your health, your friends’ health or the health of other people you may meet also during your travelling.
 
Let's not contribute to the increase in the number of infected people. Let's not help the epidemic!
Let us all remember that due to our reckless behaviour we can harm ourselves and others and cause irreversible consequences. Let us show our maturity and responsibility!
 
Ladies and Gentlemen!
Let this year's Easter holidays, spent perhaps away from your loved ones, be peaceful and healthy for you, but most importantly, let them be safe.
 
Let this time, associated with the Resurrection, be a sign of the end of the epidemic and our swift return to normal life, which I wish to all of us with all my heart, on my own behalf, and on behalf of the authorities of the Silesian University of Technology.
 
Wishing you all the best and good health!

Rector of the Silesian University of Technology
Professor Arkadiusz Mężyk

 

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2020 16:31, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2020 10:02, wykonana przez: Jadwiga Witek
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Uczelniane