Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 >
6 kwietnia 2020
Szkolenia certyfikowane i warsztaty on-line! / Certified trainings and online workshops!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach organizowanych w ramach projektu "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" .

Zajęcia są dedykowane dla studentów 4-ech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. W  okresie zagrożenia koronawirusem zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym. Szkolenie jest bezpłatne. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres kariera@polsl.pl.

W planach uruchomienie następujących szkoleń:
• język francuski A1,
• język niemiecki A1/ A2/ B1,
• język angielski B1/B2/C1 (60 godzinny intensywny kurs doszkalający z języka angielskiego),
• język polski A2 dla studentów cudzoziemców,
• Agile PM Foundation,
• PRINCE 2 Foundation,
• Audytor wew. ISO 9001:2015,
• Catia V5,
• szkolenia z przedsiębiorczości i komunikacji:
- model biznesu jako podstawa koncepcji działalności gospodarczej,
- wartość tworzona przez modele biznesu. Koncepcja i konstrukcja modeli biznesu-warsztat strategiczny,
- analizy strategiczne i ich zastosowanie w opracowaniu koncepcji własnego biznesu,
- analiza portfelowa i analiza konkurencyjności jako wyznaczniki strategii biznesowej,
- efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności,
- etapy budowania się zespołu i ich wpływ na współpracę,
- konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenia dla współpracy,
- zaawansowane negocjacje z elementami perswazji i wywierania wpływu.
• Indywidualne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe

Więcej informacji o pozostałych szkoleniach certyfikowanych i warsztatach znajduje się na stronie BKS PŚ.

Zainteresowani przystąpieniem do projektu mogą składać dokumenty wraz z CV oraz wyciągiem z SOTS ¬– średnią z ostatniego semestru i zaświadczeniem potwierdzającym status studenta. Dokumenty należy przesyłać w formie skanu lub zdjęcia na adres kariera@polsl.pl i zachować oryginały.

------------------------------------------------------------
The Student Career Office of the Silesian University of Technology invites you to participate in certified trainings and workshops organized as part of the project "Silesian University of Technology as a Center for Modern Education based on research and innovation".

Classes are dedicated to students of the last 4 semesters of the 1st and 2nd degree studies.
In the period of coronavirus lockdown – REMOTE CLASSES. Classes are free of charge.
Application documents should be sent to the address kariera@polsl.pl.

The plans include launching the following trainings:
• French A1,
• German A1 / A2 / B1,
• English B1 / B2 / C1 (60-hour intensive English language refresher course),
• Polish A2 for foreign students,
• Agile PM Foundation,
• PRINCE 2 Foundation,
• Internal auditor ISO 9001: 2015,
• Catia V5.

Entrepreneurship and communication training:
- Business model as the basis for the concept of business activity.
- Value created by business models. Concept and construction of business models - strategic workshop.
- Strategic analysis and its application in developing the concept of own business.
- Portfolio analysis and competitiveness analysis as determinants of business strategy.
- Effective interpersonal communication with elements of assertiveness.
- Stages of team building and their impact on cooperation.
- Conflict and competition in the group as the greatest threats to cooperation.
- Advanced negotiations with elements of persuasion and influence.
- Individual consultations on entrepreneurship and career counseling.

Other certified trainings and workshops:
http://www.kariera.polsl.pl/rozne/szkoleniaCIK_04.2019.pdf

If you are interested in joining the project, please submit documents together with a CV, excerpt from SOTS – the average from the last semester and a certificate confirming the status of a student. Please send the documents in the form of a scan or photo to kariera@polsl.pl, the originals are not required.

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2020 16:22, autor: Aleksandra Weber
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Uczelniane