Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

16 października 2020
Zmarł doc. dr inż. Stefan Mercik

Z żalem zawiadamiamy, że 11 października 2020 roku zmarł docent Stefan Mercik. Był oddanym pracownikiem Wydziału Budownictwa, cenionym Prodziekanem i Dyrektorem Instytutu, życzliwym i lubianym nauczycielem akademickim, a także aktywnym Prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddziału Budownictwa.

Docent Stefan Mercik urodził się 25 czerwca 1931 roku w Częstochowie. W latach 1945-1948 uczęszczał do I Liceum i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, uzyskując tzw. małą maturę. Następnie kontynuował naukę w Liceum Drogowym w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu, które ukończył w 1951 roku z dyplomem technika drogowego.

W latach 1951-1956 studiował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej. Studia ukończył z dyplomem magistra inżyniera budownictwa lądowego
w specjalności konstrukcje stalowe.

W roku 1954, będąc studentem III roku, rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Geodezji Politechniki Śląskiej. W 1967 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu geodezji inżynieryjnej. W roku 1968 uzyskał nominację na docenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej.

W 1976 roku został powołany na funkcję Prodziekana ds. nauczania i wychowania na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Funkcję tę kontynuował do roku 1979. Przedłużona o 3 miesiące kadencja nacechowana była typowymi dla tego okresu licznymi działaniami o charakterze dydaktyczno-wychowawczymi i organizacyjnymi. Celem tych działań było zwiększenie dyscypliny studiów, efektów wychowawczych oraz wyników nauczania, zważywszy, że Wydział liczył wówczas 1300 studentów.

Z Jego inicjatywy zorganizowano w 1984 roku sesję naukową „Dydaktyka Wydziału Budownictwa” oraz sesję poświęconą pracy opiekunów grup i lat studiów.
Z inicjatywy Prodziekana zostało zorganizowane w Domu Studenckim „Ziemowit” w październiku 1977 roku „wyjazdowe” posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa, poświęcone sytuacji socjalno-bytowej i wychowawczej studentów, transmitowane przez radiowęzeł do wszystkich domów akademickich.

Na uwagę zasługują też działania doc. Stefana Mercika związane z nadaniem odpowiedniej oprawy uroczystościom wręczania dyplomów ukończenia studiów, udziału w organizacji i kontroli studenckich praktyk robotniczych, praktyk studenckich, obozów naukowych, hospitacji zajęć dydaktycznych i ciągłych rozmów ze studentami w myśl zasady „frontem do studenta”.

Kadencja Prodziekana obfitowała w liczne sukcesy sportowe studentów Wydziału Budownictwa, w takich konkurencjach jak: piłka ręczna, siatkówka, pływanie i narciarstwo.

W roku 1977 docent Stefan Mercik został mianowany Kierownikiem Zakładu Geodezji, w 1978 roku objął funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, następnie Instytutu Budowy Dróg i Mostów. W 1985 roku został mianowany Dyrektorem tegoż Instytutu. Pełnił tę funkcje do czasu przejścia na emeryturę, tj. do sierpnia 1991 roku.
Działalność naukowa docenta Stefana Mercika była ukierunkowana głównie na zagadnienia geodezji inżynieryjnej. Był autorem bądź współautorem 65 publikacji naukowych, 10 patentów i wzorów użytkowych, 20 recenzji oraz wielu ekspertyz i prac badawczych. Był licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym i zarządcą nieruchomości.
Nieprzerwanie od kwietnia 1983 roku pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddziału Budownictwa. Był inicjatorem i realizatorem wielu poczynań Stowarzyszenia, m.in. budowy i odsłonięcia w Tresnej-Czernichowie monumentu poświęconego profesorowi Włodzimierzowi Burzyńskiemu. Był autorem, współautorem i redaktorem dziewięciu monografii o charakterze historyczno-wspomnieniowym związanych z historią Wydziału Budownictwa.
 
Ostatnio przygotował dziesiątą monografię, razem z
profesorem Radosławem Jasińskim „Mój wrzesień 1939 r., okupacje, lata powojenne, wczesny PRL”.
 
Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej docent Stefan Mercik został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju woj. katowickiego, Medalem Czterdziestolecia Politechniki Śląskiej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, uczelnianymi nagrodami i wyróżnieniami.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 17 października 2020 roku o godz. 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w niedzielę 18 października 2020 roku o godz. 12.00 w Kościele p.w. Chrystusa Króla, przy ul. Okrzei 31 w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 16 października 2020 09:33, autor: Aleksandra Weber