Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

1 października 2020
Wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów
JM Rektor Politechniki Śląskiej w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów określił wysokość obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 stawek świadczeń dla studentów i doktorantów.
 
Zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin.
 
Od roku akademickiego 2020/2021 zmianie ulega forma składania wniosków dotyczących świadczeń tj. wniosków o: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogę, stypendium rektora.
 
Wnioski o świadczenia na rok akademicki 2020/2021 należy składać w postaci elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb), a w przypadku stypendium rektora dla doktorantów – w postaci papierowej. Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane tylko za pośrednictwem USOSweb. Studenci są obowiązani do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.
 
Termin składania wniosków upływa:
- 5 października – w przypadku stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami i zapomogi. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia w kolejnych miesiącach upływa 5. dnia każdego miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone;
- 20  października – w przypadku stypendium rektora.

Szczegółowe informacje dla studentów i doktorantów dotyczące składania wniosków o przyznanie świadczenia są dostępne na stronie internetowej Centrum Obsługi Studiów.

Wiadomość utworzona: 1 października 2020 10:44, autor: Dominika Gnacek
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
26
26 października 2020
27
27 października 2020