Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

1 października 2020
Politechnika Śląska wspiera Białorusinów | The Silesian University of Technology supports the Belarusians
W związku z aktualną, skomplikowaną sytuacją na Białorusi, Politechnika Śląska w dowód solidarności i wsparcia dla ambicji edukacyjnych białoruskiej młodzieży uruchomiła specjalny program skierowany do 50 młodych obywateli Białorusi – aktualnie studiujących i tych, którzy zechcą podjąć studia na dostępnych w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej kierunkach prowadzonych w języku polskim i angielskim.
 
W ramach programu Politechnika Śląska zapewni studentom dogodne i dostosowane do sytuacji warunki rekrutacji, a także pokrycie kosztów studiów w bieżącym roku akademickim. Studenci z Białorusi otrzymają także wsparcie socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością, bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim, elastyczne i atrakcyjne warunki studiowania, pomoc kadry akademickiej oraz studentów polskich i zagranicznych.  Politechnika zapewni również wsparcie informacyjne i psychologiczne, pomoc w rozwoju indywidualnym oraz w znalezieniu pracy, a także bezpłatne zajęcia z języka polskiego.
 
Zwolnienie z opłat za studia – procedura wnioskowania

Kryteria, jakie musi spełnić student ubiegający się o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne, różnicują się w zależności od realizowanego etapu studiów.

Studenci pierwszego roku chcący dołączyć do grona beneficjentów akcji „Politechnika Śląska wspiera Białorusinów” muszą studiować stacjonarnie oraz deklarować znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2. Ponadto nie mogą korzystać z innych zwolnień sformułowanych na podstawie odrębnych przepisów. Wniosek o zwolnienie z opłat w tym przypadku powinien wpłynąć w terminie do 30 października do Admission Office wchodzącej w skład Centrum Obsługi Studiów.

Studenci wyższych lat studiów muszą posiadać średnią ocen za poprzedni rok akademicki wyższą lub równą 4,3, ważną wizę, kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie Polski oraz kontynuować naukę. Wniosek w tej sprawie musi zostać złożony do Biura Obsługi Studentów do 10 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zwolnienia z opłat za studia obywateli Białorusi w ramach akcji „Politechnika Śląska wspiera Białorusinów” zostały opublikowane w Zarządzeniu nr 207/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 r.
 
Więcej informacji można uzyskać w Admission Office. Prosimy o kontakt telefoniczny (+48) 32 237 16 90 lub mailowo na adres: study@polsl.pl
 
 
Due to the current, complicated situation in Belarus, the Silesian University of Technology, in solidarity and support for the educational ambitions of Belarusian youth, launched a special programme addressed to 50 young Belarusian citizens – who are currently studying and to those who would like to study in the fields of study available in the educational offer of the Silesian University of Technology in Polish and English.
 
As part of the programme, the Silesian University of Technology will provide students with convenient recruitment conditions, adjusted to the situation, as well as will cover the costs of studies in the current academic year. Students from Belarus will also receive social support, scholarships for persons with disabilities, free accommodation in a student dormitory, flexible and attractive study conditions, assistance from the academic staff, Polish and foreign students. The University will also provide information and psychological support, assistance in individual development, job seeking and free of charge Polish language classes.
 
Exemption from tuition fees application procedure

The criteria to be met by a student applying for an exemption from tuition fees for educational services vary according to the year of study.

First year students who want to join the group of beneficiaries of the programme "Silesian University of Technology supports the Belarusians" need to be full-time students who declare Polish or English language proficiency at the level of at least B2. Moreover, they cannot benefit from any other exemptions, specified in separate regulations. In such a case, the application for the exemption should be submitted to the Admission Office, which is a part of the Studies Service Centre. The deadline for submission is 30 October.

Students of second and further years of studies need to have an average grade for the previous academic year higher or equal to 4.3, a valid visa, residence card or other document authorizing them to stay in Poland and to continue their studies. The application should be submitted to the Student Service Office by 10 October 2020.

Detailed information regarding regulations for exemption from tuition fee for Belarusian citizens within the programme "Silesian University of Technology supports the Belarusians" was published in the Ordinance No 207/2020 of the Rector of the Silesian University of Technology of 30 September 2020.
 
 
For more information, contact our Admission Office by phone (+48) 32 237 16 90 or by e-mail at: study@polsl.pl
 
 
Pierwsza publikacja: 18 września 2020 09:48, autor: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 09:15, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 1 października 2020 14:55, wykonana przez: Dominika Gnacek
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678