Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

11 sierpnia 2020
Diamentowe Granty dla studentów Politechniki Śląskiej

Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów 9. edycji ogólnopolskiego programu Diamentowy Grant. Dofinansowania przyznane w ramach konkursu wyniosą nawet 220 tysięcy złotych. Grant stanowi inicjatywę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy otrzymali środki na własne badania, są:
  • Marta Zaborowska z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Projekt: „Hybrydowe nanostruktury jednowymiarowe X (X=ZnO i/lub TiO2)-Yb3+/Eu3+ otrzymywane metodami hybrydowymi, o podwyższonej aktywności fotokatalitycznej”.
  • Agata Raczyńska z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Projekt: „Modyfikacje powierzchni hydrolaz degradujących polimery syntetyczne skierowane na rozszerzenie spektrum rozkładanych tworzyw sztucznych - badania teoretyczne i eksperymentalne”.
  • Szymon Gogoc z Wydziału Chemicznego. Projekt: „Organiczne ogniwa Peltiera oparte na polimerach przewodzących”.
  • Jakub Smoleń z Wydziału Inżynierii Materiałowej. Projekt: „Kompozyty poliepoksydowe wzmocnione komponentami węglowymi, przeznaczone do zastosowań tribologicznych”.
– W lipcu tego roku obroniłem pracę magisterską. Tematyka realizowanych badań do pracy magisterskiej była podobna do tematyki projektu realizowanego w zakresie Diamentowego Grantu, z tą różnicą, że wytworzone materiały posiadały  osnowę żywicy poliestrowej, natomiast badania w projekcie prowadzone będą z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Aktualnie uczestniczę w  procesie rekrutacyjnym do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na Politechnice  Śląskiej – mówi jeden z laureatów, Jakub Smoleń. – Badania prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Materiałowej, który zapewnia mi swobodę realizacji zadań projektowych. Laboratoria uczelniane posiadają wyposażenie niezbędne do zrealizowania prac badawczych, dzięki czemu we wniosku mogłem uniknąć kosztów związanych z wydatkami na aparaturę badawczą. Jedyny nakład finansowy ponoszony w ramach projektu to zakupy materiałów niezbędnych do wykonania kompozytowych próbek – dodaje.
 
Podobnie wpływ Politechniki postrzega Szymon Gogoc. – Politechnika Śląska oferuje duże możliwości pod względem zarówno infrastrukturalnym, jak i badawczo-rozwojowym. Nie bez znaczenia jest również współpraca prowadzona przez Politechnikę Śląską z wieloma ośrodkami badawczymi, w tym również zagranicznymi. W tym roku ukończyłem studia II stopnia na Wydziale Chemicznym, na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Polimerów i Tworzyw Sztucznych – mówi Szymon Gogoc. – Mój projekt będzie polegał na badaniu nowych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w urządzeniach termoelektrycznych, w tym także w modułach Peltiera, czyli urządzeniach zamieniających prąd elektryczny w różnicę temperatur. Takie urządzenia można wykorzystać chociażby w chłodzeniu elektroniki. Dofinansowanie na pewno pomoże w pokryciu kosztów związanych z materiałami oraz związkami chemicznymi, jak i realizacji rozprawy doktorskiej związanej z tematem Diamentowego Grantu – zapowiada laureat.
 
Program Diamentowy Grant pozwala na udzielenie wsparcia finansowego młodym naukowcom, którzy wykazują się imponującym dorobkiem naukowym i wysokojakościowymi badaniami. Wniosek może zostać złożony przez studentów po trzecim roku jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia. W tej edycji wpłynęły łącznie 173 zgłoszenia. Projekty muszą zostać zrealizowane w terminie od 12 do 48 miesięcy, a łączna kwota przeznaczona na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka to prawie 14 mln złotych. Dotychczas beneficjentami programu zostało ponad 750 osób.
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-08-07, godz. 16:12, autor: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 11 sierpnia 2020 10:03, autor: Aleksandra Weber