Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

11 sierpnia 2020
Sukces Politechniki Śląskiej w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum, które otrzyma dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Pozytywną recenzję otrzymał wniosek, który Uczelnia opracowała wspólnie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
 
Ze strony Politechniki Śląskiej wniosek opracowało Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, które będzie realizowało projekt w Uczelni. Doceniono dotychczasowe doświadczenie CITT w procesie komercjalizacji, dzięki czemu złożony wniosek jest jednym z 24, które uzyskały najwyższą ocenę. Jest to już czwarta edycja programu, w której skutecznie udział bierze CITT PŚ.

Należy podkreślić, iż w tegorocznej edycji programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło aż 38 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w procesie komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

W pierwszej kolejności umowy o dofinansowanie określające warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonanych zadań objętych złożonym wnioskiem, zostaną zawarte z 24 podmiotami które uzyskały najwyższą ocenę według kolejności wskazanej na liście rankingowej. Pozostałych 8 wnioskodawców zostało umieszczonych na liście rezerwowej do czasu zwiększenia alokacji przewidzianej na ww. program. Natomiast 5 wnioskodawców o najniższej liczbie uzyskanych punktów nie zostało zakwalifikowanych do udziału w przedmiotowym programie.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Rządowy projekt został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Źródłem finansowania są środki europejskie w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-08-06, godz. 9:44, autor: Jadwiga Witek 

Wiadomość utworzona: 11 sierpnia 2020 10:01, autor: Aleksandra Weber
<listopad 2020>