Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

7 sierpnia 2020
Organizacja procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2020/2021
Politechnika Śląska w nowym roku akademickim będzie przygotowana na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia, w których nauczanie bezpośrednie, kontaktowe będzie przeplatać się z prowadzonym metodami i technikami kształcenia na odległość.
 
Sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że nie możemy jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie miała wpływ na sposób organizacji kształcenia w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.
 
Zdecyduje o tym aktualny na czas realizacji zajęć stan epidemiczny i związane z nim obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, a także charakter prowadzonych zajęć, dotychczas zdobyte doświadczenia w zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia bezpośredniego, kontaktowego prowadzonego pod rygorem różnych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 
Istotne znaczenie będą miały również umiejętności, możliwości programowe i sprzętowe studentów, a także konieczność zagwarantowania uczestnikom procesu kształcenia bezpieczeństwa zdrowotnego.
 
W zależności od stanu pandemii na Politechnice Śląskiej możliwe są trzy tryby realizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021:

1. Zniesienie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu sprzed 12 marca 2020 roku z kształceniem prowadzonym w sposób bezpośredni, kontaktowy,

2. Utrzymanie niektórych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – stan charakterystyczny dla okresu od 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w sposób bezpośredni, kontaktowy,

3. Zwiększenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O wyborze jednego z powyższych scenariuszy zdecyduje sytuacja bieżąca. Politechnika Śląska współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z konferencjami rektorów poszczególnych typów uczelni, na bieżąco monitorując sytuację epidemiczną.
 
Celem działań podejmowanych przez Politechnikę Śląską jest umożliwienie od początku nowego roku akademickiego realizowania zajęć w sposób możliwie zbliżony do tradycyjnego.

W roku akademickim 2020/2021 najbardziej prawdopodobny, rekomendowany jest proces kształcenia w trybie „mieszanym”, czyli część zajęć realizowana będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostała w formie bezpośredniej, kontaktowej. Stwarza on możliwość płynnej zmiany relacji pomiędzy kształceniem online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a kształceniem bezpośrednim, kontaktowym, gwarantującą ciągłość realizacji zajęć niezależnie od dynamiki sytuacji epidemicznej.

Zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.
 
Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i inne praktyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.
 
Bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia jest traktowane na Politechnice Śląskiej priorytetowo. Powrót studentów w mury Uczelni dla realizacji koniecznych zajęć będzie odbywał się tylko przy zachowaniu zasad bezpiecznej organizacji zajęć i zapewnienia uczestnikom środków dezynfekujących oraz podstawowych środków ochrony osobistej. W przypadku, gdy sytuacja zdrowotna studenta nie pozwoli na wzięcie udziału w zajęciach w formie bezpośredniej, kontaktowej, zostaną umożliwione inne, elastyczne formy kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Metody i techniki kształcenia na odległość będą wykorzystywane do prowadzenia konsultacji, odrabiania zajęć spowodowanych nieobecnością prowadzącego lub grupy studenckiej czy realizacji wysoko specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów z innych, również zagranicznych uczelni lub z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
W celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze specyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej.
 
Kształcenie realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej, niezależnie od stanu epidemii, z uwagi na charakter zajęć prowadzonych na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Śląska, będzie z konieczności stanowić bardzo ważną i konieczną część procesu dydaktycznego.

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 13:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 17:01, wykonana przez: Jadwiga Witek
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678