Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

24 lipca 2020
Dualny rozwój i interdyscyplinarność

Na Politechnice Śląskiej trwa obecnie rekrutacja. Zakończenie pierwszej tury naboru przewidywane jest 16 sierpnia, ostateczne zamknięcie procesów rekrutacyjnych nastąpi z kolei 15 października 2020 r.

Doskonalenie umiejętności i przyswajanie wiedzy to aktywności, które – aby były efektywne – potrzebują odpowiedniego ukierunkowania. Przewodnikiem na tej drodze mogą być nauczyciele akademiccy. Realizacji tego celu służy koordynowany przez Centrum Obsługi Studiów Politechniki Śląskiej program mentorski o znamiennej nazwie „Rozwiń skrzydła”. Unikatowość inicjatywy wynika z wyjątkowego profilu kształcenia, który nie tylko jest realizowany indywidualnie dla każdego uczestnika, ale także przewiduje wyłonienie dwuosobowych zespołów: studenta (podopiecznego) oraz nauczyciela akademickiego (mentora), współpracujących przez cały okres studiów I stopnia. Program jest skierowany do absolwentów szkół średnich, którzy złożyli podanie rekrutacyjne i zdecydowali się podjąć naukę na Politechnice Śląskiej.

Politechnika Śląska stawia również na rozwój dualny. Wiedza praktyczna wykształcana pod okiem partnerów przemysłowych nie tylko wzbogaca pozyskaną podczas zajęć na Uczelni teorię, ale także staje się nieocenionym atrybutem, który przyczynia się do łatwiejszego startu na rynku pracy. Formą realizacji takiej ścieżki jest program kształcenia dualnego, który na Politechnice Śląskiej obejmuje aż pięć kierunków (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, logistyka, transport kolejowy, mechatronika).

Istotnym elementem efektywnego kształcenia jest również interdyscyplinarność, a ta stanowi cechę charakterystyczną dla tzw. makrokierunków, będących połączeniem dwóch lub większej liczby dyscyplin naukowych sformułowanych w ramach konkretnych kierunków. Na Politechnice Śląskiej obecne są trzy makrokierunki: Interdisciplinary studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Informatyka Przemysłowa (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Industrial and engineering chemistry (Wydział Chemiczny).

Wiadomość utworzona: 24 lipca 2020 12:10, autor: Aleksandra Weber