Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

23 lipca 2020
Prorektor prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został wybrany przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych – Silesian Universities Network (SUN). Wyboru dokonano 21 lipca przy jednomyślnym poparciu przedstawicieli wszystkich członkowskich uczelni.
 
Kadencja profesora Marka Pawełczyka na stanowisku przewodniczącego rozpocznie się 1 października 2020 roku i potrwa 2 lata. Obecnie tę funkcję pełni prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Elekt AWF w Katowicach.
 
– Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych to inicjatywa, która powstała już wiele lat temu. Ma swoją ugruntowaną pozycję. Dotychczas była w bardzo dobrych rękach. Obecny przewodniczący to rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Grzegorz Juras. Ja będę miał przyjemność objąć przewodniczenie konsorcjum od 1 października 2020 roku – mówi prof. Marek Pawełczyk.
 
Główną misją powołanego w 2010 roku Konsorcjum jest promowanie śląskiego szkolnictwa wyższego w skali regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Członkowie inicjatywy podejmują wspólne działania na rzecz wzmocnienia i ugruntowania wizerunku Śląska jako cenionego ośrodka nauki, badań i edukacji. Różnorodny charakter uczelni tworzących porozumienie pozwala na organizację atrakcyjnego programu, który łącząc w sobie ofertę edukacyjną, obsługę socjalną i społeczno-kulturalną, stanowi ważny element zachęcający studentów, w tym także zagranicznych, do podjęcia studiów na Śląsku.

– Jest to niezwykle ważne, żebyśmy wspólnie budowali potencjał uczelni śląskich, zarówno w zakresie pozyskiwania dobrych kandydatów na studentów, jak i w zakresie promocji międzynarodowej, bo na tym też w dużej mierze koncentruje się konsorcjum. Chodzi też o to, aby wspólnie wykorzystywać infrastrukturę badawczą, jaką posiadamy. Jesteśmy teraz w doskonałej sytuacji ze względu na to, że obecny prorektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasz Pietrzykowskie został przewodniczącym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Będziemy mieli informacje z pierwszej ręki odnośnie inicjatyw NAW-y, czy projektów międzynarodowych, w których będziemy mogli uczestniczyć – podkreśla prof. Pawełczyk.
 
Umiędzynarodowienie przejawia się także w realizowaniu szkoleń dla pracowników europejskich uczelni partnerskich, dzięki czemu urzeczywistniana jest idea dzielenia się doświadczeniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami akademickimi. Współpraca uczelni Konsorcjum ma prowadzić do wzrostu ich internacjonalizacji. Efektem działań ma być prezentacja województwa śląskiego jako regionu nowoczesnego, bazującego na najnowszych technologiach, a także tworzenie przestrzeni dla urzeczywistnienia się idei kształcenia przez całe życie, w tym kształcenia pozaakademickiego.
 
– Jako uczelnie śląskie nie konkurujemy ze sobą, staramy się współpracować, budować wspólny potencjał. Politechnika Śląska ma tę przyjemność i zaszczyt, że jest uczelnią badawczą. W ramach pierwszego z 27 zadań, które zdefiniowaliśmy, określiliśmy chęć budowy wspólnej płaszczyzny wsparcia, wymiany myśli, budowania wzajemnych relacji w regionie śląskim, być może powstania federacji uczelni. To oczywiście zależy od tego, jakie będą ku temu możliwości, dotyczące zachęty do takich inicjatyw. Jako uczelnia badawcza mamy niezwykłe możliwości. Przede wszystkim budowy kadry, naszej rozpoznawalności, ale nie chcemy działać w odosobnieniu. Chcemy, aby Politechnika Śląska była  uczelnią, która jest w stanie wykorzystać to, co nam dano jako uczelni badawczej, aby wspólnie z innymi uczelniami starać się promować Śląsk, jako miejsce do studiowania, miejsce do życia oraz rozwoju naukowego i kariery – podkreśla Profesor.
 
Konsorcjum zrzesza 9 uczelni z województwa śląskiego: Politechnikę Śląską, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechnikę Częstochowską oraz mieszczące się w Katowicach: Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Śląski.
 
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto reprezentuje Politechnikę Śląską w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN w kadencji 2020–2023 oraz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale PAN w Katowicach. Przez dwie kadencje był również członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także wiceprezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego, działającego od ponad 25 lat w ok. 70 krajach – International Institute of Acoustics and Vibration.

 

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2020 11:38, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2020 10:09, wykonana przez: Jadwiga Witek