Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

10 lipca 2020
Politechnika Śląska w gronie Uniwersytetów Europejskich

Politechnika Śląska znalazła się wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich. Komisja Europejska wybrała 24 konsorcja spośród 62 złożonych wniosków.
 
Politechnika Śląska złożyła wniosek zatytułowany „The European University Alliance on Responsible Consumption and Production EURECA-PRO” w konsorcjum z 6 uczelniami:
  • University of Leoben, Austria
  • Technical University Freiberg, Niemcy
  • University of Petrosani, Rumunia
  • University of Leon, Hiszpania
  • Technical University of Crete, Grecja
  • Mittweida University of Applied Sciences, Niemcy   
Liderem konsorcjum jest University of Leoben, z którym Politechnika Śląska od lat aktywnie współpracuje. Politechnika Śląska i uczelnie partnerskie dedykowały wniosek 12. celowi zrównoważonego rozwoju SDG12, przyjętemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. pod nazwą „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”.
 
– Wzrost umiędzynarodowienia jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2024. Za nami uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2019 r., w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, co już otwiera szeroko drzwi polskiej nauce na arenie ogólnoświatowej. Podejmujemy w ramach tego programu wiele inicjatyw i realizacji projektów naukowo-badawczych we współpracy z partnerami z krajów Europy, Azji czy Ameryki. Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie Uniwersytetów Europejskich dodatkowo potwierdza, że nauka jest niezwykle istotnym elementem potencjału naszego Regionu. Nasza obecność w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich jest konsekwencją bardzo wytężonej pracy Politechniki Śląskiej na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach. Wykorzystaliśmy nasz kapitał ludzki i doświadczenie. Tym sukcesem potwierdzamy dojrzałość i partnerską postawę w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i kooperacji – mówi Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk
 
Jak podaje MNiSW: „Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego”.
 
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-07-09 21:40, wiadomość utworzona przez  przez Jadwiga WitekBrak informacji o obecności  
 

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2020 13:00, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2020 13:16, wykonana przez: Aleksandra Weber
Media